Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Bezpečné a spoľahlivé dátové centrum BENESTRA

Autor:
Roman Mališka
Zverejnené:
9. 11. 2015
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Dátové centrá patria určite k najmodernejším spôsobom ukladania a spravovania dát, práve v nich sa sústredia aj známe cloudové riešenia. Je to nepochybne silný nástroj pre veľké, stredné, ale aj malé firmy, ktoré chcú efektívne a bezpečne poskytovať svoje služby. No a práve týchto atribútov sa drží aj dátové centrum BENESTRA.

Dátové centrá na Slovensku sa za posledných 20 rokov rozrástli a prešli veľkými zmenami. Začína ich využívať čoraz viac spoločností, pretože je pre nich prvoradá dostupnosť služieb. Aj preto musia tieto centrá spĺňať určité štandardy, ktoré sa označujú ako Tier.

„Čím vyšší Tier, tým je vyššie zabezpečenie prevádzky klientskych technológií v datacentre a hlavne teda chladenie, napájanie a telekomunikačná infraštruktúra. Naše dátové centrum zodpovedá štandardom Tier 3 úplne vo všetkých ohľadoch a v niektorých dokonca štandardu Tier 4,“ vysvetľuje pán Lukáš Koller, Sales Director, BENESTRA.

Dátové centrum telekomunikačného operátora sa rozkladá na ploche približne 3000 metrov štvorcových. Z toho sú práve servery uložené v dvoch sálach, na ploche viac ako 1100 metrov štvorcových. Zvyšok slúži pre kancelárske účely a technológiu.

„Dátové centrum BENESTRA je zabezpečené čo sa týka telekomunikačnej infraštruktúry tromi nezávislými trasami s tým, že napriek tomu, že toto je naozaj dátové centrum telekomunikačného operátora, tak máme tu aj iných telekomunikačných operátorov, aby sme naozaj našim klientom vedeli poskytnúť plne redundantné služby. Samozrejmosťou pri redundantnom napájaní je to, že obidve vetvy A aj B sú privedené až ku klientskym serverom.“

Zabezpečeniu plynulého chodu centra, z pohľadu energií, napomáhajú dve trafostanice spolu s dvojicou nezávislých baterkární, ktoré sú koordinované a pripojené na UPS záložný systém a v prípade výpadku sú k dispozícii tiež dva naftové generátory, ktorých výkon je ďaleko nad reálnou spotrebou elektrickej energie centra.

„Nachádzame sa v technologickej miestnosti, kde máme umiestnené generátory, konkrétne sú tu dneska dva, s tým, že máme predprípravu pre tretí. Ten menší má výkon 720 kilowattov, ten väčší vyše dvoch megawattov, a postačujú na úplnú autonómiu datacentra po dobu minimálne 48 hodín. Samozrejme, že táto doba môže byť aj dlhšia, podľa aktuálneho zaťaženia v datacentre.“

Pri toľkých bežiacich strojoch sa samozrejme vytvára aj množstvo tepla. Aj preto BENESTRA zvolila efektívny systém chladenia.

„Chladenie serverov formou studených a teplých uličiek, to znamená, že každý výrobca každého servera dizajnuje každý server tak, aby sa vedel uchladiť sám. My im iba dávame studený vzduch v studených uličkách. To znamená, že ani centimeter kubický studeného vzduchu sa nevyplytvá tým, žeby išiel niekam do prázdna, ale vždy odchádza von z tej studenej uličky jedine cez serverovú infraštruktúru.“

Ani na fyzickú bezpečnosť sa nezabudlo. Dátové centrum je vybavené veľmi citlivými požiarnymi senzormi, ktoré dokážu zaznamenať čo i len zakolísanie teploty a v prípade vzniku požiaru aktivujú protipožiarny systém.

„Tu za mnou sú umiestnené tlakové nádoby, v ktorých je inertný plyn pod veľmi vysokým tlakom 300 barov. Ním vlastne dokážeme zaplniť v prípade problému kompletne celú sálu, čo je vyše 3000 metrov kubických, do jednej minúty. A tak, že vytlačíme vlastne kyslík a tým pádom žiadne horenie a nič nemôže nastať a technológia, či už naša alebo klientska je v bezpečí,“ uzatvára pán Lukáš Koller, Sales Director, BENESTRA.

Ako je vidieť, dátové centrum BENESTRA ide naozaj ruka v ruke s technologickým vybavením. Jeho strategická poloha mu dáva navyše výhodu v oblasti konektivity. Má teda predpoklady k tomu, aby sa stalo domovom dát pre mnohé ďalšie projekty, pri ktorých sa spoločnostiam neoplatí stavať a prevádzkovať svoje vlastné dátové centrum.