Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

PalmSecure: Identifikačná biometrická technológia

Autor:
Roman Mališka
Zverejnené:
14. 4. 2015
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Pri hľadaní bezpečných metód overovania fyzického prístupu k dátam sa mnohé organizácie obracajú na biometrické technológie. Biometria tak získava čoraz väčšiu pozornosť pre svoju spoľahlivosť, keďže je to efektívny spôsob potvrdenia totožnosti používateľa.

Z krajiny vychádzajúceho slnka už aj k nám v tomto smere prichádza zaujímavá inovácia s názvom PalmSecure, ktorá pre overenie totožnosti potrebuje živú ruku. Nie však kvôli otlačkom prstov.

Denne sa stretávame s biometrickými riešeniami, ktoré rozpoznávajú oči, tvár, odtlačky prstov, hlas alebo podpis. Vychádzajú z unikátnosti skenovaného údaju, ktorým sa potvrdzuje identita osôb. Japonskí vývojári sa zamerali na ďalšiu časť ľudského tela, a to na dlaň ruky, ktorá tiež poskytuje informácie potrebné pre overenie totožnosti. A kde presne sa tie informácie skrývajú?

„Technológia PalmSecure od spoločnosti Fujitsu Technology Solutions je založená na identifikácii osôb podľa obrazu krvného riečiska. Obraz krvného riečiska v dlani je úplne jednoznačný a unikátny pre každú osobu. Nemôžu sa vyskytnúť dve osoby s rovnakým krvným riečiskom,“ hovorí pán Milan Podivín, Fujitsu.

Zariadenie prostredníctvom infračerveného žiarenia zachytí obraz žíl v dlani človeka. Odkysličený hemoglobín v dlani žily absorbuje tieto infračervené lúče, čím sa zníži rýchlosť odrazu. Žily sa potom na obraze objavia ako čierny vzor, ktorý sa registruje do databázy pre neskoršie overenie jednotlivca.

„Táto metóda je úplne unikátna a jej unikátnosť spočíva aj v tom, že musí byť zaručená podmienka živosti, to znamená, že obraz tej dlane alebo krvného riečiska je možné zosnímať u človeka, ktorý je živý, to znamená, že v tej končatine, dlani, prúdi krv. Je to vlastne absolútne overenie toho, že ruka alebo obraz krvného riečiska, ktorý je snímaný, patrí tej danej osobe, ktorá je autorizovaná.“

Overenie prostredníctvom PalmSecure technológie je bezkontaktné, čiže neinvazívne a hygienické. No a jeho pokročilý overovací algoritmus poskytuje vysokú úroveň presnosti a všestrannosti.

„Táto metóda sa dá využívať napríklad v bankovníctve pre autorizáciu alebo jednoznačnú identifikáciu držiteľov či správcov účtov. Dá sa používať pre autorizáciu úkonov, rôznych správcovských, administratívnych, že konkrétna osoba, ktorá tú činnosť spravila je oprávnenou osobou.“

Nemôže tak dôjsť k prezradeniu ID, PIN kódu alebo k zneužitiu magnetickej karty pre prevedenie autorizácie takejto operácie. Táto technológia si môže nájsť svoje uplatnenie i v logistickom alebo priemyselnom sektore, v ktorom sa pohybuje množstvo ľudí.

„Tieto snímače sú používané aj pre prístupové systémy, pre dochádzkové systémy. Môžu úplne nahradiť magnetické karty a je zaručená vysoká bezpečnosť tým, že osoba, ktorá prichádza alebo dlaň, ktorá je prikladaná na ten senzor, patrí osobe, ktorá je oprávnená tam vstúpiť.“

Technológie PalmSecure sa pritom dá zaviesť už aj pre existujúce prístupové alebo dochádzkové systémy. Majú totiž spoločné rozhranie.

„Všetky tieto systémy používajú štandardizované rozhranie Wiegand, ktoré je implementované aj v tejto našej technológii,“ uzatvára pán Milan Podivín, Fujitsu.

Technológia PalmSecure rieši otázku fyzickej bezpečnosti, kontroly vstupov do areálu, prístupov do zariadení alebo k zariadeniam a jednoznačnú identifikáciu a autorizáciu úkonu prevádzaného danou osobou. Môže sa tak stať riešením pre mnohé firemné oblasti, ale aj nám, bežným používateľom, môže priniesť overovanie prístupu do notebookov či iných počítačových zariadení.