Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Dell: Zálohovacie a obnovovacie softvérové riešenia pre firmy

Autor:
Roman Mališka
Zverejnené:
23. 12. 2015
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

S narastajúcim objemom dát stúpajú nároky nielen na ich ukladanie, ale aj zálohovanie. Najmä firemný sektor je na dáta citlivý, keďže ich strata môže viesť až k zlyhaniu celej prevádzky. Existujú však šikovné zálohovacie a obnovovacie softvérové riešenia, a v tomto smere má americká spoločnosť Dell pripravených hneď niekoľko možností.

Pre firmy sú ich dáta alfou - omegou podnikania. Ich ochrana je tak na prvom mieste, a preto výberu vhodného programového vybavenia, ktoré s tým súvisí, venujú firmy mimoriadnu pozornosť. Platí pri tom niekoľko zásad.

„Je potrebné myslieť na časy obnovy, to znamená, ako rýchlo, za aký čas potrebujem obnoviť dáta, za aký čas potrebujem obnoviť aplikáciu. Či sú to minúty, či sú to hodiny, či sú to dni. Rovnako je potrebné myslieť na to, ako dlho si chcem tie dáta nechať uchované. To znamená, je rozdiel, pre nejaký typ dát alebo aplikácií mi možno postačí jedna, dve zálohy spätne v čase,“ hovorí pán Marek Ištok, Dell.

Ešte pred časom prevzal americký Dell softvérové portfólio spoločnosti Quest a plynule ho zaradil do svojich riešení pre zálohu a obnovu dát a aplikácií. Portfólio je tak pripravené aj pre bežné malé a stredné firmy. Napríklad softvér AppAssure sa u nich uplatní tam, kde majú servery postavené na platforme Microsoft Windows Server a používajú SQL, Exchange, či SharePoint.

„Dokáže plynule a veľmi rýchlo zálohovať, a v zásade to čo je najdôležitejšie, aj obnoviť ako aplikácie, tak dáta. V zásade ide o obnovu či už v prípade nejakého totálneho zlyhania serverovne, alebo samotných tých serverov. Tento softvér dokáže vrátiť jednotlivé komponenty aplikácií, časti dát, užívateľské dáta, emaily a podobne.“

Pre virtualizované prostredia a systémy pod platformou VMware, slúži zasa na zálohu softvér Dell vRanger.

„Je taktiež z portfólia Questu. Bol to prvý softvér, ktorý vznikol na zálohovanie čisto VMware prostredia. Tento softvér je unikátny tým, že je veľmi ľahko ovládateľný a v podstate tým, že je jednoduchý, tak je aj veľmi rýchly. Je samozrejme certifikovaný pre všetky verzie VMware.“

V segmente Enterprise, čiže pre veľké spoločnosti, je dôležitá najmä univerzálnosť zálohovacieho riešenia. Aj na to majú v Delli odpoveď v podobe softvéru s názvom NetVault.

„Jeho hlavnou výhodou je to, že v podstate dokáže pokryť akúkoľvek oblasť až po úplne najväčšie riešenia IT. A v zásade pre každú, aj nie tradičnú aplikáciu alebo nie tradičný operačný systém má plugin, ktorým dokáže zálohovať a samozrejme obnovovať.“

Čo sa týka tradičného zálohovania, tak v tomto smere sú asi najznámejšie páskové zariadenia, ktoré sú však pomalé. Je preto dobré ich doplniť veľkokapacitnými pevnými diskami.

„Čiže ten koncept backupu môže vyzerať ako disk-to-disk-to-tape. To znamená záloha, ktorá prvotne prebehne a uloží sa na diskové zariadenie a následne sa v nejakom čase odkopírováva na páskové zariadenie.“

Pri tradičných zálohovacích systémoch sa často používali takzvaní zálohovací softvéroví agenti, čiže časť programu, ktorá sa o všetko sama postarala. V dnešnej dobe sa však začína čoraz viac využívať moderná technológia takzvaného snímkovania.

„Pri agentovi boli obvykle backupy raz za deň, to znamená niekedy v noci. Respektíve možno dva krát za deň, pretože to jednak nebolo technicky možné urobiť častejšie a v zásade to malo výkonnostný dopad na prevádzku tej aplikácie. Technológia snapshotovania alebo snímkovania dokáže v podstate robiť takéto snímky alebo vzorky tých dát niekoľkokrát za hodinu, čo môže byť kľudne každých 5 minút,“ uzatvára pán Marek Ištok, Dell.

Zálohovanie netreba určite nikdy podceniť. Zvlášť ak ide o firemné údaje a aplikácie. Našťastie je dnes už k dispozícii množstvo inteligentných softvérových riešení, ktoré sa o to dokážu postarať.