Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Aké technológie pomáhajú školám, aby boli moderné a zdravé?

Autor:
Roman Mališka
Zverejnené:
9. 1. 2024
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Budúcnosť ľudstva je nepochybne závislá na vzdelaných a zdravých generáciách. Podľa niektorých názorov je to možné dosiahnuť aj pomocou projektu modernej a zdravej školy. Na jednej strane teda technológie, ktoré posúvajú možnosti vzdelávania a na druhej strane biochemické procesy nášho ľudského tela, ktorým rozhodne prospieva pohyb.

Už dlhšie sa na Slovensku snaží oba smery prepájať Športová akadémia Mateja Tótha, ktorej sa práve v tejto oblasti podarilo zorganizovať jednu zaujímavú konferenciu. Špeciálne pohybové techniky akadémie, zamerané na deti, vie pritom, vďaka moderným technológiám, sprostredkovať aj na diaľku. Nepochybne je to významný krok v boji proti detskej obezite, či proti psychologickým ochoreniam detí.

Základom aktívneho vzdelávania a udržovania zdravia našich detí je viacero potrieb. Z biologického hľadiska je to nepochybne čistý vzduch s kyslíkom v triedach a rovnako aj pohyb žiakov. V tomto smere sú však nápomocné aj technológie, ktoré tak môžu pomôcť školám dosiahnuť prívlastok zdravá škola 21. storočia.

„Máme rozhodne riešenia, ktoré dokážu merať prevádzkové parametre. To znamená vo vzťahu k jednak k hygienickým normálnom, či už je to kvalita ovzdušia, teplota, vlhkosť, hluk, prachové častice, prchavé látky. Navyše s grafickou indikáciou farebného stavu na senzore ako takom. To znamená dneska tie zariadenia nielen zbierajú tie informácie, ale dokážu priamo v triede rozsvietiť povedzme červenú kontrolku v prípade, že je nutné si vyvetrať. A upozorní nás na to takouto grafickou formou,“ hovorí Peter Sakala, technický architekt, Cisco Slovensko.

No aktívnosť žiakov na školách nepodporuje len čerstvý vzduch, o ktorého kvalitu sa teda dokážu postarať senzory. Významnou potrebou detského organizmu je aj pohyb. V tomto smere sa rozhodla zmeniť tradičné prístupy k nemu práve Športová akadémia Mateja Tótha. Odborníci tak vytvorili novú, unikátnu metodiku, ktorá sa v praxi ihneď osvedčila.

„Skladá sa vlastne z troch pilierov. Nie je to len športový tréning detí, taká tá všeobecná športová príprava, ale máme tam aj ďalší pilier, ktorým je fyzioterapia, vývojová kineziológia, kde sa vlastne snažíme s deťmi pracovať aj po tej vývojovej stránke, aby sa správne hýbali, aby mali správne držanie tela. Tretí pilier je psychologická príprava, mentálna. To znamená, aby sa tie deti rozvíjali aj ako osobnosť a aby im pomáhali tie naše cvičenia, ktoré využívajú v tréningu, aj potom v škole pri matematike alebo iných predmetoch,“ vysvetľuje Matej Tóth, zakladateľ, Športová akadémia Mateja Tótha.

Metodika je inovatívna v tom, že má nastavené cvičenia tak, aby deti rozvíjali presne to, čo majú v danom veku rozvíjať. Cvičenia sa pritom dajú vykonávať v rozličnej intenzite, aby sa mohli zapojiť aj deti, ktoré môžu mať zvýšený index telesnej hmotnosti, čiže BMI.

„Ten životný štýl toho dieťaťa preukazuje to práve zvýšeným BMI indexom, a potom tou obezitou. Musíme urobiť všetko preto, aby sa to zmenilo. Takže v podstate aj akadémia ide týmto príkladom, aby sme deti rozhýbali, aby sme ich naučili, že ten pohyb je zdravý, je žiaduci, a že ich môže naozaj baviť,“ hovorí Michal Tóth, hlavný metodik, Športová akadémia Mateja Tótha.

Rozvíjanie pohybových schopností sa tiež pozitívne odrazí na systolickom objeme srdca, keď na jedno stlačenie sa dostane do obehu väčšie množstvo krvi. Srdce nemusí tak často biť a tep dieťaťa je nižší aj pri zaťažení.

„My to môžeme potom sledovať u detí, že nemá problém to dieťa vybehnúť na štvrté poschodie po schodoch. Úplne bez problémov vládze, a to je práve tá kvalita života,“ dodáva Michal Tóth, hlavný metodik, Športová akadémia Mateja Tótha.

Aj samotný pohyb detí a dokonca na hodinách telesnej výchovy, dokážu podporiť také technológie, ako je napríklad aj hardvérová platforma Webex Board z dielne CISCO.

„Ako názov samotný hovorí, je to vlastne platforma, ktorá je veľmi podobná tabuli, ale je to video konferenčný systém. Je to v princípe prostredie, ktoré je priamo určené na aktívnu kolaboráciu, prácu. Keď vytvoríme platformu v triedach, tréner nemusí byť v škole, ale môže komunikovať s deťmi na diaľku. Môže sa s nimi rozprávať, motivovať ich, môže ich upravovať, môže im radiť čo robíte zle, lebo on ich vidí ako v reálnej veľkosti,“ vysvetľuje Marián Putera, riaditeľ, Cisco Slovensko.

K pocitu hodnovernosti nasnímaných účastníkov video-konferenčných prenosov prispieva aj pokročilý model umelej inteligencie, ktorý sa postará o prípadné technické nedostatky.

„V reálnom čase dokáže ten obraz rekonštruovať, respektíve zarušený zvuk, ktorý sa už nedá počúvať, on si z toho vyberie presne to, čo je tá ľudská reč a doplní vzorky o veci, ktoré tam chýbajú. A na výstupe to vyzerá tak, ako keby človek nemal žiadny technický problém,“ dopĺňa Marián Putera, riaditeľ, Cisco Slovensko.

Technológie však nielen pomáhajú, ale dokážu aj veľa zobrať. Zvlášť deťom. Svoje vie o tom aj vývojová kineziológia, čiže náuka o pohybe, pri dieťati od narodenia až do vzpriamenia.

„Ja som veľký zástanca toho, aby deti mali čo najviac prirodzeného, spontánneho pohybu. A v momente, keď dostanú tie mobily do rúk alebo keď dostanú prístup k tým mobilným technológiám, tak často deti zostanú viac sedieť. A vtedy sa nám vlastne začnú mazať tie naše pohybové vzory,“ hovorí Andrea Ballová, odborníčka na vývojovú kineziológiu, Športová akadémia Mateja Tótha.

Zohýbanie sa nad tablet, či telefón a dlhé sedenie pred počítačom teda vie negatívne ovplyvniť zdravie dieťaťa . Okrem iného aj držanie tela.

„To správne držanie tela máme zapísané v centrálnej nervovej sústave. Máme to v genetike. Máme aj veľké ale: mobilné technológie, sadnutím do lavíc, sedenie pred televízorom. Jednoducho dochádza k zhoršeniu toho správneho držania tela, lebo to súvisí s tými motorickými vzormi, s tými svalovými súhrami. Jednoducho sa nám to začne degenerovať. Sedenie degeneruje náš pohybový aparát.“

Okrem toho môže negatívne zasiahnuť do vývoja dieťaťa aj uponáhľaný spôsob života rodičov.

„Možno niektoré z tých detičiek nemajú dostatok v priestoru na to, aby sa mohli naozaj vyvíjať úplne spontánne. A preto je dôležité, aby sme sa vrátili k tým vývojovým polohám, aby sme si ich znova prešli. A tým pádom si zabezpečili to správne držanie tela, správne svalové súhry, pekné pohybové stereotypy a mali to telo čo najdlhšie zdravé,“ dodáva Andrea Ballová, odborníčka na vývojovú kineziológiu, Športová akadémia Mateja Tótha.

Vývojovú kineziológiu pritom používajú tréneri v Športovej akadémii Mateja Tótha celoplošne. Deti tak majú možnosť si ňou prejsť od rozcvičky, cez dynamický pre-strečing a hlavné cvičenie, až po záverečnú časť tréningu.

No a práve pre koncept „Modernej a zdravej školy 21. storočia“ je nesmierne dôležité aj psychologické zdravie detí. Je to jeden z veľkých problémov, ku ktorému výrazne negatívne prispieva aj obsah zobrazovaný najčastejšie cez mobilné technológie.

„Máme veľa porúch príjmu potravy, seba poškodzovania a samozrejme úzkosti, depresie. A takým tým najčastejším je, a to už aj nás odborníkov prekvapuje, ale možno, že je to aj takým dielom sociálnych sietí, veľmi sa rozmáhajú sociálne fóbie. Napríklad najmladšiu pacientku, ktorú mám liečenú s depresiou, je už z materskej školy,“ vysvetľuje Andrea Antalová, psychologička, Športová akadémia Mateja Tótha.

Aj keď sú teda technológie v mnohom nápomocné, nemali by byť jediným pilierom modernej školy. Z dlhodobých skúseností aj odborníkov z akadémie vyplýva, že k hlavným pilierom patrí najmä pohyb a šport. A k nemu dokážu pomocou inovatívnych techník motivovať detí vyškolení tréneri a učitelia. No a čo sa týka technológií, ktoré do modernej školy patria, zostáva im už len nastaviť správnu mieru pozornosti žiakov, aby boli naozaj prínosom a mnohé veci, aj v rámci vzdelávacieho procesu, zjednodušili.