Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

HPE 3PAR: Efektívne úložné systémy pre dynamicky zmýšľajúce firmy

Autor:
Roman Mališka
Zverejnené:
16. 5. 2017
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Určite dnes platí, že IT sieťami sveta pretečie každý rok obrovské množstvo dát. Navyše sa ich objem niekoľko násobne zvyšuje. Aj preto majú popularitu i také cloudové úložiská. Viaceré firmy však ešte stále majú radšej kontrolu nad svojimi dátami, a preto ich majú doma v serverovni. Ako sa však postaviť k budovaniu takéhoto vlastného úložiska? Tak, ako vždy, zopár riešení pre vás v tejto chvíli máme.

Najmä v segmente menších firiem rastie popularita takzvaných softvérovo definovaných dátových úložísk. Vďaka tomuto riešeniu si používateľ nemusí zaobstarávať externé diskové pole, ale pomocou softvérovej vrstvy využíva možnosti, ktoré mu prinášajú už jeho existujúce štandardné lokálne servery a najmä ich pevné disky.

„Tá softvérová vrstva zabezpečuje, že dáta sú ukladané naprieč všetkými servermi a všetkými lokálnymi diskami a tým je zabezpečená dostupnosť tých dát medzi jednotlivými servermi. Ochrana dát v rámci takéhoto riešenia je potom zabezpečená tým, že dáta ako sa zapisujú, tak sú automaticky replikované medzi rôznymi servermi. To znamená, že takéto riešenie je aj odolné voči výpadku jedného servera,“ vysvetľuje pán Marián Gálik, Hewlett Packard Enterprise.

Predovšetkým stredné a veľké firmy však potrebujú pracovať s obrovským množstvom dát a disková kapacita lokálnych serverov tak nemusí byť úplne dostačujúca. Vhodným riešením úložného priestoru sa v takýchto prípadoch môžu stať diskové polia.

IT gigant HPE prináša v tomto smere úložné systémy pod názvom 3PAR, od menších až po väčšie. Celú rodinu pritom spája jednotné používateľské prostredie s rovnakým operačným systémom. Ak sa teda používateľ naučí pracovať s malým diskovým poľom 3PAR, tak pri rozšírení firemnej IT infraštruktúry automaticky zvládne ovládať aj väčšie riešenie. Popri rozširovaní kapacity si však v modernom úložnom systéme dokáže zvýšiť aj výkon.

„Vieme zobrať ďalšie kontrolery, alebo radiče diskového poľa, ktoré zapojíme k tým existujúcim a tým pádom vieme zdvojnásobiť alebo zviacnásobiť výkon daného diskového poľa.“

Výkon však ovplyvňujú aj samotné pevné disky, z ktorých sa dátové pole skladá. Ani v tomto smere ale vývoj nespí a tak sa k slovu hlásia Flash médiá.

„Štandardné rotačné disky, napríklad 10 a 15 tisíc otáčkové, tak ich kapacita za posledných 5 rokov sa len zdvojnásobila. Ak si pozrieme trendy v oblasti flashových médií, dnes môžeme povedať, že za posledných 5 rokov sa ich kapacita 38 krát zväčšila. Dnes máme dostupné 15 TB SSD disky, ktoré keď si zoberieme v rámci diskového poľa, nám poskytujú obrovskú hustotu dát na veľmi malý diskový priestor.“

Úložný systém HPE 3PAR.

Výkon v dátových poliach 3PAR sa však výrobca snaží optimalizovať aj vlastným firmvérom vo Flashových diskoch. Ten zefektívňuje ich prevádzku a predĺži životnosť.

„To znamená, že obavy používateľov, že ten disk vypíšu veľmi rýchlo sa dnes stratili a posúvame tú hranicu 5 ročnú na 7 ročnú.“

Pre dosiahnutie potrebného výkonu tak už netreba navrhovať diskové polia s veľkým počtom štandardných rotačných diskov. Takzvané All flash systémy 3PAR to totiž môžu zvládnuť pri použití minimálneho počtu Flash diskov, čím sa zároveň zmenšujú priestorové, ale najmä energetické nároky. Pre konzervatívnejších používateľov však stále existuje aj systém hybridného diskové poľa 3PAR, ktoré v sebe kombinuje rýchle Flash disky, spolu s klasickými rotačnými.

Efektívne využitie kapacity Flash diskov má pritom v oboch prípadoch na starosti technológia Adaptive Data Reduction, ktorá prostredníctvom špeciálnych ASIC čipov pracuje na úrovni radičov diskové poľa.

„Táto technológia nám umožňuje analyzovať dáta, ktoré sa zapisujú na diskové pole a odstraňovať bloky prázdnych dát, takzvaný Zero Detection. A dáta potom následne deduplikovať a komprimovať pred ich zapísaním na SSD disky.“

O zálohovanie a obnovu dát sa pritom postará inovatívne riešenie Recovery Manager Central.

„Vieme obísť zálohovací softvér a vieme rovno zálohovať bloky dát z diskového poľa na deduplikačnú appliance,“ dodáva pán Marián Gálik, Hewlett Packard Enterprise.

Za zmienku stojí aj to, že All flash diskové polia 3PAR sú pripravené adaptovať nové technológie, ktoré dokážu dáta spracovať ešte rýchlejšie. Jednou z nich je aj napríklad 3PAR 3D cache, ktorá využíva takzvané NVMe pamäte. Vďaka nim sa sa odozva diskových polí zníži z milisekúnd len na mikrosekundy.

Dôležité je to najmä v súvislosti s narastaním množstva dát. Firmy by sa mali preto neustále starať o to, aby sa aj pri veľkom objeme dostali správne dáta k používateľom čo najrýchlejšie. A ako teda ukazujú aj riešenia 3PAR, vyspelé technológie sú tomuto trendu správne naklonené.