Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Mamografia s podporou umelej inteligencie odhalí viac prípadov rakoviny

Mamografia s podporou umelej inteligencie odhalí viac prípadov rakoviny
Autor:
Roman Mališka
Zverejnené:
9. 8. 2023
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Nová štúdia zistila, že jeden rádiológ, ktorý vykonal mamografický skríning, zachytil viac prípadov rakoviny prsníka a bol účinnejší, keď ho podporila umelá inteligencia. Vedci tvrdia, že ich prístup by bol bezpečnou a rýchlejšou alternatívou k tomu, aby keď dvaja rádiológovia vykonávajú „dvojité čítanie“ skenov.

Pre mnohé ženy je pravidelné mamografické vyšetrenie najlepším spôsobom, ako včas odhaliť rakovinu prsníka, kedy je ľahšie liečiť ju ešte predtým, než je dostatočne veľká na to, aby spôsobila závažné príznaky.

Mnohé európske krajiny používajú takzvané „dvojité čítanie“ mamografov, čo znamená, že skeny posudzujú dvaja rádiológovia, z ktorých každý poskytuje nezávislý názor. Dôvodom je, že použitie dvoch párov očí zvyšuje pravdepodobnosť odhalenia rakoviny.

Nová štúdia výskumníkov z Lundskej univerzity vo Švédsku skúmala, či je nahradenie jedného z rádiológov na skríning prsníka umelou inteligenciou bezpečné a uskutočniteľné, v porovnaní so štandardnou praxou dvojitého čítania.

„V našej skúške sme použili umelú inteligenciu na identifikáciu skríningových vyšetrení s vysokým rizikom rakoviny prsníka, ktoré rádiológovia dvakrát čítali,“ povedala Kristina Långová, vedúca autorka štúdie. „Zvyšné vyšetrenia boli klasifikované ako nízkorizikové a čítal ich iba jeden rádiológ. Pri čítaní snímok rádiológovia použili umelú inteligenciu ako podporu detekcie, v ktorej zvýraznili podozrivé nálezy na snímkach.“

Výskumníci do štúdie zahrnuli 80 033 žien, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín. Jedna, ktorá podstúpila skríning prsníkov s podporou umelej inteligencie, a kontrolná skupina, ktorá podstúpila štandardné dvojité čítanie bez podpory umelej inteligencie.

„Zistili sme, že používanie umelej inteligencie viedlo k odhaleniu o 20 % viac rakovín v porovnaní so štandardným skríningom bez ovplyvnenia falošne pozitívnych výsledkov,“ povedala Långová.

Okrem toho, že je presná, súčasná štúdia zistila, že podpora poskytovaná umelou inteligenciou tiež znížila pracovné zaťaženie rádiológov až o 44%. Počet skríningov s podporou umelej inteligencie bol 46 345 v porovnaní s 83 231 štandardnými skríningami. S pomocou umelej inteligencie výskumníci odhadli, že rádiológovi trvalo asi o päť mesiacov menej, kým by prečítal približne 40 000 snímok.

Vedci si uvedomujú, že štúdia bola vykonaná iba na jednom mieste, a preto plánujú vykonať ďalšie štúdie, aby zistili, či je možné výsledky replikovať. Štúdia je súčasťou štúdie Mamografický skríning s umelou inteligenciou (MASAI), prvej randomizovanej kontrolovanej štúdie hodnotiacej účinok skríningu podporovaného umelou inteligenciou. Do štúdie bolo zaradených celkovo 100 000 žien.

Ďalším krokom je zistiť, ktoré typy rakoviny boli detegované s podporou umelej inteligencie a bez nej, aby sa určil interval výskytu rakoviny. Intervalová rakovina je diagnostikovaná medzi skríningami a má zvyčajne horšiu prognózu ako rakovina zistená skríningom. Intervalová miera výskytu rakoviny sa vyhodnotí po tom, čo všetky ženy v testoch absolvovali aspoň dvojročné sledovanie.

„Dôležité je nájsť metódu, ktorá dokáže identifikovať klinicky významné rakoviny v ranom štádiu,“ povedala Långová. „Toto však musí byť vyvážené so škodami z falošne pozitívnych výsledkov a nadmernou diagnózou indolentných rakovín. Výsledky z našej prvej analýzy ukazujú, že skríning podporovaný umelou inteligenciou je bezpečný, pretože miera detekcie rakoviny neklesla napriek podstatnému zníženiu záťaže pri čítaní snímok.“

Štúdia bola nedávno publikovaná v magazíne The Lancet Oncology.