Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

ELSA-d prvý raz zachytáva „vesmírny odpad“ na obežnej dráhe

Autor:
Roman Mališka
Zverejnené:
2. 9. 2021
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Súkromná spoločnosť na odstraňovanie orbitálnych úlomkov Astroscale validovala svoj magnetický záchytný systém, ktorý je navrhnutý tak, aby riešil problém vesmírneho odpadu. Jeho obslužnému satelitu End-of-Life Services by Astroscale-demonstration (v skratke ELSA-d) sa podarilo pomocou tohto systému prvýkrát zachytiť simulovaný kus vesmírneho odpadu na obežnej dráhe.

Vesmírny odpad je vážny a narastajúci problém, pretože obľúbené obežné dráhy okolo Zeme sú stále viac preplnené zaniknutými satelitmi a iným troskami, ktoré predstavujú riziko zvýšenej pravdepodobnosti, že sa troska v nadzvukovej rýchlosti zrazí s fungujúcou vesmírnou loďou či satelitom.

V posledných rokoch bolo preto predložených niekoľko návrhov na riešenie tohto problému, vrátane zariadení inštalovaných na satelitoch na zvýšenie atmosférického odporu, ako aj experimentálnych zachytávacích zariadení. Vo všeobecnosti najsľubnejšia technológia zahŕňala systémy inštalované v nových kozmických lodiach alebo strojoch, ktoré sa môžu stretávať so starnúcimi satelitmi, ktoré sú stále schopné udržať svoju polohu k ich následnej deorbitácii.

Satelit ELSA-d je navrhnutý tak, aby na konci životnosti zachytil a stiahol nefunkčné satelity a iný vesmírny odpad z obežnej dráhy.

Zložitejším problémom je zaoberať sa satelitmi a inými predmetmi, ktoré sú bez napájania a ktoré sa vymknú spod kontroly. A práve na tieto objekty sa zameriava spoločnosť Astroscale so svojou technológiou ELSA-d, ktorá pozostáva zo 175 kilogramového obslužného modulu a 17 kilogramového klientskeho modulu.

Satelit ELSA-d, ktorý bol vypustený 22. marca 2021 z kozmodrómu Bajkonur, sa dostal na obežnú dráhu vo výške asi 550 kilometrov, kým prešiel fázou uvedenia do prevádzky, kde boli jeho systémy dôkladne testované a certifikované. Teraz, vo fáze 3a dokázal svoju schopnosť opakovane zachytiť ďalší satelit.

Magnetický zachytávací mechanizmus ELSA-d obsahuje obslužný a klientsky modul.

Pri teste vykonanom 25. augusta obsluha predĺžila zachytávací mechanizmus, ktorý bol ku klientskemu modulu zaistený špeciálnym kovovým diskom s vyrazeným optickým cieľom. Klientsky modul bol potom odstrčený od obslužného modulu, ktorý vytiahol zachytávací mechanizmus, potom ho znova predĺžil a znova zachytil klientsky modul, zatiaľ čo pozemské operačné tímy dohliadali na celú misiu a kalibrovali snímače pre stretnutie oboch modulov.

Projekt je teraz naplánovaný na prechod do fázy 3b, kde satelit ELSA-d pred zachytením precvičí autonómne manévrovanie v blízkosti nerotujúceho klientskeho modulu. Potom bude nasledovať fáza 4, ktorá bude zahŕňať zachytenie rotujúceho klientskeho modulu, následne fáza 5, v ktorej bude ELSA-d lietať okolo klientskeho modulu a kontrolovať ho. V prípade fázy 6 sa ELSA-d deorbituje s klientskym modulom a potom sa presunie do fázy 7, kedy satelit odhodí všetky pohonné systémy a batériové tekutiny predtým, ako zasiahne atmosféru.

Infografika jednotlivých fáz misie satelitu ELSA-d.