Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Slovenskí audítori majú pre svoju prácu k dispozícii rôzne inovatívne technológie

Autor:
Lubo Straka
Zverejnené:
4. 3. 2021
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Pomáhajú slovenským firmám a startupom k lepším pozíciám pri získavaní investorov. A rovnako zvyšujú dôveryhodnosť podnikateľov v očiach ich klientov. Ak ste odpovedali, že ide o audítorov, trafili ste správne. No nie každý asi vie, že ich práca sa za tie roky výrazne zmodernizovala i vďaka technológiám. Zrejme aj preto sa do tímu medzinárodnej spoločnosti EY s nadšením dostávajú mladé nádejné talenty.

Audítori majú už dávno na trhu veľmi dôležité postavenie. Najčastejšie z externého prostredia dozerajú ako firma vykazuje svoje výsledky.

„Audítori sú dobrí na to, aby poskytli uistenie pre externých užívateľov finančných informácií, že tie finančné informácie sú správne. Nesmie cez nich prejsť chyba, ktorá by mohla ovplyvniť vnímanie tej spoločnosti pre externých užívateľov,“ vysvetľuje Peter Molnár, senior konzultant, EY Slovensko.

Kto by si však myslel, že práca súčasných audítorov je len o pere a papieroch, je na omyle. Pracujú totiž s údajmi v digitálnej podobe, prostredníctvom databáz. No pre lepšiu orientáciu v tomto svete majú k dispozícii zaujímavé technologické pomôcky.

„Tie dáta sú nanič, keď sú len v databáze. A nakoľko audítori sú väčšinou finančne orientovaní ľudia, ktorí vedia tie dáta interpretovať, ale nevedia ich spracovávať, tak sa tie dáta vizualizujú pomocou dash boardingových nástrojov, ako je Microsoft Power BI alebo Clixsense alebo Tablo,“ dodáva Peter Molnár, senior konzultant, EY Slovensko.

Audit už dnes nefunguje na báze výberu nejakej náhodnej malej vzorky transakcií na otestovanie. Práve inovatívna vizualizácia umožní dôsledne skontrolovať doslova naozaj celú firmu. Všetko má pritom svoj postup.

„Je to príprava vopred na analýze stopercentnej populácie všetkých transakcií, kde sme schopní odsledovať určité trendy, vzorce aktivít, na základe ktorých sú nám viditeľné aj také súvislosti, ktoré nám predtým zrejme neboli alebo nám prichádzali do pozornosti až postupne počas toho auditu,“ hovorí Miroslav Stacho, manažér oddelenia auditu, EY Slovensko.

Strážiť niektoré ukazovatele firiem, aby sa nedostali napríklad do insolventnosti, prípadne do iných problémov, je už dnes pre súčasných audítorov ľahšie ako v minulosti. A to aj vďaka tomu, že sa na to môžu lepšie sústrediť, keďže ich od niektorých činností odbremenila inovatívna robotická procesná automatizácia.

„Tieto technológie vyberajú robota z človeka, čiže umožňujú človeku sa venovať skôr takým tým veciam, kde naozaj treba takéto expertné posúdenie, a kde naozaj je potrebné ten ľudský a vyhodnocovanie. A tým pádom tá robota je zaujímavejšia, je rýchlejšia a vie sa zaoberať tými vecami, ktoré naozaj majú zmysel, ako úpravou tabuliek povedzme,“ hovorí Peter Molnár, senior konzultant, EY Slovensko.

Rozhodne stojí za zmienku aj to, že práve audítor dokáže často firme pomôcť aj lepším nastavením procesov. Opäť za tým stoja technológie, ktoré pomocou štruktúrovaných dát o spoločnosti, pomôžu vytvoriť takzvanú procesnú mapu.

„Okrem toho, že teda prinesieme uistenie o tom, že teda informácie sú správne, vieme klientovi poskytnúť aj obraz o tom, ako tieto procesy fungujú, nakoľko väčšina týchto dát obsahuje aj nejakú časovú stopu. Takže vieme, ktorí zamestnanci robia ako rýchlo, vieme či niektorá časť toho procesu sa nám niekde zacykluje, či sa niečo schvaľuje viackrát, ako by sa malo,“ dopĺňa Peter Molnár, senior konzultant, EY Slovensko.

Všetky moderné nástroje, ktoré má EY tím k dispozícii dokážu potom prinášať aj povestné ovocie v tejto oblasti, čo nepochybne oceňujú najmä firmy.

„Sme u klienta identifikovali neefektívny derivát, ktorý mal uzavretý so svojou bankou a vďaka jednoduchej dohode alebo doložke s bankou sa podarilo klientovi reálne ušetriť milión a pol,“ hovorí Tomáš Baláž, senior manažér oddelenia auditu, EY Slovensko.

Moderná audítorská práca môže mnohým padnúť do oka i vďaka technológiám, no zaujímavá je aj tým, že sa audítori dostanú do zákulisia firiem.

„Aj keď sa možno zdá, že audit je len o číslach, vždy sa teším do terénu, kde mám možnosť, pri inventúrach, nahliadnuť do rôznych zákutí. A najaktuálnejšie sa mi na inventúre podarilo rátať vakcínu proti COVIDu a dozvedieť sa zaujímavé informácie aj z tejto sféry,“ uzatvára Michaela Kováčiková, asistent oddelenia auditu, EY Slovensko.

Audítori sú teda mimoriadne dôležitou súčasťou firemného trhu. Nepochybne aj preto je o túto pozíciu záujem. Firiem však stále pribúda, a tak majú nové šance mnohí mladí ľudia, ktorí sa v tejto oblasti v budúcnosti vidia.