Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Otestujte si aj vy svoje IT zručnosti!

Otestujte si aj vy svoje IT zručnosti!
Autor:
Alžbeta Harry Gavendová
Zverejnené:
13. 5. 2014
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Európska komisia po roku opäť organizuje rozsiahlu kampaň zameranú na podporu zamestnanosti - jej hlavným cieľom je zvýšenie povedomia obyvateľov EÚ v oblasti zlepšenia zručnosti pri využívaní informačných a komunikačných technológií (IKT). Táto iniciatíva vznikla na základe rastúceho dopytu po kvalifikovaných odborníkoch v oblasti IKT. Momentálne ich je totiž nedostatok.

Paradoxom je, že miera nezamestnanosti v Európe je pomerne vysoká, no stále akoby nebol dostatok ľudí, ktorí disponujú odbornými znalosťami a zručnosťami z oblasti IKT. Spoločnosti DIGITALEUROPE a European Schoolnet v spolupráci s viacerými i medzinárodnými partnermi teda koordinujú kampaň, ktorá nesie názov „e-Skills for Jobs“. Je to celoeurópska kampaň a patronát nad ňou drží Veľká koalícia Európskej komisie pre digitálnu zamestnanosť. Má pomôcť vyriešiť práve spomínaný nedostatok pracovníkov v oblasti IKT a zároveň tak využiť potenciál IKT pre nárast počtu zamestnaných občanov v EÚ.

V roku 2014 sa kampaň „e-zručnosti pre podporu zamestnanosti“ realizuje v 30 krajinách Európskej únie. Na Slovensku sa táto aktivita uskutoční pod taktovkou Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, p. Dušana Čaploviča a Štátneho tajomníka Ministerstva financií Slovenskej republiky a Digitálneho lídra, p. Petra Pellegriniho. Kampaň smeruje najmä na zamestnancov malých a stredne veľkých podnikov, ale aj na mladých a nezamestnaných ľudí, ktorí majú záujem o prácu. Cieľovým bodom sú ale spoločnosti, ktoré potrebujú vysoko kvalifikovanú pracovnú silu.

V rámci kampane sa budú realizovať hlavné aktivity - IT Fitness Test 2014 a národné kolo súťaže sieťových akadémií NAG 2014.

Testovanie IT zručnosti - „IT FITNESS“ test – zistiť level základných IT schopností a zručností a ich využitia pri štúdiu, práci a v živote u mladých ľudí, študentov stredných a vysokých škôl, ale aj zamestnancov malých a stredných podnikov a širokej verejnosti. Tento rok pribudol špeciálny test určený pre základné školy. Je výsledkom dopytu z minulých rokov, ale aj potreby objaviť mladé talenty čím skôr.

Počas mája a júna 2014 bude k dispozícii on-line test, kde si budú môcť záujemcovia overiť úroveň svojich IT znalostí a zručností. Všetky informácie o tom budú zverejňované v médiách. Ide o to, aby sa zapojilo do testu čo najviac ľudí. Poslúži to relevantným výsledkom o našich IT zručnostiach. Výsledky i víťazi sa vyhlásia v rámci podujatia IT Gala v septembri 2014.

Významnou súčasťou IT FITNESS TESTu budú v tomto ročníku mobilné aplikácie pre všetky populárne operačné systémy (Android, Apple iOS, Windows). Vďaka nim majitelia mobilných zariadení nielen absolvujú IT FITNESS TEST, ale po jeho prvom absolvovaní opakovaním jeho variácií budú ďalej zvyšovať svoje zručnosti. Ďalšou významnou aktivitou bude populárna súťaž študentov sieťových akadémií NAG 2014 a jej štátne kolo (www.netacad.sk). Jednotlivci a tímy súťažia v kategóriách na rôznej úrovni zložitosti v dvoch kolách v rámci školy a v rámci národa.

Viac informácií o tejto iniciatíve Európskej komisie je možné nájsť na http://eskills-week.ec.europa.eu, na www.eskills.sk, na stránke IT Asociácie Slovenska – www.itas.sk a na stránke www.itfitness.sk.