Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Ako sú na tom digitálne zručnosti detí na Slovensku?

Autor:
Roman Mališka
Zverejnené:
26. 7. 2019
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Deti sú rozhodne naša budúcnosť, a tak je určite dôležité najmä ich vzdelávanie. Práve to by sa malo v dnešnej dobe viac sústrediť aj smerom k digitálnym technológiám, aby sa mladí ľudia vedeli dostatočne uplatniť na meniacom sa trhu práce. Ako sú na tom teda digitálne zručnosti detí na Slovensku? Presne to zisťoval jeden z prieskumov, a tak vám môžeme ponúknuť pohľad na to, čo zistil.

Deti už na základnej škole vedia využívať moderné technológie, ako sú smartfóny či tablety, a sú oveľa zručnejšie ako ich rodičia. No väčšinou ide o pasívne využívanie technológií, najmä v spojení so sociálnymi sieťami a s hraním digitálnych hier. Poukazuje na to aj nedávny prieskum operátora Slovak Telekom v spolupráci s Nadáciou Pontis. Jeho výsledky naznačujú, že čím je technológia náročnejšia, tým viac detí s ňou má problémy.

„Naše detičky a mladá generácia podľa nás nemá dostatočné zručnosti vo využívaní digitálnych technológií napríklad na prezentácie. Nemajú dostatočné znalosti o tom, akým spôsobom si trebárs použiť aj technológie pre svoje vlastné projekty, ako si trebárs v konečnom dôsledku aj založiť svoj vlastný biznis,“ vysvetľuje pán Dušan Švalek, riaditeľ pre Slovensko, Slovak Telekom.

Nižšia úroveň digitálnych zručností súvisí tiež s rozdielmi v úrovni dostupnosti technológií v prostredí, v ktorom deti vyrastajú.

„Myslíme si jednoznačne, že sú určité znevýhodnené skupiny, ktoré či už z ekonomických dôvodov alebo spoločenských dôvodov nemajú prístup. Trebárs nemajú doma počítač, nemajú pripojenie na internet. Rodičia ich nie systematicky vedú k tomu, aby využívali tie digitálne technológie.“

V celej problematike samozrejme hrá dôležitú úlohu aj vzdelávací systém, ktorý na Slovensku nie je stále dostatočne orientovaný na adopciu digitálnych technológií.

„Už len vybavenie škôl technikou, už len počet krúžkov, ktoré sú trebárs na robotiku, na kódovanie, na ekonomické projekty využívajúce digitálne technológie. Alebo počet dobrovoľníkov, ktorí sa vo svojich oblastiach venujú digitálnym technológiám a chodia vyučovať našu mladú generáciu alebo detičky do škôl, si myslím, že je na nízkej úrovni.“

Výsledky prieskumu sa bude snažiť ovplyvniť Slovak Telekom spolu s Nadáciou Pontis novým mimoškolským vzdelávacím programom s názvom Budúcnosť INAK. Pilotné centrum sa plánuje otvoriť už na jeseň v Trnave. Tento projekt je dobrovoľný a jeho podstatou je poskytnúť deťom z rôznych regiónov a komunít bezproblémový prístup k IT technológiám v spoločenskom prostredí. Vďaka tomu si budú môcť deti posilniť svoju tvorivosť a digitálne zručnosti, ktoré nepochybne využijú v ďalšom živote a najmä v zamestnaní.

„Vidíme, že sa totálne mení štruktúra zamestnanosti. Väčšina tradičných jobov zaniká. Dneska napríklad podľa mňa už neexistuje taký ten tradičný manažérsky kancelársky job so všeobecným vzdelaním alebo trebárs s ekonomickým vzdelaním. Je to proste málo.“

Popri počítačoch však bude mať veľký význam, aby deti a mládež získavali poznatky z automatizácie, keďže už teraz hovoríme o priemyselnej revolúcii 4.0. V tomto smere môžu pomôcť viaceré robotické hračky alebo pomôcky, ktoré deťom pomáhajú sa učiť programovať robotov hravou formou. Istým spôsobom sa chce do tohto učebného procesu zapojiť i Slovak Telekom.

„Dneska sú dosť populárne hračky ako Raspberry Pi. To znamená, že si to dieťa zloží vlastný počítač a zdá sa nám to, že je to že je to dobrá myšlienka. Nebudem prezrádzať ďalej, nechajte sa prekvapiť. Ale veríme tak, že pre to prepojenie hry s tým, čo skutočne priemysel a kariéra týchto detičiek potrebuje, tak je kľúčom.“

Nepochybne teda aj väčšina súčasných zamestnávateľov je už náročnejších na digitálne zručnosti uchádzačov o zamestnanie. Technológie sa neustále vyvíjajú a väčšina firiem ich inovuje. Bude preto dôležité, aby ich zamestnanci zvládali viac ako len prácu s kancelárskym softvérom. Žiadaní sú napríklad odborníci, ktorí sa zaoberajú analýzou a využitím dát alebo automatizáciou procesov.

„V neposlednej miere opäť digitálni lídri, ktorí kombinujú znalosti z digitálnych technológií, ale určité schopnosti vizionárstva a takej manažérskej exekutívy, ktoré všetky tieto tri oblasti spájajú. Po tých je najväčší nedostatok, a to sú víťazi na trhu práce budúceho desaťročia,“ dodáva pán Dušan Švalek, riaditeľ pre Slovensko, Slovak Telekom.

Hardvérových možností pre vzdelávanie ľudí je dnes na trhu naozaj dostatok. Bude teda záležať už len od prístupu rodičov, učiteľov a nakoniec aj samotných detí, ako sa k digitálnym zručnostiam postavia a či budú chcieť popri hraní počítačových hier presedlať aj na programovanie a začiatky automatizácie. Nepochybne bude práve od ich rozhodnutia záležať aj naša budúcnosť.