Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Nástroj HealthShare Personal Community

Nástroj HealthShare Personal Community
Autor:
Roman Mališka
Zverejnené:
25. 5. 2015
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Spoločnosť InterSystems, zaoberajúca sa softvérmi pre prepojené zdravotníctvo, predstavila nástroj HealthShare Personal Community, ktorý umožňuje viac zapájať pacientov do zdravotnej starostlivosti. Nástroj funguje na platforme pre zdravotnícku informatiku InterSystems HealthShare.

Nástroj Personal Community, ktorý umožňuje viac zapájať pacientov do zdravotnej starostlivosti, je určený poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Je konfigurovateľný, jeho použitie nezávisí na dodávateľovi a prináša pacientom zrozumiteľný a komplexný pohľad na ich zdravotnú dokumentáciu.

Personal Community podporuje služby ako napríklad dohodnutie termínu u lekára, opakované vystavovanie receptov, komunikáciu medzi pacientom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, a školenie pacientov. Základom nástroja Personal Community je platforma HealthShare, vďaka ktorej môžu pacienti i oprávnení zástupcovia pristupovať z jednoho miesta k elektronickej zdravotnej dokumentácii v rôznych formátoch a z rôznych zdravotníckych zariadení.

Pacienti môžu prezerať a sťahovať svoju zdravotnú dokumentáciu a posúvať ju alebo jej časti ostatným členom zdravotníckeho tímu. Intuitívne rozhranie uľahčuje pacientom kontrolovať presnosť dokumentácie a spolupracovať tak s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti na bezpečnejšej a kvalitnejšej úrovni.

HealthShare Personal Community, InterSystems, softvér, zdravie, lekár, pacient, zdravotná starostlivosť, zdravotníctvo, medicína, nástroj, technológie

Vzhľad a charakter Personal Community je plne konfigurovateľný, tak aby bol v súlade s marketingovou stratégiou organizácie. Používateľ určuje, ktoré dáta a v jakom formáte budú predložené pacientom, aký model registrácie je pre obyvateľstvo najvhodnejší a aký regionálny obsah a referenčné materiály budú použité pre realizáciu stratégie väčšieho zapojenia pacientov do zdravotnej strarostlivosti.

Nástroj Personal Community je určený pre zdravotnícke systémy, zdravotné plány a súkromné i verejné systémy pre výmenu zdravotníckych informácii. Je k dispozícii okamžite a jeho ceny sa odvíjajú od objemu a rozsahu činnosti v oblasti zdravotníctva. Ponúka tieto funkcie:

Intuitívny harmonogram zdravotného stavu – Personal Community zobrazuje informácie v množstve rôznych formátov určených pacientom. Zdravotný stav a anamnézu si pacienti môžu zobraziť za určité obdobie, informácie ako medikácia a podobne je možné vyhľadať a zobrazovať priamo.

Zabezpečené predávanie správ – Pacient má možnosť komunikovať s kýmkoľvek zo svojho ošetrovateľského tímu pripojeného k Personal Community. Správy môžu byť doručované podľa štandardu Direct, iných štandardov, či priamo do zložky doručených správ v systému lekára.

HealthShare Personal Community, InterSystems, softvér, zdravie, lekár, pacient, zdravotná starostlivosť, zdravotníctvo, medicína, nástroj, technológie

Registrácia a udeľovanie oprávnení – Registrácia vybavuje príslušné zdravotnícke zariadenie na základe požiadavky pacienta alebo externej aplikácie, napríklad registračného systému. Pacient môže udeliť oprávnenie k svojej zdravotnej dokumentácii rodinným príslušníkom alebo niektorým ďalším členom ošetrovateľských tímov.

Convenience Services – Pre uľahčenie efektívnej komunikácie medzi pacientami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti sú k dispozícii služby ako vyplňovanie lístkov na špeciálne vyšetrenie a receptov, plánovanie návštev u lekára, správa formulárov a dokumentov atď.

Regionálne informačné a výukové materiály – Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti môžu pridávať regionálne správy a informácie o udalostiach, odkazy na miestne zdroje a dôležité výukové materiály pre pacientov. Môžu tak vytvárať dôveryhodnú informačnú platformu, ktorá posilní vzťahy medzi pacientami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.

Pracovné prostredie a konfigurácia – Pre registráciu, udeľovanie oprávnení, spravovanie úloh a prispôsobenie prostredia je k dispozícii komplexný portál pre podporu a správu. Konfigurovať sa dá vzhľad a správanie, funkcie, ktoré sa majú zobraziť, a kedy a ako majú byť dáta poskytnutá pacientom, vrátane prekladu terminológie.

Viac informácií o rozšíriteľnom interoperabilnom zdravotníckom softvéri InterSystems HealthShare nájdete na www.intersystems.com/healthshare.

HealthShare Personal Community, InterSystems, softvér, zdravie, lekár, pacient, zdravotná starostlivosť, zdravotníctvo, medicína, nástroj, technológie

(Zdroj: Tlačová správa InterSystems)