Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Predné brzdové svetlo zo Slovenska by mohlo chrániť chodcov v celej Európskej únii

Autor:
Roman Mališka
Zverejnené:
4. 12. 2023
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Bezpečnosť cestnej premávky je rozhodne na prvom mieste. Každý sa chce vrátiť domov z cesty živý a zdravý. No sú situácie, ktoré sa predpovedať nedajú. Aj keď niečo určite dokážu zvrátiť technológie. Či už sú to elektronickí strážcovia jazdy, teda senzory v moderných autách, alebo aj jednoducho vizuálne zariadenie v podobe predného brzdového svetla. Áno, neverili by ste, ako veľmi dokáže pomôcť, a to nielen chodcom, zelený svetelný signál v prednej časti auta, ktorý dáva informáciu o tom, že vodič brzdí. Úžasné je na tom aj to, že tento vynález, ktorý sa zrejme stane svetovým štandardom bezpečnosti, majú na svedomí Slováci. Ako sa hovorí, v jednoduchosti je proste krása.

Jedným zo základných cieľov Európskej únie je zlepšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky. A to až tak, že jej projekt „Misia nula“ hovorí o tom, že do roku 2050 sa musí všetko zmeniť tak, aby už potom, zlyhaním bezpečnosti, nikto na cestách nezomrel. Smerujeme k tomu aj postupným zavádzaním bezpečnostných prvkov v autách, ako je napríklad i takzvaný eCall.

„V prípade, že vodič nevládze alebo nemôže zavolať si záchranku, tak automaticky auto pri náraze vyšle signál na záchrannú službu. Chceme ísť aj ďalej. Chceme zlepšiť postupnú komunikáciu medzi jednotlivými autami aj medzi infraštruktúrou a autami,“ hovorí Ivan Štefanec, poslanec Európskeho parlamentu.

K zníženiu nehodovosti na cestách by mohol prispieť aj inovatívny bezpečnostný prvok v podobe predného brzdového svetla, ktoré uzrelo svetlo sveta vďaka rukám slovenských vynálezcov.

„My sme vyvinuli, spoločne s ďalšími firmami, predné brzdové svetlo ako hotový produkt pre jestvujúce vozidlá. Bolo to v spolupráci so slovenskými aj českými firmami. Tento vývoj svetla trval niekoľko rokov,“ hovorí Ľubomír Marjak, autor predného brzdového svetla, Lumaco Innovations.

Myšlienkou technológie predného brzdového svetla je pritom vyslanie jasného svetelného signálu ostatným účastníkom cestnej premávky o tom, že vozidlo začalo brzdiť. No na rozdiel od zadných brzdových svetiel nemôže byť predné brzdové svetlo červenej farby, pretože podľa cestného zákona je to výstražná farba.

„Vedci a psychológovia sa rozhodli vybrať farbu. Boli dve možnosti: buď modrá alebo zelená. Keďže modrá farba bola viacej farbou elektromobility a zelená farba je vlastne aj dopravnou farbou na semaforoch a podobne, vybrali túto zelenú farbu, pretože predné brzdové svetlo je nový bezpečnostný prvok a musí byť jasne identifikovateľný,“ dodáva Ľubomír Marjak, autor predného brzdového svetla, Lumaco Innovations.

„Zelená farba znamená môžeš. A práve keď niekto brzdí a zasvieti nazeleno, tak hovorí tomu ostatnému môžeš. Môžeš ísť cez priechod alebo brzdím a ty môžeš odbočiť doľava. To znamená, stále dáva signál tomu, že ja zastavujem a ty máš prednosť,“ dopĺňa Miloš Poliak, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita.

Samotné predné brzdové svetlo bolo pritom podrobené testom, ktoré vykonali odborníci z Tüv Süd. Testy technológie trvali niekoľko mesiacov a na základe výsledkov bol potom vystavený certifikát.

„Bolo testované vo viacerých podmienkach, v svetelných podmienkach, aj čo sa týka počasia. A vlastne výskumný ústav určil intenzitu osvetlenia, ale takisto formu. Aby tá forma bola vypracovaná tak, aby ani zo žiadneho uhla neosvetlila oproti idúce vozidlá alebo chodcov alebo ďalších účastníkov cestnej premávky,“ hovorí Ľubomír Marjak, autor predného brzdového svetla, Lumaco Innovations.

Nič tak už nebránilo slovenským vývojárom, aby sa s vervou pustili do testovania svojho svetla priamo na cestách. Pomocnú ruku im pritom podali aj vedci zo Žilinskej univerzity.

„Robili sme dva výskumy. Samostatne na vodičoch, tých sme mali 2715. 78 percent tých vodičov si myslí, že predné brzdové svetlo môže zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky. Čo sa týka chodcov, tak predné brzdové svetlo je práve pre nich určené. Tak v ich prípade 86 percentný podiel je taký, kde si mysleli o tom chodci, že zvýši to bezpečnosť cestnej premávky,“ hovorí Miloš Poliak, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita.

Predné brzdové svetlo sa pritom dá namontovať na každé jedno jestvujúce vozidlo a môže byť zapojené dvomi rôznymi spôsobmi.

„Jeden je analógový spôsob - pripojenie na brzdu. A tým pádom, keď vodič stlačí brzdu, automaticky, tak ako sa zapne zadné brzdové svetlo, sa zapne aj predné brzdové svetlo. U novších vozidiel, ktoré sú mladšie ako 10 rokov a je KEN zapojenie a ide to vlastne cez signál. Keď signál vydá brzdenie, tak sa rozsvietia obidve svetlá súčasne naraz,“ vysvetľuje Ľubomír Marjak, autor predného brzdového svetla, Lumaco Innovations.

„Samozrejme potenciál predného brzdového svetla nie je v tom, že sa budú iba domontovávať tie svetlá na existujúce vozidlá, ale hlavne, aby sa to predné brzdové svetlo dostalo do nových vozidiel, kde to predné brzdové svetlo bude už priamo z výroby montované do vozidiel,“ dodáva Miloš Poliak, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita.

Aj samosprávy, ktoré podporujú tento projekt, vnímali predné brzdové svetlo počas masívneho testovania ako prvok, ktorý by mohol praktickým spôsobom pomáhať zvyšovať bezpečnosť na cestách.

„Tých zelených svetiel bolo viacero. Stretávali sa v križovatkách a tí vodiči vedeli okamžite vyhodnocovať ako sa správa ten ďalší účastník cestnej premávky. Či dáva prednosť, nedáva prednosť, ako sa chová. No a do toho treba povedať to, čo je najdôležitejšie, tak to je tá synergia vo väzbe k tomu chodcovi. Vydáva akýsi pokyn k tomu, že či ísť do tej vozovky, či ísť na ten priechod pre chodcov alebo neísť,“ hovorí Jozef Božik, prezident, ZMOS.

Do projektu testovania predného brzdového svetla bola samozrejme zapojená i dopravná polícia, ktorá potvrdila prospešnosť tohto bezpečnostného prvku z pohľadu nehodovosti.

„Po rozhovore s plukovníkom Vrábelom, riaditeľom Dopravnej polície, ten počet nehôd v regiónoch klesol a s tým, čo je dôležitá vec, sa nestala žiadna nehoda, ktorú by spôsobilo vozidlo s predným brzdovým svetlom,“ dopĺňa Ľubomír Marjak, autor predného brzdového svetla, Lumaco Innovations.

No táto technológia si môže nájsť uplatnenie aj v automobilovom športe. Už teraz ju pritom používa prvý ambasádor predného brzdového svetla na pretekoch rally.

„Tento rok sme sa zúčastnili niekoľkých pretekov, kde sme práve predné brzdové svetlo prezentovali a ľudia sa o to veľmi zaujímali. Ľuďom to príde zmysluplné, rovnako ako mne. Ja verím tomu, že budúci rok ho budeme prezentovať v rámci Majstrovstiev sveta v rally a už sa na to veľmi teším,“ hovorí Jan Černý, pretekár rally, ambasádor predného brzdového svetla.

Zámer vývojárov je pokračovať v legislatívnom procese prijatia predného brzdového svetla. A to nielen v rámci Slovenska. Cieľom je totiž jeho prijatie v rámci Európskej únie.

„Je to slovenský vynález, dá sa povedať európskeho a svetového formátu, ktorý môže pomôcť pri zachraňovaní životov a zachraňovaní ľudí na európskych cestách. Preto robím všetko preto, aby som predné brzdové svetlo mohol presadiť do európskej legislatívy,“ uzatvára Ivan Štefanec, poslanec Európskeho parlamentu.

Aj takýto relatívne jednoduchý, no praktický nápad by tak v budúcnosti mohol prispieť k zníženiu počtu nehôd, ktoré vznikajú v dôsledku neistoty účastníkov cestnej premávky pri rôznych dopravných situáciách.