Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Intel: V tretine spoločností bežia počítače nonstop

Intel: V tretine spoločností bežia počítače nonstop
Autor:
Roman Mališka
Zverejnené:
31. 3. 2015
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Stretneme sa s nimi vo viac ako polovici slovenských firiem - počítače, ktoré bežia dňom aj nocou a zbytočne spotrebúvajú energiu. Platí pravidlo: čím väčšia firma, tým viac je to pod jej rozlišovacou schopnosťou.

Dôvodom nie sú ani tak aktualizácie softvéru, ale skôr neinformovanosť alebo pohodlnosť zamestnancov. K energeticky úspornému správaniu pomôže osveta alebo technológie, ktoré namiesto zamestnancov vypínajú a zapínajú počítače na diaľku.

Takmer tretina počítačov v stredoeurópskych firmách zostáva zapnutá aj v noci, čo má podstatný vplyv na ich spotrebu elektrickej energie. Najlaxnejší sú zamestnanci na Slovensku, kde nechávajú počítače zapnuté po odchode z práce v 55 % oslovených firmách.

V Českej republike spotrebuváva mimo pracovnú dobu elektrickú energiu viac ako tretina počítačov vo firmách (36 %). Najlepšie dopadli firmy v Maďarsku a v Poľsku, kde se týmto spôsobom plytvá energiou len v 17 % firiem. Výsledky priniesol prieskum spoločnosti Intel realizovaný v 576 firmách v štyroch stredoeurópskych krajinách počas februára a marca 2015.

Intel Prieskum

Prečo vlastne zamestnanci nevypínajú počítače?

Prieskum do veľkej miery popiera prevládajúci názor, že počítače sú mimo pracovnej doby v prevádzke hlavne z dôvodu softvérových aktualizácií a správy počítačov. Okrem toho si niektorí zamestnanci nie sú ani vedomí rozdielov medzi jednotlivými režimami provádzky počítača a nerozlišujú medzi tým, či ponechávajú počítač zapnutý, v režime spánku alebo pohotovosti (stand-by).

Veľké firmy sú vo vypínaní laxnejšie ako menšie

Čo sa týka veľkosti firiem, najväčšia pozornosť je venovaná vypínaniu počítačov v menších a stredne veľkých firmách do 200 zamestnancov, naopak možno prekvapivo väčšie firmy sú oproti ním vo vypínaní pohodlnejšie - vo firmách s 200 až 500 zamestnancami bežia cez noc tri z desiatich počítačov, vo firmách nad 500 zamestnancov dokonca štyri z desiatich. Spotreba generovaná zo zbytočnej prevádzky počítačov je priamo úmerná množstvu počítačov, takže strata veľkých firiem, ktoré vypínanie nesledujú, je o to významnejšia.

Motivácia IT oddelenia k úsporám energie

S vyššie uvedenými faktami taktiež súvisí, že ČR je na konci rebríčku v poradí motivovanosti IT oddelení k vytváraniu úspor elektrické energie. V takmer dvoch tretinách (64 %) českých firiem nie je oddelenie nijako zaangažované na spotrebe, ktorú informačné technológie spotrebujú. Podobná situácia je aj v Poľsku (60 %) a na Slovensku (54 %). Len v Maďarsku väčšina firiem (52 %) svoje IT k úsporám motivuje.

K úspornému chovaniu pomôže osveta alebo technológie, ideálne oboje

Z výsledkov prieskumu je jasné, že množstvu firem a ich zamestnancom by prospela väčšia osveta, alebo nariadenie, ktoré by ich viedlo k ekonomickému a ekologickému správaniu. Počítače zapnuté cez noc, hlavne PC, ktoré stále vo firmách výrazne prevažujú nad úspornými mobilnými zariadeniami typu notebook, ultrabook alebo počítač typu 2 v 1, sú totiž významnými spotrebičmi elektrickej energie.

Spotreba stolného počítača staršieho ako päť rokov sa v prípade, ak nepríde k jeho vypnutiu, pohybuje na úrovni zhruba 0,40 EUR za deň, a to aj v prípade, že vypneme monitor. Ak zamestnanec nechává starší stolný počítač zapnutý aj počas víkendov, sviatkov a dovolenky, nie je nič výnimočné, ak sa jeho ročný účet za prevádzku počítača prehupne cez 140 EUR.

S ohľadom na zbytočné plytvanie energie vo firmách vznikla technológie Intel vPro: dokáže vzdialene vypnúť počítač na konci pracovného dňa a v tomto vypnutom stave stále zabezpečiť ich každodenný servis, opravy a aktualizácie.

„Keď ráno pracovník príde ku svojmu počítaču, ten je už prostredníctvom vzdialenej správy zapnutý a opäť v aktívnom móde,“ popisuje prednosti technológie Petr Ulvr. Pokiaľ firma podľa analýzy spoločnosti Intel vzdialene vypne stolné počítače na noc na dvanást hodín medzi šiestou hodinou večer a šiestou ráno, zníží tým svoj účet za prevádzku počítačov až o 30 %.

„Ak to prevedieme do finančnej roviny, pri stredne veľkej firme so stovkou starších stolných počítačov táto konkrétná úspora s veľkou pravdepodobnosťou prekročí 3 600 EUR ročne,“ zhrnul prínosy úspornej technológie Petr Ulvr zo spoločnosti Intel.

K samotnému využívaniu úsporných technológií Intel vPro sa hlásí 13 % oslovených firiem, najviac v ČR (20 %). Okrem takmer šesťdesiatpercentnej skupiny firiem, ktoré vPro nemôžu využívať (nevlastnia počítače s procesormi vPro), existuje pomerne významné percento firiem (22 % v priemere), ktoré technológiu Intel vPro nevyužívajú, aj keď sú ich počítače vybavené vPro procesormi. Najviac ich je opäť v ČR - 27 %.

Aktivácia a konfigurácia vzdialenej správy prostredníctvom technológie vPro je dnes maximálne jednoduchá aj vďaka tomu, že Intel pre tieto účely firmám sprístupnil potrebné softvérové nástroje zadarmo.

„Okrem vypínania a zapínania počítačov na diaľku, výhody vzdialenej správy ocenia napríklad pracovníci v teréne vybavení mobilnými zariadeniami. Pokiaľ sa stane, že notebook prestane fungovať, má mobilný užívateľ možnosť spojiť sa na diaľku so svojím IT administrátorom, ktorý je schopný bez ohľadu na stav operačného systému vzdialene prevziať obrazovku a poskytnúť pomoc,“ vysvetluje Petr Ulvr.

(Zdroj: Tlačová správa Intel)