Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Pôsobenie dvojice bežných vírusov môže spustiť Alzheimerovu chorobu

Pôsobenie dvojice bežných vírusov môže spustiť Alzheimerovu chorobu
Autor:
Roman Mališka
Zverejnené:
3. 8. 2022
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Nová fascinujúca štúdia, na ktorej spolupracovali vedci z Oxfordskej univerzity a Tuftskej univerzity, ukázala, že dva bežné vírusy môžu pôsobiť v tandeme a spúšťať prvé štádiá Alzheimerovej choroby. Zistenia nadväzujú na rastúci počet dôkazov, podľa ktorých sa herpes vírus podieľa na neurodegeneratívnom ochorení.

Viac ako pol storočia sa myšlienka, že mikrobiálne infekcie sú spúšťačom neurodegeneratívnych ochorení, pohybovala na okraji záujmu neurovedy. V 80. rokoch 20. storočia viaceré štúdie poukazovali na súvislosti medzi vznikom Alzheimerovej choroby a vírusovými infekciami herpes simplex, ale nebolo presne jasné, ako by tento veľmi rozšírený vírus mohol ovplyvňovať neurodegeneráciu.

Kľúčová štúdia tímu z Tuftskej univerzity z roku 2020 presne ukázala, ako môže infekcia herpesom vyvolať viaceré patologické znaky Alzheimerovej choroby. V štúdii sa použil nový druh 3D bioinžinierskeho modelu mozgu, ktorý osídlil štruktúru podobnú hube neurónovými kmeňovými bunkami, ktoré sa dali pretvoriť na rôzne mozgové bunky.

Tento typ modelu mozgového tkaniva bol neuveriteľne novátorský a zistenia boli prvé, ktoré explicitne ukázali, ako môže bežná vírusová infekcia viesť k patologickým príznakom Alzheimerovej choroby. Nad zisteniami sa však vznášal veľký otáznik. Vzhľadom na to, že viac ako dve tretiny svetovej populácie sú nositeľmi vírusu herpes simplex typu I (HSV-1), musia existovať ďalšie faktory, ktoré reaktivujú spiaci vírus a spúšťajú túto kaskádu udalostí, ktoré vedú k Alzheimerovej chorobe.

Nová štúdia sa zamerala na ďalší bežný vírus, ktorý sa spája s Alzheimerovou chorobou, takzvaný Varicella Zoster vírus (VZV). Tento vírus spôsobuje ovčie kiahne a v neskoršom veku pásový opar. Pomocou 3D bioinžinierskeho modelu mozgu preto vedci skúmali, či infekcia VZV ovplyvňuje mozgové bunky už osadené spiacim herpesvírusom.

Zaujímavé je, že výskum zistil, že vystavenie mozgových buniek, v ktorých sa nachádza neaktívny vírus HSV-1, vírusu VZV viedlo k reaktivácii herpesvírusu a ku kaskáde toxických plakov, ktoré sú známe ako príznaky Alzheimerovej choroby. Všetky tieto príznaky Alzheimerovej choroby sa však neobjavili, keď boli mozgové bunky vystavené VZV bez prítomnosti herpesvírusu.

Nová štúdia predpokladá, že vírus ovčích kiahní môže reaktivovať spiacu herpetickú infekciu, čo vedie k rozvoju Alzheimerovej choroby.

„Je to jeden-dva údery dvoch vírusov, ktoré sú veľmi bežné a zvyčajne neškodné, ale laboratórne štúdie naznačujú, že ak nové vystavenie VZV prebudí spiaci HSV-1, môžu spôsobiť problémy“, povedala Dana Cairns, výskumníčka pracujúca na projekte.

Hoci štúdia s istotou navrhuje, že tento dvojcestný vírusový mechanizmus môže viesť k Alzheimerovej chorobe, jasne uvádza, že ide pravdepodobne len o jednu z mnohých ciest. A ak reaktivácia spiaceho vírusu HSV-1 môže spustiť progresiu Alzheimerovej choroby, pravdepodobne existuje viacero spôsobov, ako k tomu môže dôjsť okrem vystavenia sa vírusu VZV.

„Stále je možné, že k Alzheimerovej chorobe môžu viesť aj iné infekcie a iné cesty príčiny a následku, a rizikové faktory, ako napríklad úraz hlavy, obezita alebo konzumácia alkoholu, naznačujú, že sa môžu prelínať pri opätovnom výskyte HSV v mozgu“, dodala Dana Cairns.

Štúdia tiež predpokladá, že potenciálne budúce problémy s Alzheimerovou chorobou môžu vzniknúť v dôsledku pandémie COVID-19, keďže je známe, že infekcie SARS-CoV-2 reaktivujú spiace infekcie VSV a HSV-1. Predpokladá sa, že pandémia by mohla v budúcnosti zvýšiť výskyt neurodegeneratívnych ochorení, a vedci, ktorí stáli za touto novou štúdiou, vyzývajú lekárov, aby v nasledujúcich rokoch pozorne sledovali starších pacientov.

Nová štúdia bola uverejnená v magazíne Journal of Alzheimer's Disease.