Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Špeciálny softvér odhalí podvody v životopisoch uchádzačov o prácu

Autor:
Lubo Straka
Zverejnené:
4. 12. 2023
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Nejeden zamestnávateľ sa už aspoň raz popálil na niektorom svojom zamestnancovi. Najčastejšie v súvislosti s nízkou kvalifikáciou na dané pracovné miesto. Ľudia v snahe získať miesto naozaj dokážu popustiť uzdu svojej fantázie pri tvorbe životopisu. Českí vývojári sa však rozhodli, že podobné riziká firmám minimalizujú. Vytvorili tak špeciálny softvérový nástroj, ktorý dokáže overiť spoľahlivosť informácií, ktoré kandidáti poskytujú počas výberových konaní. Zároveň pritom dokážu aj pravidelne monitorovať zamestnancov na pozíciách, kde je to potrebné.

Všeobecne platí, že čím je ponúkaná pracovná pozícia na trhu práce vyššia, tým viac kompetencií a zodpovednosti si so sebou prináša. Samozrejme tomu zodpovedá aj plat, a tak je o tieto miesta rozhodne záujem, ktorý môže vyvolať aj nekalé konanie.

„Nie každý uchádzač si dokáže sám zhodnotiť svoje možnosti, a tak sa, nie ojedinele, stáva, že hoci sa o dané miesto snaží, jednoducho na neho nemá kvalifikáciu alebo osobnostné predpoklady. Niektorí sú pritom natoľko vynaliezaví, že vo výberových konaniach doslova zavádzajú. Veľmi nás preto potešilo, že sa SCAUT-u podarilo vyvinúť softvérový nástroj, ktorý dokáže doslova odhaľovať nepravdivé informácie. Téma je v súčasnosti mimoriadne aktuálna. A preto sme sa rozhodli investorsky projekt podporiť,“ hovorí Matej Říha, predseda predstavenstva, Venture to Future Fund.

Softvérová platforma SCAUT teda identifikuje riziká v rámci náboru. Ide o inteligentného pomocníka, ktorý naozaj dôkladne preverí uchádzača a jeho minulosť. Má webové rozhranie, ktoré je veľmi jednoduché na používanie a zvládne ho aj personalistka s minimálnou počítačovou gramotnosťou. Dokáže teda pomáhať nielen veľkým, ale aj stredným a samozrejme malým firmám.

„SCAUT pracuje s databázami jednotlivých štátov, viac menej, celosvetovo. Tam, kde nemáme priame pokrytie, tak pracujeme skrz nejakých partnerov, dátových poskytovateľov a podobne tak, aby sme boli schopní zaistiť práve to celosvetové pokrytie. Ide o kombináciu informácií, o kombináciu zdrojov. Sú to stovky až tisíce databáz. V princípe sa vždy ide po zdrojovej databáze. To znamená, môže to byť archív vysokej školy, môže to byť nejaká štátna inštitúcia, ako je súd alebo napríklad register trestov. Ale zasa na druhú stranu samozrejme môže to byť LinkedIn, môže to byť akákoľvek profesijná alebo iná sociálna sieť, z ktorých sa vlastne porovnávajú tie informácie navzájom,“ vysvetľuje Petr Moroz, CEO, SCAUT.

Systém SCAUT je natoľko inteligentný, že dáta o danej osobe dokáže nielen získať, ale aj spracovať. Jednoducho im rozumie a vo výstupe vie priamo náborovému pracovníkovi poskytnúť isté súvislosti.

„Jedna z najdôležitejších častí SCAUT-u je vlastne porozumenie tej informácie samotnej. Čo v textovej podobe samozrejme vyžaduje dnes už umelú inteligenciu alebo zabehnuté princípy pochopenia a interpretácie textu. A vyextrahovanie potenciálnych rizík z toho vyplývajúcich. To znamená, že napríklad, keď sa pozrieme na históriu kandidáta, ktorý uvádza iné informácie na sociálnych sieťach, ako je LinkedIn, iné v životopise, ktoré práve poskytol klientovi, a inú informáciu napríklad uvádza vo svojom diplomu, ktorý zároveň predkladá, tak my potrebujeme porovnať tie informácie z toho vyplývajúce. A to nerobí človek, ale práve preto to urobí systém.“

SCAUT prináša firmám niekoľko druhov kontrol. Od tých najjednoduchších až po špecializované preverovanie TOP manažérov a riaditeľov.

„V rámci overovania referencií je možné, že budeme hodnotiť aj z akej IP adresy odpovedal ten potenciálny referujúci. Či nie je rovnaká s kandidátovou, či telefónne číslo nie je rovnaké, či je to naozaj zamestnávateľ, či je to naozaj predchádzajúci kolega. Či bol v tej pozícii, v ktorej mal byť, keď mu referoval. To znamená, tých informácií v pozadí toho dátového toku je tam omnoho viacej, než čokoľvek on vidí. Ten potom dostáva iba: Pozor. Je tu nejaké varovanie, niečo, nejaká nepresnosť, o ktorej by si mal klient vedieť.“

Takto si pritom firma dokáže vytriediť nevhodných uchádzačov už pred prvým pohovorom. Keďže ide o prácu s údajmi, ktoré patria k reálnemu životu istej osoby, už od začiatku stavili vývojári aj na dodržiavanie súkromia a najmä zákonov, ktoré chránia identitu jedinca.

„Nebudujeme žiadnu databázu. Žiadne vlastné zdroje alebo databázy nemáme. My sa dotazujeme do databáz zdrojových, z ktorých potom čerpáme informáciu. A tú v tom reálnom čase, alebo v tej dobe, skríningu vyhodnocujem. Vždy so súhlasom toho kandidáta a s vedomím toho kandidáta. Jednáme v rámci alebo v súlade s GDPR. A dbáme veľmi na tú transparentnosť práve voči kandidátom, pretože to nepovažujeme za detektívnu službu, ale za faktografiu. Overenie fake-checking, overenie informácií a úplnosti informácií.“

Dôležitou etapou vývoja spoločnosti je aj umelá inteligencia. No takisto ako dokáže jednej strane pomáhať, môže druhej škodiť. Už dnes totiž vytvára falošné doklady a pracovnú minulosť. No na SCAUT je krátka.

„Čo sa týka využitia umelej inteligencie a technológií moderného sveta, je to samozrejme o tom, že bojujú dve strany proti sebe - tá dobrá a tá zlá. Tá zlá je vždy napred, pretože má viac času sa pripraviť. My si naopak dávame veľmi pozor na to, aby sme identifikovali dobré technológie, ktoré môžeme zasadiť do procesu v SCAUT-e. Čiže SCAUT vlastne funguje aj ako integračná platforma iných tretích strán. Napríklad slovenský Trustmatic alebo český Resistent AI. Kde sme schopní vďaka pokročilým analýzam dokumentov napríklad identifikovať, že dochádza k predloženiu falzifikátov alebo upraveného PDF dokumentu,“ dodáva Petr Moroz, CEO, SCAUT.

Aj keď platforma SCAUT už dnes pomáha viacerým firmám po celom svete, podľa jej vývojárov je jej miera dokončenia zhruba 98 percent. Neustále chcú jej efektivitu zvyšovať, a tak im v tomto smere rozviazal ruky aj slovenský investičný fond Venture to Future Fund.

„SCAUT pozitívne prispieva k budovaniu kompetentných a dôveryhodných tímov v zabehnutých spoločnostiach. Jeho výhodou je aj to, že i po nástupe si dokáže preverovať ľudí a tak vieme, s kým v skutočnosti pracujeme. Obmedzuje teda priestor na úniky údajov či korupciu. Rozhodne tak šetrí firmám čas, náklady a znižuje riziko straty,“ dopĺňa Matej Říha, predseda predstavenstva, Venture to Future Fund.

Platforma SCAUT má dnes za sebou už viac ako 100 tisíc rôznych previerok ľudí. Využívajú ju spoločnosti vo vyše 150 krajinách po celom svete. A aj to pomáha digitálnemu detektívovi v napredovaní. Rozhodne by mal mať preto každý na pamäti, kto sa chystá si svoj životopis nejako prikrášliť, že si na neho možno posvieti práve SCAUT.