Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Seriál: Šírenie TV signálu VI

Autor:
Alžbeta Harry Gavendová
Zverejnené:
17. 12. 2014
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

DVB-T alebo digital video broadcasting terestrial. Ide o technológiu vďaka ktorej môžeme naše obľúbené programy sledovať doma v televízore. Hoci sa však zdá takéto niečo jednoduché, pozadie fungovania digitálneho vysielania je oveľa zložitejšie, no rozhodne zaujímavé. Pozývam vás preto na sledovanie záverečnej časti nášho seriálu, kde o DVB-T všetko zhrnieme.

Na Slovensku sa stretávame s televíznym vysielaním už od päťdesiatych rokov. Od začiatku malo takzvanú analógovú podobu, no od roku 2009 prešlo na digitálnu formu, čo znamená že má veľmi dobrú odolnosť voči poveternostným vplyvom a je teda pomerne stabilné.

„Prinieslo priestor pre väčší počet televíznych staníc, prinieslo vyššiu kvalitu obrazu a zvuku, moderné doplnkové funkcie ako je elektronický programový sprievodca, alebo možnosť voľby zvukovej stopy. Takisto je pripravené už aj na HD vysielanie, vysielanie vo vysokom rozlíšení,“ hovorí pán Michal Šuran, Towercom.

Obsah vysielania, ktoré sa šíri vzduchom, však treba najskôr vytvoriť. Na začiatku celého procesu je preto televízne štúdio, ktoré snímajú digitálne kamery, zväčša prepojené do réžie. V digitálnej televízii sú pritom všetky programy uložené v jednom vysielacom systéme. No a ten je úzko spätý ešte aj s jedným špeciálnym pracoviskom, ktoré má zrejme každá televízna stanica.

„Hlavná technická kontrola je technologickým srdcom TV. Je to miestnosť, v ktorej sa nachádzajú racky, v ktorých sú veškeré zariadenia našej TV, ktoré slúžia na jednej strane prijímanie signálu napr. zo spravodajských agentúr. Na druhej strane sú tu zariadenia, ktoré slúžia na odvádzanie signálu z našej TV a zároveň v tejto miestnosti sedia naši kolegovia, ktorí sa starajú o kontrolu výstupu tohto signálu,“ hovorí pán Igor Čekirda, výkonný riaditeľ TA3.

No a keď je signál poriadne skontrolovaný, je pripravený na šírenie cez vysielač DVB-T. Tam sa však musí samozrejme nejako dostať.

„V rámci TV štúdia je inštalované zariadenie MPEG 2 coder, ktoré spracúva TV signál do podoby, ktorá je vhodná na prenos DVB-T multiplexom a následne na príjem,“ objasňuje pán Juraj Zachar zo spoločnosti Towercom.

Signál sa potom dostáva do zariadenia s názvom multiplexor, kde sa spracúva audio aj video a pridáva sa sem napríklad služba EPG, čiže elektronický programový sprievodca. Takto spracované signály z jednotlivých televízií multiplexor navrství do takzvaného multiplexu, ktorý sa šíri na určitej frekvencii.

Všetko potrebné pre šírenie televízneho signálu sa nachádza vo vysielacej sále na Kamzíku. Nad celou sieťou terestriálneho vysielania pritom 24 hodín každý deň bdie dohľadové centrum.

„Dohliada nad kvalitou vstupného signálu, ktorý prichádza zo štúdia od vysielateľov, takisto dohliada nad spracovaním toho signálu v data centre. Ďalšie senzory sledujú činnosť vysielačov, keď nastane pokles výkonu, tak to signalizuje až do momentu, keď z vysielača to odíde do hlavného anténového systému,“ vysvetľuje Michal Šuran, Towercom.

Signál je z Bratislavy distribuovaný okolo celého Slovenska na jednotlivé regionálne vysielače. Tie ho vysielajú do éteru a diváci tak môžu vysielanie prijímať cez svoju anténu. Tú však treba mať správne nastavenú, čiže natočenú priamo na vysielač. Anténa pritom nemusí byť ani nová.

„Pri analógovom príjme sa využívala horizontálna polarizácia, pri prechode na digitál ju treba otočiť do vertikálu. Stačí urobiť otočenie o 90 stupňov a anténa je pripravená na príjem digitálneho vysielania,“ vysvetľuje pán Michal Drugaj, Sortec.

Pre ladenie môže poslúžiť aj inteligentný mobilný telefón so správnou aplikáciou.

Druhou nutnosťou pre príjem signálu je DVB-T prijímač. Ten je buď súčasťou televízora, alebo je externý v podobe Set top boxu.

Signál sa do domácností distribuuje sieťou terestriálnych vysielačov, ktoré bývajú spravidla na vyvýšených miestach, aby v prenose signálu nič nebránilo. Tie najvýznamnejšie sa nachádzajú napríklad nad Nitrou, Banskou Štiavnicou, neďaleko Kremnice, alebo aj na Kráľovej holi, na Martinkách, či na Veľkej Javorine.

DVB-T vysielanie je naozaj zaujímavé a moderné technológie mu pomohli dostať novú funkcionalitu do našich obývačiek. V tomto smere by sa malo aj ďalej pokračovať. Na dvere už dnes klope technológia Hybrid Broadcast Broadband, ktorá hranice televízie posunie do väčšej interaktivity. Ale o nej už možno v niektorom ďalšom seriáli.