Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Kmeňové bunky pomohli prinavrátiť zrak pacientom s poranením oka

Kmeňové bunky pomohli prinavrátiť zrak pacientom s poranením oka
Autor:
Roman Mališka
Zverejnené:
28. 8. 2023
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

V rámci klinickej štúdie fázy 1 vedci dokázali, že transplantáty rohovky kultivované z vlastných kmeňových buniek pacienta môžu úspešne obnoviť časť zraku po poranení oka.

Rohovka je priehľadná predná časť oka, a ak je poškodená poranením alebo chorobou, môže to ovplyvniť videnie človeka. Transplantácia rohovky pomocou darovanej rohovky je bežným postupom na nápravu tohto poškodenia, ale v prípadoch chemických popálenín oka môže byť okolité tkanivo príliš poškodené na transplantáciu.

V novej klinickej štúdii sa testovala nová experimentálna liečba, ktorá by mohla týmto pacientom pomôcť. Nazýva sa transplantácia kultivovaných autológnych limbálnych epitelových buniek (Cultivated Autologous Limbal Epithelial Cell - CALEC) a zahŕňa odber kmeňových buniek z druhého oka pacienta a ich následné kultivovanie v laboratóriu.

O niekoľko týždňov neskôr je tento nový štep CALEC pripravený na transplantáciu do poškodeného oka, kde môže nielen pomôcť zlepšiť zrak pacienta, ale aj podporiť rast nových buniek, ktoré by neskôr mohli byť vhodné na bežnú transplantáciu rohovky.

U dvoch z piatich pacientov zaradených do štúdie fázy 1 došlo k výraznému zlepšeniu zraku bez potreby ďalšieho zásahu. U oboch sa zrak zvýšil na 20 / 30, pričom u jedného z nich sa zrak zvýšil z 20 / 40 a druhý predtým videl len široký pohyb ruky. Ďalší dvaja účastníci sa stali vhodnými na transplantáciu rohovky. Piaty žiaľ nemohol dostať transplantáciu CALEC, pretože jeho kmeňové bunky sa v laboratóriu nedokázali dostatočne rozšíriť.

Tieto výsledky sú sľubné pre ďalších pacientov, ktorí teraz môžu mať nové možnosti obnovy zraku strateného v dôsledku poranenia. Ďalšia fáza štúdie, ktorá už prebieha, zahŕňa 15 pacientov, ktorí dostali transplantáciu CALEC a v súčasnosti sa sledujú počas 18 mesiacov.

„Naše prvé výsledky naznačujú, že transplantácia CALEC by mohla poskytnúť nádej pacientom, ktorí zostali s neliečiteľnou stratou zraku a bolesťou spojenou s vážnymi poraneniami rohovky,“ uviedol doktor Ula Jurkunas, hlavný autor a hlavný výskumník štúdie. „Špecialistom na rohovku bránil nedostatok možností liečby s vysokým bezpečnostným profilom, ktoré by pomohli našim pacientom s chemickými popáleninami a poraneniami, ktoré im znemožňujú transplantáciu umelej rohovky. Dúfame, že vďaka ďalším štúdiám môže CALEC jedného dňa vyplniť túto mimoriadne potrebnú medzeru v liečbe“.

Výskum bol nedávno uverejnený v magazíne Science Advances.