Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Bezdrôtová vysokorýchlostná sieť FWA 3,7 na Slovensku

Autor:
Roman Mališka
Zverejnené:
7. 9. 2015
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Hoci mnohí z nás majú k dispozícii využitie internetu a hlasových služieb cez káblové pripojenie, nie všade je to možné. Na miestach, kde teda metalické alebo optické vedenie neexistuje, vyhráva bezdrôtový prenos. V tomto smere máme na Slovensku jednu novinku.

Ako prví v strednej Európe máme totiž spustený bezdrôtový prenos cez zaujímavú technológiu FWA 3,7. Poteší to najmä firmy, ktoré potrebujú mať istotu, že im internet nebude zlyhávať a je dostatočne rýchly.

Od júna tohto roka majú najmä firemní používatelia možnosť prenášať dáta a využívať internet cez moderný bezdrôtový prenos. Do kancelárskych centier sa totiž signál, z najväčšej verejnej počítačovej siete, šíri cez známu metódu FWA, čiže technológiu fixného bezdrôtového prístupu, ktorá už aj u nás dostala významnú aktualizáciu.

„FWA pripojenie na Slovensku bolo používané aj v minulosti, kedy boli pridelené frekvencie 26 GHz a 3,5 GHz. Spoločnosť BENESTRA na začiatku roka 2015 získala licencie na prevádzkovanie 3,7-gigahertzového pásma. Ako prvý operátor v strednej Európe sme sprevádzkovali sieť, ktorá využíva technológiu Radwin 5000,“ hovorí pán Augustín Revák, technický riadeiteľ, BENESTRA.

FWA 3,7 sa dokáže uplatniť najmä v kancelárskych centrách, ktoré nemajú inú možnosť prepojenia s internetom, prípadne sú závislé na vyšších prenosových rýchlostiach. Je to bezdrôtová technológia prenosu dát z jedného bázového bodu do viacerých.

„Signál je šírený z bázovej stanice pomocou sektorových antén, na ktoré sa môžu pripájať jednotliví používatelia. Môžeme to prirovnať k Wifi hotspotu, ale pre externé prostredie, kde signál je šírený do väčších vzdialeností.“

Dosah pripojenia je až 40 kilometrov, no aby si bol prevádzkovateľ istý, že v službe zabezpečí garantované parametre, využíva prenos od 5-tich do 10-tich kilometrov. Navyše sa šetrí frekvenčné pásmo, pretože všetci používatelia využívajú tú istú frekvenciu.

„Používa tú istú frekvenciu, ale prideľujú sa jej časové rámce, kedy v jednom momente vysiela a v druhom vlastne prijíma signál na bázovú stanicu.“

Technológia má pritom zvládnuté aj to, že sa môže v blízkom okolí objaviť pri sebe, na strechách, hneď viacero bázových antén.

„Aby nedošlo k zarušeniu, používa sa GPS synchronizácia. Tým pádom sú všetky bázové stanice v danej lokalite synchronizované a nedôjde k problému a interferencii, kedy môžu tie jednotlivé bázové stanice jedna vysielať a druhá prijímať.“

Technológia teda dokáže z jedného bodu obslúžiť viacerých používateľov. V tomto zmysle sa nastavujú aj sektory v území, ktoré treba signálom pokryť.

„Tie sektory môžu byť 90 alebo 120 stupňové, závisí to od lokality, ktorú potrebujeme pokryť. Na strane používateľa sa nachádza anténa, ktorá je pripojená s eternetovým káblom, ktorým je vedené aj napájanie antény.“

Každá bázová stanica si prináša rýchlosť až 100 megabitov. Tá sa potom delí medzi jednotlivých používateľov, z ktorých každý si prenosovú kapacitu vyberie podľa svojich potrieb.

„Najvyššiu kapacitu, ktorú sme momentálne inštalovali bolo 25 megabitov. V budúcnosti plánujeme nasadiť aj zariadenia, ktoré budú vedieť prijímať až 30 megabitovú kapacitu.“

Technológia FWA 3,7 je plne synchrónna. Znamená to, že prináša rovnakú rýchlosť pre prijímanie i odosielanie dát. Hodí sa to najmä v prípadoch, kedy firemní používatelia odosielajú väčšie objemy údajov. Napríklad aj v rámci vnútro firemných sietí.

„Vieme nielen zabezpečiť pripojenie do siete internet, ale aj virtuálne privátne siete. Respektíve vieme poskytnúť služby multimediálne alebo prioritizáciu hlasovej prevádzky.“

Technológiu FWA 3,7 môžeme prirovnať i k takej mobilnej dátovej sieti LTE alebo 4G, ktorú mnohí z nás na mobiloch používajú. Na rozdiel od nej si však prináša možnosť vzdialeného prepojenia dvoch kancelárií cez takzvaný transparentný okruh, čo sa dá prirovnať k podnikovej LAN sieti.

„Oproti iným technológiám má táto technológia výhody, ako menšiu odozvu a menšie kolísanie prenosovej rýchlosti,“ vysvetľuje pán Augustín Revák, technický riadeiteľ, BENESTRA.

FWA 3,7 je pritom dostatočne imúnna aj voči poveternostným podmienkam a nie je u nej dôležitá viditeľnosť. Znamená to, že jej nevadí hmla ani husté sneženie. Dalo by sa teda povedať, že tak, ako optika patrí k najlepším dostupným káblovým pripojenia, patrí FWA 3,7 k najefektívnejším riešeniam pre bezdrôtové pripojenie, ktoré sa bude v budúcnosti určite ešte ďalej rozvíjať smerom k vyšším rýchlostiam.