Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Robot pomáha udržať deti s poruchami učenia na správnej ceste

Robot pomáha udržať deti s poruchami učenia na správnej ceste
Autor:
Roman Mališka
Zverejnené:
23. 2. 2023
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Žiaci s poruchami učenia majú problémy s určitými zručnosťami, ako je čítanie, písanie alebo matematika, a často potrebujú ďalšiu individuálnu podporu, aby doplnili medzery vo vzdelávaní. Tím výskumníkov a odborníkov teraz zistil, že malý roztomilý humanoidný robot môže pomôcť deťom s poruchami učenia udržať si sústredenie.

Poruchy učenia spôsobujú, že žiaci sú náchylní na rozptýlenie, čo znamená, že môžu mať problém sústrediť sa na úlohu, sú nervózni a odmietajú dokončiť prácu. Ukázalo sa, že individuálne intervencie sú pre žiakov s poruchou učenia prospešné.

Hoci výskumníci skúmali zavedenie sociálnych robotov do tried s cieľom poskytnúť individuálnu podporu deťom s poruchami učenia aj bez nich, väčšina predchádzajúcich výskumov sa zamerala na deti s poruchou autistického spektra. Bolo vykonaných len málo štúdií o využívaní robotov na pomoc deťom s poruchou učenia vo vzdelávacom prostredí.

Do projektu vstúpili traja výskumníci z oblasti inžinierstva z univerzity vo Waterloo, dvaja odborníci zo Spoločnosti pre poruchy učenia v kanadskom Vancouveri a humanoidný robot QT.

Robot QT sa „narodil“ v roku 2016 a je dielom vedcov Dr. Pouyana Ziafatiho a Dr. Aidy Nazarikhorramovej. Bol pritom prvým robotom vyvinutým špeciálne ako nástroj na pomoc deťom s poruchami autistického spektra. Dokáže gestikulovať hlavou a rukami, zobrazovať výrazy tváre a hovoriť. Táto dvojica, financovaná Luxemburskou univerzitou, založila potom spoločnosť LuxAI, ktorá vyvíja a konštruuje sociálne roboty. Ziafati a Nazarikhorramová diskutujú o svojom robotovi vo videu, ktoré si môžete pozrieť TU.

Vychádzajúc z predchádzajúceho výskumu chcel tím analyzovať, ako sa žiaci s poruchou učenia zapájajú do práce so sociálnym robotom a ako zavedenie robota do triedy ovplyvňuje žiakov a učiteľov. Novej štúdie sa zúčastnilo šestnásť žiakov vo veku od 7 do 12 rokov s predpokladanou alebo potvrdenou diagnózou poruchy učenia a so známymi problémami s čítaním. Osem z nich absolvovalo stretnutia s robotom QT, zatiaľ čo zvyšných osem pôsobilo ako kontrolná skupina.

Kanadská štúdia zistila, že používanie sociálneho robota v triede môže pomôcť deťom s poruchami učenia udržať si pozornosť.

Výskumníci vyvinuli rozhranie webovej aplikácie pre inštruktorov, ktoré poskytovalo protokol pre žiakov, ktorý zahŕňal zahrievacie aktivity, hry a dychové cvičenia. Aplikácia bola nahraná do tabletu, čo inštruktorom umožnilo ovládať robota QT.

Zatiaľ čo inštruktori ovládali robota, QT sa mohol správať autonómne, keď ho aktivoval inštruktor. Robot stanovil ciele a ak sa študent dostal mimo trajektórie, použil stratégie ako hry, vtipy, dýchacie cvičenia a fyzický pohyb na presmerovanie pozornosti študenta. Inštruktori pritom zaznamenávali svoje interakcie vrátane toho, či sa dosiahli vzdelávacie ciele sedenia, koľko času študenti strávili mimo úlohy a aké stratégie presmerovania sa použili. Študenti mohli poskytnúť spätnú väzbu o svojich skúsenostiach s robotom.

Štúdia ukázala, že študenti, ktorí sa zúčastnili na sedeniach s robotom QT, sa menej často nesústredili na úlohu a vykazovali väčšiu angažovanosť. Študenti vnímali robota ako priateľského, inteligentného a príjemného a boli by ochotní zapojiť sa s robotom QT do ďalších sedení. Spätná väzba od inštruktorov zasa ukázala, že do veľkej miery považujú intervenciu robota za účinnú a nápomocnú pri udržiavaní sústredenia a angažovanosti študentov.

„Využívanie robotov vo verejnom vzdelávacom systéme má určite veľký potenciál,“ povedala Dr. Kerstin Dautenhahnová, profesorka elektrotechniky a informatiky a autorka štúdie. „Zistenia celkovo naznačujú, že robot má na študentov pozitívny vplyv“.

Plánujú sa ďalšie štúdie s využitím robota QT, aby sa ďalej skúmala užitočnosť roboticky asistovaného učenia pre deti s poruchami učenia.

Štúdia bola nedávno uverejnená v magazíne Social Robotics.