Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

TS truconneXion: AuditPro 8 pristihne „flákačov“ pri čine

TS truconneXion: AuditPro 8 pristihne „flákačov“ pri čine
Autor:
Roman Mališka
Zverejnené:
3. 12. 2014
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Zamestnávateľ si novú verziu monitorovacieho softvéru od spoločnosti truconneXion môže nastaviť tak, že mu ihneď príde upozornenie, pokiaľ zamestnanec napríklad strávi aktívne na Facebooku tridsať minút, stiahne do počítača nelegálny softvér alebo si na súkromné USB nahrá firemné dáta. Pod dozorom budú aj mobilné telefóny.

Kým donedávna dostával zamestnávateľ prehľady o využívaní pracovného času svojich zamestnancov na firemných počítačoch až s niekoľkohodinovým odstupom, s novou verziou monitorovacieho softvéru AuditPro 8 bude môcť na ich nevhodné chovanie vďaka okamžitým notifikáciám reagovať bezprostredne. Zamestnanec, ktorý na svojom firemnom počítači trávi príliš veľa času na stránkach, ktoré nesúvisia s jeho pracovnou činnosťou, sťahuje zakázaný obsah alebo hrá hry tak môže byť svojim nadriadeným „odhalený v priamom prenose“ ešte s otvorenou inkriminovanou stránkou.

Cieľom monitorovania vo väčšine firiem nie sú zamestnanci, ktorí sa čas od času pozrú súkromnej schránky elektronickej pošty alebo preletia novinky spravodajstva. V praxi túto inovovanú funkcionalitu zamestnávateľ využije najskôr pri notorických flákačoch, ktorí inklinujú k zneužívaniu firemných technológií pre svoje súkromné účely. „Zamestnávateľ si pri monitorovacom softvéri napríklad môže nastaviť, aby bol informovaný v prípade, že niektorý zo zamestnancov trávi aktívne čas na vybraných webových stránkach, typicky sociálnych sieťach, viac ako pol hodiny. Akonáhle niekto prekročí túto lehotu, môže jeho nadriadený zasiahnuť a upozorniť zamestnanca, že je jeho výkon sledovaný a obrátiť tak jeho pozornosť späť k práci,“ popisuje možnosti monitorovacieho softvéru Martin Hnízdil, AuditPro manažér zo spoločnosti truconneXion, ktorá pôvodný auditovací softvér AuditPro vyvíja a predáva.

S okamžitým avízom proti škodcom a sťahovačom nelegálneho obsahu
Ešte nebezpečnejšiu kategóriu predstavujú zamestnanci, u ktorých hrozí nebezpečenstvo, že do firemných zariadení a sietí stiahnu nedovolený obsah ako napríklad nelegálny softvér a vystavia firmu v prípade kontroly rizikám pokutovania. „S ohľadom na to, že dôkazné bremeno nesie zamestnávateľ, je na mieste, keď manažér na základe upozornenia na aktuálne prebiehajúce nekalé aktivity zakročí rázne a chytí sťahovača doslova za ruku,“ upozorňuje Martin Hnízdil, manažér spoločnosti truconneXion. Funkcia okamžitých notifikácií a varovaní je užitočná hlavne pri zamestnancoch, ktorí sú na odchode z firmy alebo majú v úmysle svojho zamestnávateľa poškodiť, či už formou odcudzenia firemných dát alebo inštaláciou nelegálneho softvéru. V týchto prípadoch vždy hrozí nebezpečenstvo z neskorého odhalenia a čas hrá dôležitú úlohu pri zdokumentovaní a jednoznačnom usvedčení vinníka.

Smartfón je taktiež možné strážiť
Nová verzia softvéru AuditPro dáva firmám prehľad aj o využití mobilných zariadení - telefónov a tabletov. Medzi šesť najčastejších aktivít mrhania pracovného času zamestnancov na internete patrí komunikovanie na sociálnych sieťach, sledovanie súkromného e-mailu, využívanie online komunikačných služieb ako napríklad Skype, prezeranie spravodajských serverov a multimédií, nakupovanie online a hranie hier. Tým, že s mobilnými zariadeniami je možné všetky tieto, z hľadiska zamestnávateľov rozptyľujúce., aktivity ľahko uskutočniť, predstavujú mobilné telefóny aktuálne najslabší článok z hľadiska zneužívania pracovného času zamestnancov.

„Monitoring a zabezpečenie mobilných zariadení je vo firmách na vzostupe, záujem o tieto služby ročne vzrástol o 15 percent. Problematická je kontrola súkromných zariadení, ktoré zamestnanci v súlade s trendom BYOD využívajú pre pracovnú činnosť. Odporúčame preto zamestnávateľom, aby možnosť kontroly súkromných zariadení včas začlenili do firemných smerníc,“ uzatvára Martin Hnizdil, AuditPro manažér zo spoločnosti truconneXion.

Predávanie monitorovaných informácií v reálnom čase formou upozornení a notifikácií je jedným z viac ako 150 vylepšení, ktoré nová verzia najrozšírenejšieho monitorovacieho softvéru AuditPro s poradovým číslom 8 prináša v porovnaní s predchádzajúcou verziou z roku 2012. Program AuditPro je aktuálne k dispozícii v siedmich jazykových verziách a klientska báza predstavuje viac ako jeden milión predaných licencií v Českej republike, Poľsku, na Slovensku, v Maďarsku a Rusku.

(Zdroj: TS truconneXion)