Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Nová Hodvábna cesta z Číny vedie priamo cez slovenské prekladisko v Dobrej

Autor:
Lubo Straka
Zverejnené:
24. 10. 2019
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Nepochybne si už mnohí z nás, aspoň raz, niečo objednali z internetového obchodu. A dokonca aj z e-schopov z ďalekého východu. Základom je v takom prípade samozrejme trpezlivosť, nakoľko musí tovar precestovať poriadnu diaľku. Dopravcovia pritom využívajú lietadlá, lode, ale aj pozemnú dopravu v jej ekologickejšej podobe, takže železnicu. No a práve tu ma zaujímalo ako takýto proces funguje a ktoré technológie mu pomáhajú.

Preprava železnicou je nepochybne tým ekologickejším variantom ako dostať tovar z jedného miesta na druhé. Keďže dnes už väčšina lokomotív funguje na elektriku a nie na uhlie, je zrejmé, kto v porovnaní s automobilovou nákladnou dopravou tvorí viac emisií. Aj Áziu s Európou už dlho spája železničná cesta.

„V Európe máme takzvaný normálny rozchod, 1435 milimetrov. V bývalých krajinách Sovietskeho zväzu je tento rozchod 1520. Čína je tiež vybavená železničnou infraštruktúrou normálneho rozchodu, to znamená 1435,“ hovorí pán Martin Vozár, ZSSK CARGO.

Rozdiel medzi dvoma typmi koľajníc je teda 85 milimetrov. Naozaj to nie je veľa, no týchto necelých 9 centimetrov otvorilo doslova trh pre niektoré činnosti.

Aby teda tovar mohol železnicou pokračovať aj po vstupe do Európskej únie, existujú na niektorých miestach dopravné uzly, v ktorých fungujú takzvané prekladiská. Inak povedané, veľké žeriavy, ktoré prekladajú tovar v kontajneroch zo širokorozchodných na vozne s normálnym rozchodom a naopak. Záleží len na tom, či vlak smeruje do Európy, alebo sa exportuje smerom do Ázie.

Jedno z kontajnerových prekladísk nájdeme aj v malej dedinke na konci Slovenska, takmer pri ukrajinských hraniciach. Obec Dobrá nemá ani 500 obyvateľov, no na mape je dôležitým dopravným železničným uzlom. Dokonca až takým, ktorý je popri severnej poľskej, ďalšou vstupnou bránou novej Hodvábnej cesty do Európy.

„Dnes máme práve my šancu dopĺňať tie potrebné kapacity, ktoré vzniknú po naplnení severnej trasy. Ten ukrajinsko-slovenský koridor má obrovský potenciál práve pre celú hodvábnu cestu ako takú, ale zároveň aj pre rozvoj nových prepráv, ktoré momentálne realizujeme so spoločnosťou Metrans. Dôkazom toho je aj skutočnosť, že v priebehu minulého roku sme prepravili viacej ako sto vlakov cez prekladisko v Dobrej,“ vysvetľuje pán Martin Vozár, ZSSK CARGO.

Železničná trasa z Číny, cez prekladisko v Dobrej, môže pritom pomôcť všetkým zúčastneným stranám. Práve táto cesta do Európy je totiž o niečo efektívnejšia ako severná poľská.

„Je trošku rýchlejšia a je hlavne alternatívou pre strednú a východnú Európu. Pretože v minulosti sa množstvo kontajnerov prepravovalo zbytočne ďalej do vnútrozemia Európy a potom sa museli kontajnery voziť zbytočne naspäť,“ hovorí Peter Kiss, generálny riaditeľ, METRANS.

„V Poľsku je nie zriedkavé, keď vlaky čakajú na prekládku tri dni, niekedy viacej ako týždeň. V Dobrej sme schopní toto zrealizovať rádovo v priebehu hodín, maximálne dní. Kapacita nášho prekladiska v Dobrej je okolo 200 tisíc TEU. TEU je ekvivalentná jednotka 20 stopového kontajneru. Naša možnosť rozvinúť objemy prepráv po hodvábnej ceste, je minimálne 150 až 180 tisíc TEU ročne,“ dodáva pán Martin Vozár, ZSSK CARGO.

V miestnom prekladisku v Dobrej pritom v jednej budove fungujú v symbióze všetky zložky, ktoré sa starajú o komplexné odbavenie všetkých dokumentov k tovaru a vôbec o vypravenie vlaku na jeho ďalšiu cestu Európou.

Potom ako sa teda vlak z Číny dostane na tento terminál a vlastne aj do rúk Finančnej správy ako jednej z hlavných zložiek kontroly, spolu s dokumentmi k prevážanému tovaru, začne sa proces kontroly. Skúsení colníci náhodnou kontrolou určia, ktoré z kontajnerov sa preskúmajú podrobne.

Tie sa potom pomocou veľko tonážnych žeriavov presunú z vozňov na kontrolnú plochu. Každý z kontajnerov je pritom vybavený plombou, ktorá garantuje, že sa s obsahom kontajnera počas cesty nemanipulovalo.

Pôvodná plomba sa teda odstráni, kontajner sa otvorí a môže sa začať hĺbková kontrola reálneho stavu. Ak všetko sedí s prevoznými dokumentami, Finančná správa dokončí svoju prácu, otvorené kontajnery opäť zaplombuje a obsluha miestneho terminálu môže začať s prekládkou.

V tomto smere im pomáhajú až dva obrovské žeriavy. Vozne sú teda zaparkované tak, aby mohol každý žeriav operovať v jednej polovici celej súpravy. Silná kladka dokáže pritom zdvihnúť až niekoľko desiatok ton nákladu.

„Nosnosť žeriavu je 40 ton. Prípravok na manipuláciu s kontajnermi váži okolo 10 ton. To znamená, že čistá hmotnosť tovaru, naloženého v kontajneri, môže byť 30 ton,“ dopĺňa pán Martin Vozár, ZSSK CARGO.

Všetko je pritom v rukách skúsených žeriavnikov, ktorí na všetko pozerajú doslova s nadhľadom. Žeriavy riadia pomocou presných ovládacích džojstikov. Pri umiestňovaní kontajnera na vozeň hrá pritom dôležitú úlohu každý centimeter.

„Po príchode vlaku je vlak okamžite skladaný, či už našimi portálovými žeriavmi alebo mobilnými prekladačmi. Samotné zloženie jedného kontajnera trvá asi minútu, čiže je to ten možno najrýchlejší spôsob ako docieliť prekládku z vagóna na cestu, respektíve z cesty zase na vagón,“ hovorí pán Peter Kiss, generálny riaditeľ, METRANS.

Žeriav sa dokáže na vlastných koľajniciach posúvať pozdĺž vlakovej súpravy. Aby bol operatívny od prvého, či od posledného vozňa, smerom do stredu, má k dispozícii dlhý elektrický kábel. Ten sa pritom automaticky odvíja a navíja na veľké koleso.

Takýmto spôsobom sa prekladá aj tovar z vlakov, ktoré ho dopravujú v rámci novej Hodvábnej cesty, priamo z Číny. Keď je teda v Dobrej všetko preložené a doklady spracované, nič nebráni tom, aby sa lokomotíva so svojim nákladom vybrala na svoju európsku púť, k ďalšiemu dopravnému uzlu, kde sa už v poslednej míli použijú na prepravu do cieľa aj nákladné autá.