Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Slovenský systém DRG-BI môže pomôcť zlepšiť úroveň zdravotnej starostlivosti

Autor:
Lubo Straka
Zverejnené:
3. 6. 2022
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

DRG alebo diagnosis-related group, či po slovensky, vo voľnom preklade, spájanie zdravotných diagnóz do skupín. Systém DRG má históriu, ktorá podľa niektorých zdrojov siaha do roku 1975, no práve digitalizácia dnešnej doby mu výrazne pomohla. Nemocnice totiž dokážu lepšie a prehľadnejšie digitálne zatrieďovať pacientov v ich diagnózach do určitých skupín, na základe charakteristických znakov. A práve to im pomáha lepšie zhodnotiť mnohé dáta a aj zefektívniť náklady. Unikátne softvérové riešenie v tomto smere prichádza aj od slovenských programátorov, ktorí do systému DRG pridali dokonca mnohé vylepšenia.

Nie raz sa už v spoločnosti rozpútali debaty o efektívnosti nákladov v zdravotníckych zariadeniach. Často je to aj o tom, že ľavá ruka nevie, čo robí pravá, a preto sa s financiami v zdravotníctve nie vždy hospodári efektívne. Zmeniť to však môže aj systém DRG-BI od spoločnosti Asseco.

„Naše riešenie DRG-BI je komplexné a manažérom prináša analytické pohľady nad hospitalizačnými prípadmi, teda pomáha strážiť výnosovú aj nákladovú stránku nemocnice. Jednotlivé oddelenia tak potom vedia lepšie plánovať zdravotnú starostlivosť v nadväznosti na úhrady od zdravotných poisťovní,“ hovorí Jozef Herda, riaditeľ divízie nemocničných produktov, Asseco Central Europe.

No nie je to len o ekonomickom pohľade, ale aj o medicínskom. Práve primári a prednostovia jednotlivých špecializovaných oddelení tak majú k dispozícii podrobné medicínske správy a hlásenia. Je to aj preto, že systém DRG-BI sa skladá z viacerých modulov. Tie boli vytvorené na základe podnetu a v spolupráci s Fakultnou nemocnicou s poliklinikou F.D. Roosevelta.

„Celkovo ich je 5 a ďalšie dva vyvíjame. Umožňujú nielen ekonomické, ale aj medicínske riadenie nemocnice, čo poskytuje poskytovateľovi zdravotníckej starostlivosti pridanú hodnotu. Okrem iného, pomáha nemocnici ukončovať hospitalizačný prípad, takzvanú klasifikáciu o DRG. Okrem iného, samozrejme ostatné nástroje pomáhajú nemocnici v rozpočítavaní ekonomických nákladov na jednotlivé jednotky a tým podporujú celý systém DRG v nemocniciach,“ vysvetľuje Tomáš Rohožka, riaditeľ BU Healthcare, Asseco Central Europe.

Medzi modulmi je nástroj pre zvýšenie kvality vykazovania, vďaka ktorému sa nemocnica vie na daný prípad aj dopredu lepšie pripraviť. Údaje do neho zadáva samotný lekár.

„Na to, aby lekár mohol ukončiť hospitalizačný prípad máme modul, ktorý sa nazýva TYTO. Toto všetko tvorí akúsi bázu pre to, aby sme výkony mohli vykázať do zdravotnej poisťovne. Tie výkony, ktoré vykazujeme sú v nejakom formáte a na to, aby bol čitateľný pre bežného užívateľa a ďalej s ním mohol pracovať sme potrebovali modul Surnia, ktorý z tých, v úvodzovkách, „PAPEKOV“ urobil nejaký súbor, ktorý je pre každého ekonóma čitateľný,“ hovorí Miriam Lapuníková, riaditeľka, Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta.

NESASIO ako ďalší modulový nástroj sa dokáže podrobne pozrieť na každý jeden prípad samostatne, a preto môže byť tiež dobrou pomôckou pre zlepšenie efektívnosti fungovania zdravotníckeho zariadenia pri jednotlivých diagnózach. Systém DRG od ASSECO teda dokáže spájať medicínske a ekonomické údaje a sprehľadní ich manažmentu zdravotníckeho zariadenia, ktorý mal v prípade Rooseveltovej nemocnice viaceré požiadavky.

„Jednak reálne v čase sledovať produkciu a priraďovať k nej ekonomiku, zároveň spätne dostávať kvalifikované reporty tak ako si ich nastavíme, ale aj produkciu, vzhľadom na sezónnosť, nastavovať aj do budúcna, podľa podmienok, ktoré máme s jednotlivými zdravotnými poisťovňami a pri rešpektovaní všetkých požiadaviek, ktoré majú jednotlivé odbornosti,“ dopĺňa Miriam Lapuníková, riaditeľka, Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta.

„Platforma DRG BI umožňuje aj vzájomnú výmenu anonymizovaných dát medzi poskytovateľmi ústavnej zdravotnej starostlivosti. Dokážu si tak medzi sebou navzájom porovnávať riadenie nemocníc a výsledkom môže byť odhalenie miest s vyššími nákladmi, v porovnaní s rovnakými oddeleniami u iných poskytovateľov. Práve to dáva príležitosť na zlepšenie efektívnosti zdravotnej starostlivosti,“ dodáva Peter Salbot, biznis architekt, Asseco Central Europe.

Riešenie teda umožňuje nemocnici aj plánovanie výkonov a nákladov až na úroveň oddelenia, podľa DRG hospitalizačných prípadov. Cieľom je tak pomáhať manažmentu získať prehľad o predpokladanom hospodárskom výsledku celej nemocnice ako aj jednotlivých oddelení.

„Veríme tomu, že keď sa naučíme, my to voláme, že hrať s týmto systémom, tak to bude vynikajúci nástroj k tomu, aby sme do budúcna vedeli aj porovnávať všetky výstupy s inými poskytovateľmi a tým pádom mohli aj optimalizovať tú produkciu a poskytovanie zdravotnej starostlivosti,“ uzatvára Miriam Lapuníková, riaditeľka, Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta.

DRG BI z dielne Asseco je pritom možné prepojiť i s existujúcimi manažérskymi informačnými systémami. Pre zdravotnícke zariadenia tak môže byť naozaj komplexným nástrojom pre sledovanie efektivity hospodárenia. A tak aj vďaka nemu by si mohli nemocnice lepšie ustrážiť svoje financie a rozhodne výrazne zlepšiť úroveň poskytovanej zdravotnej starostlivosti.