Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Sindiko: Digitálne riadenie úloh pre mobilných pracovníkov

Sindiko: Digitálne riadenie úloh pre mobilných pracovníkov
Autor:
Roman Mališka
Zverejnené:
21. 10. 2016
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Pražské CES Unveiled pritiahlo aj spoločnosť Takeplace, ktorá návštevníkom prezentovala svoj digitálny systém manažmentu Sindiko pre zadávanie úloh pracovníkom vykonávajúcim svoju činnosť v teréne. Systém pokrýva všetky oblasti workflow pre servisné, predajné a údržbové aktivity.

Digitálny systém Sindiko je mobilná a webová aplikácia, ktorá slúži na rýchle zadávanie a zasielanie pracovných príkazov z centrály spoločnosti priamo na mobilné zariadenia jej zamestnancov v teréne. Manažér tak môže naplánovať úlohy presne podľa lokality, s tým, že sa stráži nielen produktivita práce, ale samotní pracovníci získajú poradcu s optimálnym poradím úloh, ktorý riadi aj bezpečnostné prestávky medzi činnosťami.

Digitálny systém Sindiko slúži pre riadenie úloh pracovníkov v teréne

Medzi ďalšie funkcie Sindiko patrí správa kalendáru zamestnancov, mobilná a digitalizovaná administratíva, prehľad o pohybe osôb a materiálu v reálnom čase, či funkcia rýchleho vyhodnotenia, reportu a automatizácie operatívneho plánovania. Sindiko sa pritom dá implementovať na akýkoľvek existujúci systém alebo aplikačnú infraštruktúru spoločnosti (SAP, Helios a podobne), ktorým prinesie potrebný mobilný prvok.

Sindiko je mobilná a webová aplikácia, do ktorej centrála zadá pracovné príkazy, ktoré sa v reálnom čase dostanú k zamestnancom pracujúcim mimo sídlo spoločnosti

Sindiko by vďaka pokročilému riadeniu pracovných procesov malo priniesť vyššiu produktivitu práce, menej papierovej agendy a chýb vykonaných nesprávnym úkolovaním. Zber dát priamo z terénu by pritom mohol znížiť operatívne náklady až o 25 percent. Súčasťou systému Sindiko je aj vyspelý mobilný manažment a zabezpečený server, takže dôležité údaje budú chránené aj počas prác v teréne.

Sindiko je možné aplikovať už do jestvujúcich systémom a aplikačných infraštruktúr spoločností

Systém je dostupný v dvoch variantoch. Sindiko Generic je Cloudové riešenie, ktoré je určené pre menšie firmy. Tie majú možnosť si aplikáciu prispôsobiť podľa svojich požiadaviek. Sindiko Enterprise je softvér, ktorý spoločnosť Takeplace vývíja od základu presne podľa procesnej analýzy a špecifických potrieb daného klienta.