Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Firemný systém, ktorý spája optimalizáciu riadenia údajov s ich zabezpečením

Autor:
Lubo Straka
Zverejnené:
14. 5. 2024
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Pri podnikaní väčšiny firiem sa všetko začína a končí na dátach, s ktorými pracujú. Áno aj končí, keďže už nejedna spoločnosť o svoje dáta prišla. Veru, digitálna doba si so sebou prináša aj zvýšenú mieru kybernetickej odolnosti. No nielen to. Aby to s tými dátami firme naozaj fungovalo a boli neustále, okamžite dostupné, je rozhodne dobré mať v talóne silnú zbraň, v podobe efektívneho dátového manažmentu. Vedia to aj vývojári z Hitachi Vantara, ktorým sa podarilo spojiť optimalizované riadenie údajov s ich bezpečnosťou. Poďte teda nahliadnuť na to, ako ich riešenia pomáhajú firmám.

V dnešnom konkurenčnom boji rozhodne vyhráva ten, kto má lepšie informácie. V digitálnej podobe sú preto tým najcennejším pokladom väčšiny firiem. Práve informácie a schopnosť ich analyzovať, môžu posilniť postavenie firmy na trhu. Väčšina organizácií ich dnes sústreďuje buď na domácej pôde, v súkromnom alebo vo verejnom cloude. V tomto smere už roky firmám pomáha aj Hitachi Vantara.

„Organizácie dokážu, s využitím našich technológií, svoje dáta efektívne spravovať. Naviac im umožníme vysokú dostupnosť a prístup k týmto dátam aj v prípade výpadku jedného a viac komponentov. Dnešná doba vyžaduje, aby organizácie vedeli svoje dáta chrániť voči externým útokom, aj interným útokom. To pre nich vieme zabezpečiť na úrovni nášho hardvéru alebo s využitím softvéru, softvérových spoločností, akými sú Veeam, CommVault alebo Veritas,“ vysvetľuje Ján Kvinta, General Manager CEE & CIS, Hitachi Vantara.

Riešenia z dielne Hitachi Vantara dokážu dáta zabezpečiť už na úrovni úložných systémov, a to počas celého ich životného cyklu. Okrem toho je ich úlohou aj to, aby zvládli aj rýchlu obnovu dát a dokonale sa prepojili s aplikáciami. Masívny nárast neštruktúrovaných dát má zvýšené nároky na ich dlhodobé uchovanie, ako aj na zabezpečenie proti nežiaducim úpravám alebo poškodeniu. Rovnako dôležitý je aj okamžitý prístup k nim, pre ďalšie spracovanie a analýzy. A práve tu pomáhajú takzvané objektové úložiská.

„Z praktických skúseností môžem povedať, že pokiaľ chceme obnoviť veľké riešenie štandardnými metódami, môže to trvať pár dní, pričom potrebujeme zapojiť viacerých odborníkov. Inovatívnymi riešeniami od Hitachi Vantara sme schopní tento čas zredukovať na pár desiatok minút, nanajvýš pár hodín,“ hovorí Peter Kúšik, Slovak Telekom.

„Spoločnosť Gen Digital, výrobca antivírusového softvéru AVAST, využíva objektové úložisko Hitachi Content Platform už od roku 2018. Tie najväčší výhody ja vidím najmä v stabilite tej platformy, pretože je využívaná pre ich biznisové kritické aplikácie. Druhá výhoda je určite bezpochyby v škálovateľnosti. A to ako kapacity, tak výkonnosti, čo si Gen niekoľkokrát počas aktualizácie vyskúšal v realite. A posledná vec je bezpochyby bezpečnosť. A to ako v uložení tých samotných dát, tak najmä v ich prístupu pomocou protokolu S3 a HTTPS,” dodáva Lukáš Bělovský, Solutions Consultant, Hitachi Vantara.

Mnohé firmy sú pritom pri budovaní dátového úložiska povinné dodržiavať aj legislatívne záväzky. Najmä ak pracujú s citlivými údajmi, ktoré navyše podliehajú aj GDPR a iným smerniciam. Aj v tomto prípade našli integrátori riešenie, ktoré je naozaj systémové.

„Pri digitálnej transformácii právne požiadavky ovplyvňujú najmä elektronické uzatváranie zmlúv, plnenie rôznych informačných povinností a riadenie celého životného cyklu uchovávania údajov. Môže sa jednať o veľké objemy zmluvnej dokumentácie, medicínske alebo senzorické údaje alebo dáta zo sociálnych sietí. Dôveryhodné úložisko nielenže zvláda tieto údaje, ale garantuje autenticitu a nemennosť týchto údajov, vrátane dodržiavania dôb uchovávania,“ vysvetľuje Peter Smák, Product Manager, PosAm.

Aj keď dnes existuje mnoho systémov a metód na ochranu dát, rozhodne sa za úplný základ považujú riešenia na zálohovanie. Zrejme však v modernom IT svete už nie sú jediným nástrojom na obnovu dát v prípade ich poškodenia, straty alebo hackerského útoku. V tomto smere dopĺňa Hitachi Vantara svoje riešenia o zaujímavé softvérové nástroje tretích strán.

„CyberVR je riešenie našej partnerskej spoločnosti VM2020, ktorá dopĺňa klasické zálohovanie, je integrovaná s funkciami našich diskových polí a aktuálne poskytuje jednu z najrýchlejších obnov dát z takzvaných snapshotov alebo snímok, ktoré sú chránené proti prepisu a teda aj zašifrovaniu. Naviac je celý tento proces plne automatizovaný,“ hovorí Andrej Gurský, Solutions Consultant, Hitachi Vantara.

Vývoj v oblasti ukladania a riadenia údajov je stále rýchly a dynamický. K slovu sa tak postupne dostávajú nové technológie, ktoré zohľadňujú aktuálne potreby organizácií a výrazne zjednodušia a zefektívnia manažment údajov.

„Mnoho používateľov má dnes rôzne hybridné cloudové riešenia, ktoré však neprinášajú dátovú flexibilitu pre aplikácie. V podstate vidíme, že cloud na jednej strane nespolupracuje s dátami iného riešenia infraštruktúry. S platformou VSP One preto spájame slobodu pohybu údajov medzi používateľskými aplikáciami v rôznych cloudových prostrediach, ako sú súbory, bloky, objektové úložiská, alebo dokonca takzvaný mainframe. Toto je cieľ a vízia platformy VSP One od Hitachi Vantara,“ dopĺňa Jason Beckett, Head of Technical Sales – EMEA, Hitachi Vantara.

Ako je vidieť, nástrojov na spravovanie údajov, ktoré sú základom podnikania mnohých firiem, je rozhodne dosť. Pri ich výbere je však dôležité zamerať sa nielen na to, aby bol dátový manažment efektívny, ale aby dáta dokázali zároveň aj ochrániť. A práve s takýmto dvojitým zásahom chce svoje inovatívne riešenia naďalej budovať aj Hitachi Vantara, ktorej systémy už ochránili mimoriadne dôležité dáta nejednej firmy.