Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Kedy môžu byť cloudové služby výhodnejšie ako vlastná IT infraštruktúra?

Autor:
Roman Mališka
Zverejnené:
16. 11. 2018
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Najmä v období príprav rozpočtov a plánovaní na budúci rok sa firmy často musia zaoberať aj tým, či investovať do IT infraštruktúry. Kedysi stačilo mať vo firme v podstate jeden vlastný server, no dnes pracujeme so značným množstvom dát a ja používateľov vo firmách pribudlo. Našťastie si podnikateľ môže, aj vďaka technológiám, vybrať z viacerých spôsobov, ako otázku IT infraštruktúry vyriešiť. Aké sú teda možnosti, sme zisťovali priamo u odborníkov.

Zrejme prvé, čo väčšine firiem napadne v súvislosti s plánovaním IT infraštruktúry, je jej vybudovanie vo vlastných alebo vyhradených priestoroch. Môže tak prevádzkovať vlastné servery a klientske stanice, vrátane sietí, zabezpečuje si prístup do internetu a monitoring.

„Výhodou takéhoto riešenia je hlavne to, pokiaľ chcem mať plnú, nazval by som to end-to-end kontrolu, nad tou infraštruktúrou, či už sa jedná o prístupové práva, pristupovanie k tejto infraštruktúre alebo čo sa týka uchovávania dát. Sú oblasti, ktoré vyžadujú špecificky, či už z pohľadu ochrany osobných údajov, uchovávanie dát priamo buď u podnikateľa respektíve v presne dedikovanom prostredí,“ vysvetľuje pán Peter Fuska, CEO, Digmia.

Vybudovanie vlastnej IT infraštruktúry si však vyžaduje vysoké investičné náklady a tak pokiaľ to druh podnikania umožňuje, je zrejme vhodné sa poobzerať po inom riešení. Pokiaľ má firma špecifické požiadavky a potreby, môže siahnuť i po privátnej cloudovej službe.

„Môže byť na začiatku predsa len určitá investícia, ktorá súvisí s vytvorením samotného prostredia na mieru. Výhodou je to, že takéto riešenie spravidla viem veľmi dobre škálovať. Čiže pridávanie ďalších zdrojov je pomerne lepšie odstupňované ako v prípade, keby som musel dokupovať ďalšie komponenty, ďalšie servery a tak ďalej v prípade vlastnej infraštruktúry.“

Treťou možnosťou je takzvaný verejný cloud. Táto služba býva spravidla najmenej nákladná a je vhodná najmä pre firmy, ktoré majú jasne dané požiadavky na IT infraštruktúru. Odborníci z Digmie v tom vidia výhody.

„Poskytovateľ verejného cloudu často krát poskytuje rôzne biznis modely, to znamená billing takejto služby aj na báze pay per use. To znamená podľa skutočne použitých zdrojov, až v prípade nejakej sekundovej alebo minútovej tarifikácie.“

V súvislosti so všetkými riešeniami môže pomôcť aj virtualizácia. Tá spolu s ďalšími technológiami, ako je aj kontajnerizácia aplikácií a iné nadstavby, poslúži pre flexibilnejšiu prevádzku aplikácií v rámci firmy.

„V prípade či už verejného alebo public cloudu je v podstate podnikateľ ako keby oddelený od tej fyzickej vrstvy serverovej. To znamená, že v takom prípade sa nemusí starať o tú fyzickú vrstvu a rieši len tú vrstvu virtuálnych privátnych serverov, respektíve ďalších komponentov.“

Či už vo vlastnej IT infraštruktúre alebo v prostredí cloudu, je potrebné pamätať na údržbu a aktualizáciu hardvéru, rovnako ako na zálohovanie dát. Nemenej pozornosti by sa malo venovať aj zabezpečeniu údajov pred kybernetickými hrozbami.

„Miera zabezpečenia závisí od toho, akú investíciu do toho zabezpečenia dáte. A buď tú investíciu robíte vy sami, keď máte vlastnú infraštruktúru, alebo zdieľate nejaký podiel z nej, keď ju robí samotný poskytovateľ cloudu. A často krát takýto poskytovateľ vie nasadiť robustnejšie riešenie a v podstate tým pádom možná tá miera zabezpečenia, hlavne v prípade tých sofistikovanejších cloudových riešení, môže byť dokonca lepšia.“

Už aj na Slovensku si viaceré firmy uvedomili prínos cloudových služieb aj z pohľadu biznisu. Patrí k tomu aj odbremenenie od niektorých činností, ktoré sa týkajú správy infraštruktúry. Stále však existujú oblasti, ktoré využitie cloudu neumožňujú, ako je napríklad beh aplikácií viazaný na konkrétny hardvér, uchovávanie citlivých údajov alebo legislatívne požiadavky. V niektorých prípadoch by sa však mohla dať nasadiť takzvaná hybridná IT infraštruktúra.

„Časť aplikácií dávam do cloudu a časť aplikácií si nechávam v nejakej pomocnej infraštruktúre. Hlavne takej, kde som vlastne závislý z pohľadu pristupovania k aplikáciám, kde potrebujem vlastne tieto veci prevádzkovať v kancelárii. Čiže aj hybridné riešenie môže byť v tomto prípade riešením a veľa firiem k nemu práve inklinuje,“ dodáva pán Peter Fuska, CEO, Digmia.

Výber riešenia IT infraštruktúry pritom závisí aj od možností konektivity a tiež od nárokov z pohľadu požiadaviek na kapacitu. V každom prípade sa firmy vďaka moderným technológiám môžu rozhodnúť tak, aby to pre nich bolo výhodné nielen čo sa týka investícií, ale aj efektívnosti a dostupnosti služieb pre svojich klientov.