Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

IT:Works zaistí stabilné a bezpečné pripojenie pre prácu na diaľku

Autor:
Roman Mališka
Zverejnené:
23. 6. 2021
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Kvôli pandémii Covid-19 museli mnohé firmy umožniť svojim zamestnancom pracovať z domu. A hoci sa situácia už pomaly zlepšuje, ukazuje sa, že práca na diaľku by mohla byť vo viacerých smeroch efektívnejšia pre obe strany. No domáce internetové pripojenie nemusí byť vždy stabilné a zabezpečené, čo môže byť problémom najmä pri práci s kritickými aplikáciami. V tomto smere by však firmám mohla pomôcť zaujímavá služba s názvom IT:Works.

Riešenie Slovak Telekomu, IT: Works, je navrhnuté tak, aby používateľom, ktorí pracujú z domu alebo sú na cestách, bolo zaistené pripojenie do firemnej prevádzky či pobočky, bez výpadkov. Je to možné aj vďaka tomu, že služba je postavená na hardvéri Cisco Meraki.

„Čo zabezpečuje stabilitu služby a funkčnosti hardvéru. A druhá stránka je cloud manažment a softvérová platforma. To prináša obrovské benefity v prvom rade v stabilnom pripojení do internetu, pripojení užívateľov do ich firemnej produkčnej siete, pre teda malé stredné aj väčšie podniky,“ vysvetľuje Ladislav Císar, Slovak Telekom.

Zariadenia nainštalované vo firmách sa dajú navyše škálovať, čo v prípade potreby umožní pridávanie ďalších používateľov do siete. Zamestnanec má k dispozícii vlastné zariadenie pre poskytnutie stabilného a bezpečného Wi-Fi pripojenia, ktoré môže používať doma alebo na pracovnej ceste. Garantované pripojenie pritom zaistí LTE SIM karta, ktorá je súčasťou výbavy zariadení.

„SIM karta umožňuje v podstate bezvýpadkovosť a bezporuchovosť pripojenia tej siete, pretože automaticky nahrádza to pripojenie, ktoré má užívateľ doma, to rezidenčné, v prípade jeho výpadku. Tieto zariadenia vytvoria takzvaný auto VPN tunel, ktorý je spojený s dátovým centrom Slovak Telekom. Odtiaľ sa tie dáta potom smerujú, či už MPLS prepojením alebo takzvanou L2 prepojovacou rúrou smerom k spoločnosti alebo smerom k LAN sieti alebo LAN infraštruktúre.“

Výhodou takejto duálnej konektivity je aj takzvaná prioritizácia, ktorá uprednostní pripojenie k firemným systémom pred internetovými aktivitami ostatných členov domácnosti.

„Medzi týmito dvomi interface-mi môžete nastaviť takzvaný load balance, ktorý bude hovoriť o tom, že dôležité dáta, ktoré majú smerovať do jeho LAN infraštruktúry, budú skutočne smerovať cez ten interface, ktorý je konkrétne hore alebo teda je dostupný, a ktorý má nižšie latencie a dokáže rýchlejšie obhospodáriť požiadavky toho používateľa.“

Veľký dôraz sa v Telekome kladie na to, aby boli prenášané dáta chránené pred prípadnými kybernetickými útokmi. Údaje tak chráni nielen samotný VPN tunel, ktorý je šifrovaný a bezpečný, ale k dispozícii je aj ďalšia silná forma ochrany.

„Na každom koncovom bode pre týchto používateľov sa dá nastavovať takzvaný statefull firewall. To znamená, že každý jeden administrátor má možnosť si povedať, čo cez to zariadenie prejde smerom do toho internetu alebo smerom do jeho firemnej siete a čo nie.“

Samotné spustenie služby IT: Works je pritom jednoduché a netreba na to špeciálne IT zručnosti. Kompletnú konfiguráciu zariadení a správu systému totiž rieši dodávateľ služby. Firma má pritom k dispozícii aj používateľský prístup cez takzvaný centralizovaný dashboard.

„Vie si pozrieť do toho centralizovaného dashboardu, ako sa mu ten užívateľ správa, čo tam robí, na základe read-only prístupu. Má teda plný prehľad a plný prístup k svojim funkcionalitám siete, nastavovaniu konfigurácie a network visibility.“

Už teraz sa služba udomácnila v mnohých slovenských firmách, ktorým pomohla s riešením viacerých problémov.

„Napríklad spoločnosť sa rozhodla pre celkovú topológiu siete postavenú na Cisco Meraki. Získali tým správu nad svojou sieťovou infraštruktúrou v tej podobe, aby si vedeli odsledovať prípadné nezrovnalosti alebo prípadné problémy nad klientmi, ktorí sa pripájajú do LAN siete prostredníctvom wifiny. Ďalší z takých príkladov je, že spoločnosť mala internetovú konektivitu, ktorá veľmi často vypadávala a nebola stabilná. My sme prostredníctvom v podstate backup-ovej konektivity dokázali pomôcť tomu používateľovi, aby jeho traffic do internetu a prístup k vzdialeným serverom bol bez výpadkov.“

Svoje využitie si služba našla dokonca aj na veľkom športovom podujatí.

„Boli to biatlonové preteky, ktoré sa konali na Slovensku po dlhých rokoch, kde bol veľký dôraz na LAN infraštruktúru,“ uzatvára Ladislav Císar, Slovak Telekom.

Nielen v čase pandémie tak môže manažovaná služba IT: Works poskytnúť mnohým moderným firmám a organizáciám efektívny spôsob, ako zaistiť svojim pracovníkom bezproblémovú, stabilnú a bezpečnú internetovú konektivitu, a to pri práci z domu ale aj na cestách.