Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Nemocniciam na Slovensku pomáha s DRG pokročilé softvérové riešenie Asseco

Autor:
Roman Mališka
Zverejnené:
29. 9. 2017
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Dennodenne počúvame o problémoch v zdravotníctve, jednej nemocnici peniaze chýbajú, iná ich má vraj viac, ako by mala mať. V každom prípade je tu však systém DRG, ktorý je etablovaný už aj na Slovensku a mal by vniesť viac transparentnosti a hlavne spravodlivosti do financovania nemocníc. Jednoducho spravodlivo dostane každá nemocnica toľko peňazí, koľko výkonov pre pacientov odviedla. A prečo vám to hovorím, no jednoducho preto, že za týmto systémom stoja opäť technológie.

Diagnoses Related Group, v skratke DRG - klasifikačný systém, ktorý je vo svete považovaný za objektívny a transparentný spôsob financovania nemocníc. Meria a vyhodnocuje produkciu, ako nemocnica efektívne využíva diagnostiku, liečbu a služby pre svojich pacientov.

„Úlohou DRG je aj, mohli by sme povedať, nejako zoskupovať alebo klastrovať pacientov do nejakých skupín, DRG skupín, ktoré presnejšie vyhodnocujú nákladovosť pacienta. Teda to, koľko by mala nemocnica, alebo teda poskytovateľ zdravotnej starostlivosti za tú jednu diagnózu, epizódu vlastne dostať ako príjem zo zdravotnej poisťovne,“ vysvetľuje pani Miriam Lapuníková, riaditeľka, FNsP F.D. Roosevelta.

No systém DRG pomáha aj z medicínskeho hľadiska. Lekár si vie z histórie vytiahnuť štatistiky jednotlivých skupín diagnóz, zhodnotiť rôzne komplikácie a na základe týchto údajov sa dá skrátiť hospitalizácia pacienta. Efektívnejšia práca poskytovateľa tak šetrí aj zdroje zdravotnej poisťovne.

Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici pritom už dlhé roky spolupracuje s progresívnou technologickou firmou Asseco, ktorá v nemocnici integrovala rôzne medicínske systémy. Šikovní vývojári podali pomocnú ruku aj v prípade prechodu na DRG systém, pre ktorý vytvorili inovatívne softvérové riešenie.

„Tým základom je STRIX, čo je DRG grouper. To znamená to je softvér, ktorý urobí len to, že zoberie konkrétneho pacienta, pozrie sa na všetky údaje, ktoré boli pri ňom vykázané to nazvem, ale ktoré boli pri ňom dôležité. To znamená s akou diagnózou bol prijatý, či prišiel na odporúčanie od lekára alebo z inej nemocnice, ako dlho v nemocnici ležal. A zaradí ho práve do jednej z 1 200 skupín,“ hovorí pani Angelika Szalayová, Asseco Central Europe.

K základnému STRIXu však programátori pridali aj rozširujúce moduly. Prvým z nich je modul Surnia, ktorý zabezpečuje analýzy nákladov, výnosov a chybovosti výkazov spojených s hospitalizáciou za vybrané časové obdobie. Manažment nemocnice môže zase využiť modul Nesasio, ktorý slúži pre presnejšie ekonomické sledovanie.

Nemocniciam na Slovensku pomáha so systémom  DRG pokročilé softvérové riešenie od spoločnosti Asseco.

„To znamená, že vieme sa pozrieť na skupinu pacientov, ktorá mala napríklad operáciu slepého čreva a vieme ich porovnávať medzi sebou aj v dlhšom období. Vieme sa na nich pozerať, že koľko ich bolo, koľko tam pacient ležal, ale vieme sa aj pozrieť z pohľadu nemocnice, koľko ju to stálo peňazí. To znamená, môže sa na to pozrieť, že či je to vlastne efektívne – neefektívne to, čo robí. Ak zistí, že vlastne jej náklady sú vyššie ako sú náklady na zvyšku Slovenska, môže tam hľadať nejaké rezervy.“

Dôležité je aj to, aby zodpovedný lekár správne vykázal celú diagnózu a určil, čo všetko sa s daným pacientom počas hospitalizácie dialo. Tento proces sa označuje aj ako kódovanie a lekárom ho môže výrazne uľahčiť práve tretí modul Tyto.

„To znamená, že my sa im snažíme pomôcť tým naším modulom v tom, že im tam urobíme kontroly. Existujú nejaké pravidlá kódovania, ktoré sa musia dodržiavať, to znamená, čo sa s čím môže, čo sa s čím nemôže vykazovať. Toto všetko skontrolujme automaticky za nich, aby sme im vlastne pomohli. A keď nájdeme nejakú chybu, tak toho lekára na to upozorníme, prípadne mu tam nejakú diagnózu alebo výkon, ktorý prípadne mohol vypadnúť, z tých údajov, ktoré o tom pacientovi vieme,“ vysvetľuje pani Angelika Szalayová, Asseco Central Europe.

Vďaka modulu Tyto si aj samotní lekári pochvaľujú zredukovanie administratívnej záťaže pri kódovaní výkazov pre systém DRG.

„Celý ten priebeh hospitalizácie, čo sa s pacientom robilo, aké sú tam diagnózy, aké sú tam výkony, je to tam celé prehľadné. Tyto tam pekne zhrnie kedy, čo bolo, aký výkon zrealizovaný a tam si to človek vie pekne pozrieť. Je tam zakódované všetko, čo má byť a plus ešte upozorní na prípadné chyby, ktoré by tam mohli vzniknúť,“ hovorí pani Zuzana Vojteková, lekárka, FNsP F.D. Roosevelta.

Softvérové riešenie z dielne spoločnosti Asseco využíva najnovšie technológie pre rýchle spracovanie veľkého objemu dát s minimálnymi požiadavkami na konfiguráciu hardvéru.

„Ja keď to chodím ukazovať do nemocníc, mne to beží na notebooku a spracováva to množstvo dát. Napríklad keď sme spracovávali dáta Všeobecnej zdravotnej rok dát, tak to trvá približne pol hodinu to celé spracovanie,“ dodáva pani Angelika Szalayová, Asseco Central Europe.

Základný modul STRIX spolu s nadstavbami pre DRG systém je plne integrovateľný do takmer všetkých existujúcich informačných systémov v nemocniciach. Aj preto by sa mohol stať užitočným nástrojom pre ďalších poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na Slovensku, ktorí ešte komplexný systém zavedený nemajú a zároveň chcú nielen zefektívniť financovanie, ale najmä zlepšiť medicínske služby pre pacientov.