Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Čím viac služieb, tým viac výhod - to je nová Magenta 1

Čím viac služieb, tým viac výhod - to je nová Magenta 1
Autor:
Roman Mališka
Zverejnené:
28. 6. 2016
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Telekomunikačný operátor Slovak Telekom prináša úplne nový koncept skladania služieb v Magente 1, ktorý ponúkne väčšiemu množstvu zákazníkov, a ktorý prináša viaceré obohatenia.

Magenta 1 v novej podobe

V novej verzii Magenta 1 sa zákazníci združujú do skupín a vďaka tomu získajú viaceré výhody. Hlavným mottom je čím viac služieb, tým viac výhod, čo sa prejavuje na opakovane zníženej cene paušálu či spoločných benefitoch pre celú skupinu ako neobmedzené volania, SMS i MMS.

Medzi hlavné výhody patria:

- možnosť tvoriť kombinácie len z mobilných služieb
- zľavy sa kumulujú pri vyššom počte produktov v skupine
- do skupín sa dá vstúpiť aj počas viazanosti služieb
- viac SIM kariet v skupine oproti pôvodnej Magenta 1
- kombinovať sa dajú služby IČO i rezidenčných zákazníkov

Slovak Telekom prináša nový spôsob skladania služieb v programe Magenta 1 s viacerými výhodami pre zákazníkov

Ako funguje nová Magenta 1?

Novú Magenta 1 môže tvoriť najviac 5 mobilných (Happy, Bez záväzkov, Easy) a 3 pevné služby (1x hlasový program, 1x internet, 1x TV).

Výhody sa zvyšujú počtom programov od úrovne M. Čím viac služieb M a vyšších, tým lepšia cena na paušály Happy. Najlepšiu cenu možno získať pri kombinácii 3 mobilných a 2 fixných služieb.

Služby s úrovňou nižšou ako M získavajú zvýhodnenú cenu, ale ostatným v skupine cenu neznižujú.

Celá skupina získava neobmedzené volania, SMS a MMS správy. Ak je v nej aj zákazník s fixnými službami, majú navyše služby MagentaCloud i Pôjde.to Pomocník light. Pre IČO zákazníkov je pripravený aj Microsoft Office 365 a 1TB miesta v cloude.

Ako možno vstúpiť do Magenta 1 skupiny?

Zákazníci majú viaceré možnosti vstupu do skupiny. Doterajší postup bude zachovaný: ak má zákazník pevné služby, môže si k nim postupne pridávať mobilné a získavať zvýhodnené ceny na paušál či spoločné benefity.

Novinkou je spájanie iba mobilných služieb do Magenta 1. Už dvaja zákazníci s paušálmi Happy M tvoria skupinu a získajú zvýhodnené mesačné poplatky ako aj neobmedzené volania, SMS a MMS v skupine. Do skupiny sa môžu zapojiť aj ďalší.

Silná skupina môže vzniknúť aj vstupom fixných služieb do existujúcej skupiny mobilných paušálov – vtedy zákazníci získajú aj ďalšie benefity ako Pôjde.to Pomocník light a MagentaCloud.

Manažovanie skupín Magenta 1

Zákazníci si budú môcť manažovať skupiny Magenta 1 na webe Telekomu. Jeden zo zákazníkov funguje v roli správcu a postupne pridáva ďalšie služby či paušály do skupiny. Pozvánka príde zákazníkovi cez SMS správu a e-mail – ak oslovený zákazník súhlasí so zaradením, bude vložený do skupiny a využívať jej benefity.

Na webe správca vidí, koľko skupina ušetrí, ich benefity či všetkých členov a ich pevné i mobilné služby.

(Zdroj: Tlačová správa Slovak Telekom)