Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Inteligentné technológie automatizujú správu budov a pomáhajú pri podnikaní

Autor:
Lubo Straka
Zverejnené:
4. 12. 2023
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Digitálny facility manažment - moderné slovné spojenie pre pomenovanie činností, ktoré by mali priniesť efektívne využitie zariadení a technológií, v rámci potrieb používateľov. Zároveň sú to aj služby pri prevádzke budovy. Stále to znie zložito? Jednoducho povedané, ide o technológie, ktoré prispejú k efektívnejšiemu, bezpečnejšiemu a plynulejšiemu podnikaniu. V tomto smere je doma aj spoločnosť M2C. Jej inovácie riadia automatické recepcie, vrátnice, parkoviská, logistiku, ale tiež pomáhajú obchodným reťazcom automaticky zisťovať, čo a kde treba v regáloch doložiť. A to nie je zďaleka všetko. Šikovní vývojári zo susednej republiky dokázali pritom využiť aj umelú inteligenciu.

Automatizácia je dnes pomerne silnou zbraňou v konkurenčnom boji. Venujú sa jej aj vývojári zo spoločnosti M2C. Vďaka nim sa tak dostala na svet aj elektronická recepčná, ktorá firmám pomáha s návštevami a vstupmi do budov v režime 24/7.

„Vďaka automatizácií a digitalizácií procesov dnes dokážete prostredníctvom elektronickej recepčnej zjednodušiť logistické procesy, zdigitalizovať evidenciu vstupov do objektov a vo všeobecnosti zautomatizovať celý proces vstupu a výstupu. Všetko je založené na základe prístupového QR kódu, vďaka ktorému elektronická recepčná dokáže naprogramovať prístupovú kartu len na dané miesta, respektíve poschodia, kde má v pláne daná návšteva sa dostať. Touto inováciou dokážeme generovať úsporu nákladov takmer 60 % oproti nákladom na fyzickú recepčnú,“ hovorí Patrik Zúrik, obchodný riaditeľ, M2C Slovensko.

K dispozícii je pritom aj autonómna vrátnica. Automaticky rozpoznáva evidenčné čísla vozidiel a dokáže načítavať aj občianske preukazy. Vďaka technológii diaľkového dohľadu má tak firma pod kontrolou autorizáciu vstupov. A vývoj v M2C napredoval i v monitorovaní parkovísk. Už to nie je len bežné snímanie bezpečnostnou kamerou. Za snímacím čipom totiž preberá svoju úlohu inteligentný systém.

„V praxi bežne poznáme systémy, ktoré monitorujú obsadenosť parkovísk prostredníctvom nainštalovaných senzorov. V našom riešení sme sa rozhodli otázku obsadenosti parkovacích miest riešiť prostredníctvom rozpoznávania a analýzy obrazu z kamery. A tým zjednodušíme parkovanie firemným používateľom.“

Analytika obrazu sa stala alfou – omegou aj pri ďalších projektoch M2C. Vývojári tak dokážu pomôcť firmám analyzovať správanie spotrebiteľov. Znamená to, že inteligentné programy vytvárajú napríklad takzvané heatmapy, alebo teda miesta s najhustejšou premávkou ľudí, napríklad v obchodoch.

„Pri inštalácii systému v jednom automobilovom showroome sme pomáhali nášmu klientovi zistiť, či ľudia chodia viac k jazdeným alebo novým autám. Rovnako náš partner ocenil informácie o tom ako sa spotrebiteľ pohyboval po predajni, kde a na ako dlho sa zastavil. Tieto informácie sú potom kľúčové aj pre lepšie rozmiestnenie sortimentu. V retailových prevádzkach vie zase používateľ využiť spomínané heatmapy k efektívnejšiemu fungovaniu pokladní, a tak lepšie zabezpečí ich obsluhu. Vopred pozná exponované časy a zaťaženie predajne nakupujúcimi. Jednoducho cez naše technológie obchodník lepšie spozná svoje predajne.“

Zaujímavé údaje dokáže naplno využiť nielen marketingové, ale aj personálne oddelenie firmy. Softvér totiž dokáže sledovať podozrivé správanie zamestnancov a je tak možné odhaľovať aj internú kriminalitu. Je pritom mnoho krát vyššia ako tá externá, najmä z pohľadu finančných strát.

„Náš softvér dokáže kontrolovať prácu pokladníkov. Na základe algoritmu je vyhodnotený podozrivý nákup, ktorý následne je podrobený detailnej kontrole. Porovnávame nablokovaný tovar s kamerovým záznamom a vyhodnocujeme prípadné pochybenie zo strany zamestnanca. Takto klient predchádza zbytočne nepríjemným situáciám, pri ktorých musela nenablokovaný tovar zaplatiť obsluha pokladne. Zároveň, ak bolo tovaru nablokovaného menej, ako bola skutočnosť, predchádza sa vzniku škody na strane obchodníka.“

Kamery a ich funkcie rozpoznávania dokážu pomáhať aj fyzickej strážnej službe, najmä v prípade rozsiahlych a členitých areálov. V tomto smere je M2C vybavená vlastným vzdialeným dohľadovým centrom, vďaka ktorému zabezpečujete ochranu objektov bez fyzického stráženia.

„Pomocou zberu dát a video analýzy obrazov dokážeme počítať autá, ľudí. Sme upovedomí na neoprávnený vstup, prípadne pohyb, ktorý následne môžeme v reálnom čase sledovať alebo v rozsiahlych záznamoch dohľadávať. Používateľ môže dostávať online výstupy, porovnávať dáta v reálnom čase, ale aj modelovať rôzne prognózy a očakávania.“

S facility manažmentom však súvisí aj riadenie v oblasti spotreby energií. M2C preto pomáha firmám znižovať uhlíkovú stopu a nastavuje dlhodobú udržateľnosť.

„Vďaka IoT senzorom dokážeme zozbierať dôležité dáta zo sledovaných médií. Tie analyzujeme a vyhodnocujeme. A následne zavedieme postupy, ktoré znížia energetickú závislosť budovy. Naše systémy porovnávajú vnútorné podmienky prostredia s tými vonkajšími a na základe rozdielov regulujú a nastavujú jednotlivé zariadenia objektu cez riadiacu jednotku. Prostredníctvom energetických auditov navrhneme efektívnejšie fungovanie a nastavenie budovy. Štandardom sa dnes stávajú tepelné čerpadlá, či fotovoltika s batériovými systémami. Nielenže sa takto výrazne optimalizujú náklady, ale zároveň aj znižujú emisie CO2,“ dodáva Patrik Zúrik, obchodný riaditeľ, M2C Slovensko.

Meranie efektivity je potom sústredené do pravidelných „Biznis Inteligence Reportov“. A aj na ich základe sa vie manažér lepšie rozhodovať. Jedným slovom, inovácie a technológie z dielne M2C, výrazne pomáhajú zjednodušiť a zefektívniť firemný život. Aj preto považujú mnohí ľudia z tímu túto prácu za poslanie, a práve pre takých má inovátorská firma dvere stále otvorené.