Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Bežné očné kvapky môžu byť nádejou pre krátkozraké deti

Bežné očné kvapky môžu byť nádejou pre krátkozraké deti
Autor:
Roman Mališka
Zverejnené:
7. 6. 2023
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Nová klinická štúdia ukázala, že bežné očné kvapky sú bezpečným a účinným spôsobom, ako spomaliť progresiu krátkozrakosti u detí. Toto zistenie môže poskytnúť jednoduchší spôsob liečby tohto ochorenia, ktoré by malo do roku 2050 postihnúť približne 50 % svetovej populácie a môže viesť k poškodeniu zraku v neskoršom veku.

Krátkozrakosť, takzvaná myopia, je bežný stav, pri ktorom sa predmety, ktoré sú blízko, zobrazujú jasne, ale vzdialené predmety sú rozmazané. Vzniká vtedy, keď tvar oka spôsobuje, že svetelné lúče, ktoré doň vstupujú, sa nesprávne ohýbajú. Namiesto toho, aby sa svetelné lúče sústredili na sietnicu v zadnej časti oka, sú sústredené pred ňou.

Krátkozrakosť sa zvyčajne prejavuje medzi šiestym a dvanástym rokom života, keď sa oči dieťaťa abnormálne predĺžia. To znamená, že očná buľva je príliš dlhá spredu dozadu. Multifokálne kontaktné šošovky alebo šošovky na korekciu nočného videnia môžu spomaliť predlžovanie, a tým aj postup krátkozrakosti. V Európe ani v USA zatiaľ nie sú schválené žiadne farmaceutické výrobky na liečbu progresie tohto ochorenia. Včasná krátkozrakosť je spojená s komplikáciami v neskoršom veku, ako je myopická makulárna degenerácia, odlúčenie sietnice, katarakta a glaukóm.

Vedci zo Štátnej univerzity v Ohio teraz zistili, že bežne používané očné kvapky môžu účinne spomaliť predlžovanie očí u krátkozrakých detí. Uskutočnili klinickú štúdiu fázy 3 s cieľom posúdiť bezpečnosť a účinnosť dvoch prípravkov očných kvapiek s nízkymi dávkami, ktoré obsahujú atropín, liek používaný na rozšírenie zreníc pred očnými vyšetreniami.

„Myšlienka udržať očné buľvy menšie nie je len preto, aby ľudia mali tenšie okuliare. Bolo by to aj preto, aby v sedemdesiatke netrpeli poruchami zraku,“ povedala Karla Zadniková, hlavná autorka štúdie.

Na štúdii sa zúčastnilo 489 účastníkov vo veku od troch do 16 rokov, ktorí mali krátkozrakosť. Boli zaradení do jednej z troch skupín pre liečbu placebom, liečbu 0,01 % atropínovými kvapkami a liečbu 0,02 % atropínovými kvapkami. Keďže v súčasnosti dostupné atropínové prípravky obsahujú konzervačné látky, výskumníci použili farmaceutický prípravok bez konzervačných látok, ktorý sa vyvíja ako liečba krátkozrakosti.

Ilustračný obrázok. Zdroj: Freepik

Štúdia trvala tri roky a zahŕňala meranie rastu očí účastníkov a ich požiadaviek na predpis okuliarov. Po liečbe jednou kvapkou na oko pred spaním výskumníci zistili, že v porovnaní s placebom bol atropín účinnejší pri spomaľovaní progresie krátkozrakosti. Neočakávali však, že 0,01 % prípravok bude účinnejší ako 0,02 %. Zistili, že hoci bol stále lepší ako placebo, 0,02 % prípravok priniesol rozporuplné výsledky.

„Príbeh 0,01 % prípravku je jasnejší a zrejmejší, pokiaľ ide o výrazné spomalenie rastu oka, ako aj o následné zníženie predpisu okuliarov,“ povedala Zadniková.

Vedci zistili, že oba prípravky s nízkymi dávkami atropínu boli dobre znášané a bezpečné. Bolo hlásených len málo vedľajších účinkov, ktoré však zahŕňali citlivosť na svetlo, alergickú konjunktivitídu, podráždenie očí, rozšírené zreničky a rozmazané videnie.

Testovanie bezpečnosti a účinnosti bolo 1. etapou štúdie s názvom CHAMP (Childhood Atropine for Myopia Progression). V 2. etape budú vedci hodnotiť, ako oči reagujú po ukončení liečby. Výskumníci tvrdia, že na základe výsledkov 1. etapy môže byť atropín vhodnou možnosťou liečby detí s progresiou krátkozrakosti.

„Z hľadiska pomeru rizika a prínosu pozorovaná účinnosť a bezpečnosť naznačuje, že nízke dávky atropínu môžu predstavovať možnosť liečby pre deti vo veku od troch do 17 rokov s progresiou krátkozrakosti, ktorá môže viesť k menej častej alebo oneskorenej výmene okuliarov, progresii k menej závažnej korekcii a potenciálne znížiť dlhodobé následky, ktoré by mohli viesť k strate zraku v neskoršom veku,“ uviedli výskumníci.

Štúdia bola nedávno uverejnená v magazíne JAMA Ophthalmology.