Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Čo všetko sa skrýva za príbehom známych elektrických rozvádzačov?

Autor:
Lubo Straka
Zverejnené:
4. 7. 2024
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Kým sa elektrická energia dostane z elektrárne do domu, bytu, či fabriky, prejde si pomerne dlhou cestou distribúcie. Jej súčasťou sú pritom aj nízkonapäťové rozvodné siete, ktorých kostru tvoria i rôzne typy rozvádzačov. Nakoniec tie pomáhajú zabezpečiť funkčnosť, bezpečnosť a stabilitu celej distribučnej siete. Zároveň tvoria aj súčasť prirodzeného prostredia našich miest, obcí, vlastných či priľahlých pozemkov. Jednoducho ich vidíme takmer všade. Už viac ako 30 rokov sa ich výrobe venujú aj v Hasme v Krompachoch. A práve tam sme zisťovali ako taký moderný rozvádzač vzniká a čo všetko musí spĺňať.

Úlohou elektrických rozvádzačov je chrániť distribučnú sieť pred elektrickými javmi, ktoré môže byť spôsobené poruchami vo vedeniach, úderom blesku, či spadnutím stromu na elektrické vedenie. Zároveň, v prípade opráv, sa vďaka nim dá odpojiť len konkrétna vetva elektrického vedenia, čo umožní aj pripojenie nového odberateľa. Každý elektrický rozvádzač sa pritom musí dôsledne naprojektovať, aby spĺňal základne atribúty – funkčnosť, bezpečnosť a spoľahlivosť.

„Projekcia rozvádzača sa začína požiadavkami klienta. Technický úsek ich musí zapracovať do konkrétneho riešenia a výberom vhodných komponentov dosiahnuť primerané vlastnosti rozvádzača. Umenie konštruktéra pritom spočíva v tom, aby sme vyvážili technické vlastnosti a súčasne zabezpečili spoľahlivú funkčnosť v rámci primeraných obstarávacích nákladov,“ hovorí Lukáš Mikula, manažér pre rozvoj a stratégiu, Hasma.

„Spoločnosť Hasme vyrába nízkonapäťové rozvádzače, ako sú transformátorové rozvádzače, rozpojovacie istiace skrine, prípojkové skrine, elektromerové skrine, komunálne rozvádzače. Spolu je to niekoľko stovák prevedení a ročne vyrobíme cirka 60 000 skríň,“ dopĺňa Andrej Mikula, generálny riaditeľ, Hasma.

Odborníci v Hasme dbajú už od začiatku v prvom rade na bezpečnosť. Každý rozvádzač z ich dielne musí mať preto platné certifikáty, vystavené autorizovaným certifikačným orgánom.

„Rozvádzač obsahuje citlivé elektronické zariadenia, ktoré je potrebné chrániť pred vonkajšími vplyvmi ako je slnko, voda, mráz, mechanické poškodenie, prach alebo hlodavce. Preto musí byť dostatočne tesne uzatvorený, ale aj dobre odvetraný. Jednoducho, aby nevznikla vlhkosť z kondenzácií a zároveň sa odvádzalo teplo, ktoré vzniká pri jeho zaťažení,“ hovorí Anna Kišš Mikulová, špecialista HR, Hasma.

V ďalšom procese, keď je už výrobok navrhnutý a teda digitálne skonštruovaný, nasleduje jeho fyzická výroba. Tá je zverená skúseným elektrikárom. No a nakoniec ho čaká ešte kusová skúška revíznym technikom. V Krompachoch vznikajú aj silové transformátorové rozvádzače do elektrických staníc a ďalšie sofistikované rozvádzače špeciálneho určenia. Tie sú často tvorené masívnymi medenými prípojnicami, ktoré prenášajú elektrické prúdy, radovo až v stovkách ampérov. Ďalšími ich komponentami sú aj nastaviteľné istiace a riadiace prístroje, ako aj výstupné poistkové odpínače.

„Takéto rozvádzače musia byť v predvýrobnej fáze, počas výroby a po ich vyrobení podrobené typovým a kusovým skúškam. Preveruje sa nimi správnosť zapojenia komponentov, spoľahlivé dotiahnutie prúdovodných spojov, funkčnosť ovládania a spínania ističov, stýkačov, či relé, ako aj pevnosť ochranných krytov,“ vysvetľuje Matúš Kišš, výkonný riaditeľ, Hasma.

Keď nakoniec rozvádzač splní všetky legislatívne požiadavky, výrobca mu vystaví dokument Európskej únie, konkrétne vyhlásenie o zhode. Týmto dokumentom Hasma potvrdí bezpečnosť a spoľahlivosť rozvádzača. Je to akoby jeho bezpečnostný rodný list. Na Východnom Slovensku pritom, pod rukami profesionálnych elektrikárov, vznikajú aj prípojkové skrine SPP, ktoré sú známe zrejme mnohým, keďže sú takmer na každom stĺpe na ulici. Elektricky je táto skrinka veľmi jednoduchá, no má zásadný význam. Tvorí totiž rozhranie medzi distribučnou sieťou a samotnou elektrickou inštaláciou budovy.

„Prípojkové skrine sú inštalované v desiatkach kusov v každej obci. Preto musia mať jednoduchú, bezpečnú a spoľahlivú konštrukciu. Jadrom skrinky je poistkový spodok, do ktorého sa vkladá poistka, ktorá slúži na ochranu pred nadprúdom a skratom. Inovatívnosť technického riešenia spočíva v použití doplnkových krytov, ktoré chránia pred úrazom elektrickým prúdom prevádzkového personálu,“ hovorí Lukáš Mikula, manažér pre rozvoj a stratégiu, Hasma.

Historicky sa Hasma hrdí aj niekoľkými patentami a priemyselnými vzormi na takéto inovatívne riešenia. No Slováci na východe krajiny sú odborníci aj na ďalšie druhy nízkonapäťových rozvádzačov.

„Elektromerový rozvádzač, či skriňa merania, ako ju mnohí nazývame, je nevyhnutným prvkom vstupu elektrickej energie do budovy. Skrýva v sebe elektromer, ktorý meria spotrebu elektrickej energie v našej domácnosti, či fabrike,“ vysvetľuje Matúš Kišš, výkonný riaditeľ, Hasma.

Mnohé elektromerové rozvádzače sú pritom súčasťou ulíc, dvorov, či námestí. Aj preto kladie výrobca dôraz na udržanie estetických vlastností výzoru.

„Každý plastový materiál skríň je citlivý najmä na slnečné žiarenie. Preto sú naše skrine ošetrené špeciálnym UV nástrekom. Ten zabezpečí ich dlhšiu životnosť a najmä estetickosť. Ďalšou zaujímavou vlastnosťou plastových skríň je, že obsahuje retardér horenia. To znamená, že sú samozhášavé, čo poteší najmä požiarnikov,“ uzatvára Anna Kišš Mikulová, špecialista HR, Hasma.

Za 30 rokov uzrelo svetlo svetla, z dielne krompašskej Hasmy, viac ako jeden a pol milióna rozvádzačov vo viac ako 20 000 vyhotoveniach a pomáhajú v rôznych oblastiach. Tím odborníkov ich podrobil naozaj tvrdej kontrole, aby sa na ne mohli používatelia spoľahnúť. A možno sa v nejakom ich rozvádzači zabýval elektromer aj na vašom dome, či v byte.