Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Riešenia pre bezproblémové fungovanie firemných aplikácií v cloude

Autor:
Roman Mališka
Zverejnené:
18. 6. 2019
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Mnohí dnes hovoria, že s tými digitálnymi dátami je to dnes ako v džungli. Ich objem vo firmách, ktoré sú rozbehnuté na plné obrátky, stále narastá a ťažšie sa v nich vyznať. Tie firmy, ktoré ešte len začínajú, zasa nevedia kam ich podnikanie povedie. Ako si teda zabezpečiť ten správny rozsah IT infraštruktúry?

Nepochybne je už dávno riešením aj verejný cloud. No vybrať si správne jeho parametre tiež nie je pre úplných laikov. V Digmii s tým preto firmám pomáhajú systémoví administrátori. Zisťoval som u nich preto, čo všetko treba správne zabezpečiť, aby firemné aplikácie v cloude fungovali naozaj bez problémov.

Je známe, že verejný cloud poskytuje výpočtové služby naraz väčšiemu počtu firiem alebo aj individuálnym osobám, prostredníctvom internetového pripojenia. Cloud je pritom vhodný pre aplikácie a firemné systémy, pri ktorých sa požiadavky na výkon menia v čase. Patria sem napríklad aj e-shopy, keďže počet ich návštevníkov sa počas dňa dynamicky mení.

„V takomto prípade je možné využiť verejný cloud práve na to, aby bolo možné tento výpočtový výkon veľmi dynamicky škáľovať smerom hore aj smerom dolu. A zároveň umožniť vlastne tým pádom v podstate plynulý chod takejto aplikácie,“ vysvetľuje pán Peter Fuska, generálny riaditeľ, Digmia.

Ak sa už firma rozhodne pre verejný cloud, je dôležité aby mala aspoň nejakú predstavu o tom, aká hardvérová konfigurácia bude pre jej účely dostačujúca. Či už z pohľadu počtu procesorov, ich jadier, veľkosti operačnej pamäte alebo kapacity a rýchlosti dátových diskov.

„Takisto sa potrebujem pozerať na to, ako potrebujem ten priestor alebo respektíve tú aplikáciu zabezpečiť. Čiže akú mieru ochrany si vyberiem a aký typ zabezpečenia vlastne nastavím a samozrejme potrebujem sa sústrediť na to, akú priepustnosť budem potrebovať, to znamená aký dátový tok bude potrebný v rámci tejto aplikácie.“

Okrem toho býva portfólio cloudových produktov, pri väčších poskytovateľoch, naozaj rozsiahle, a tak správny výber hardvérových parametrov a služieb pre konkrétny projekt nebýva jednoduchý. Pomocnú ruku však firmám môžu podať odborní systémoví administrátori, ktorí majú znalosti a certifikácie pre daný cloudový systém.

„Ide o to, aby práve takýto systémový administrátor pomohol optimalizovať tú infraštruktúru tak, aby tá aplikácia bežala bez výpadkovo, s maximálnou dostupnosťou. Jeho rola je skutočne v tom pomôcť doplniť vlastne tie služby, ktoré samotný poskytovateľ verejného cloudu nerieši na individuálnej úrovni “

Systémový administrátor môže pomôcť aj s prevádzkou aplikácie a tiež pri jej správnom nastavení v cloude, aj s ohľadom na zabezpečenie proti kybernetickým útokom.

„Nastavím nejakú základnú úroveň služby a to škálovanie potom prebieha reálne v čase. S tým, že poskytovateľ verejného cloudu vlastne má monitorovací systém, ktorý na niekoľko minútovej báze vždy overuje stav požiadaviek a keď sa dosiahne nejaká prahová hodnota, tak automaticky na základe pravidiel spúšťa ďalšie inštancie.“

Jednou zo základných vlastností cloudu je už spomenuté automatické škálovanie, ktoré na základe predpokladaných parametrov nastaví rozsah výpočtovej infraštruktúry pre danú aplikáciu.

„Je to nastavenie základnej bezpečnosti, ochrany, či už voči DDoS útokom, nastavenie firewallových pravidiel, ktoré sa dajú špecifikovať individuálne podľa aplikácie, nastavenia aplikačného firewallu. Takisto v prípade zvýšenia ochrany dát, dá sa nastaviť backupovanie, dokonca backupovanie aj do buď iného cloudu alebo na nejaké iné fyzické úložisko mimo samotného cloudu.“

Všetko sa teda rieši na základe monitoringu. Ten vyhodnocuje parametre vyťaženosti alebo nastavenia firewallu, ktoré sa môžu meniť v čase. No dôležitý je aj monitoring samotnej aplikácie, ktorý sleduje jej fungovanie. O ten by sa však mal postarať samotný prevádzkovateľ aplikácie.

„To sú takzvané web check, kedy sledujete, či je aplikácia dostupná zvonka, prípadne zvnútra, podľa toho kto k nej pristupuje. Tie web checky môžu byť rôzneho charakteru. Môžete dokonca testovať konkrétne funkcionality na webe, či sa vie používateľ prihlásiť, či vie urobiť správnu operáciu z hľadiska predaja na webshope a podobne,“ dopĺňa pán Peter Fuska, generálny riaditeľ, Digmia.

Priamo synchronizácia dodatočného monitoringu s primárnym môže firmám pomôcť s bezproblémovým fungovaním aplikácií a s ich maximálnou dostupnosťou pre používateľov. Veď je to práve spokojnosť používateľov, ktorá je základom úspešného rozvoja podnikania.