Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Aké sú možnosti vyhľadávania aktuálnych dopravných informácií na Slovensku?

Autor:
Ľubo Straka
Zverejnené:
6. 3. 2017
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Určite to poznáte, stojíte v zápche a vyčítate si, že keby ste to vedeli skôr, mohli ste sa jej vyhnúť cez inú cestu. Napokon, prečo by ste to nemohli vedieť skôr? Za všetkým sú aktuálne dopravné informácie. Tie sa dnes k nám vodičom môžu dostať rôznymi cestami, no dôležité je najmä to, či sú vôbec aktuálne. Dnes sme si preto pre vás pripravili prehľad o tom, čo je vďaka technológiám v tomto smere možné už aj na Slovensku, a ktoré z nich sú najefektívnejšie.

Nepochybne sa medzi nami nenájde žiaden šofér, ktorý by sa aspoň raz nestretol s informáciami z dopravného servisu, ktoré dnes vysiela väčšina rádií. Zrejme najznámejšia je v tomto smere Zelená vlna v Slovenskom rozhlase. Tieto informácie by nám mali pomôcť, no z praxe je zrejmé, že často nebývajú aktuálne a v prípade dynamickej dopravy je šírenie cez rádio mimoriadne zastarané.

Ale rádio, vlastne jeho vlny sa na tento účel dajú využiť aj inak. Dlhé roky sa najmä v Nemecku, Rakúsku a vo Švajčiarsku používa modernejší spôsob poskytovania dopravných informácií prostredníctvom takzvaného RDS TMC prenosu cez FM rádiové vlny.

„Čiže priamo do navigačných systémov, ktoré sú zabudované vo vozidlách dostávajú tí používatelia v týchto krajinách dopravné informácie na slušnej úrovni kvality,“ hovorí pán Štefan Porubčan, koordinátor komunity, Waze Slovensko.

No nielen navigácie, zabudované v autách, ale aj tie externé. Navigácia pritom prijaté informácie spracuje a zakreslí priamo do mapy. Vodičovi vie potom navrhnúť aj alternatívnu cestu, ak sa v naplánovanej trase dopravná zápcha alebo je tam dopravné obmedzenie.

„Slovensko je v tomto smere zatiaľ stále nováčikom, a aj to len vďaka tomu, že sa istá česká firma podujala na to, že do RDS TMC systému zahrnula nielen Česko ale aj Slovensko. Funguje to však obmedzene, pretože v súčasnosti sa jej dáta dostávajú len do navigácií Garmin cez prvý okruh v komerčnom rádiu. Medzitým sa však už do takéhoto šírenia informácií stihol zapojiť aj štát.

„Druhý okruh, ktorý vysiela RDS TMC je momentálne Slovensko 1, kde je to vysielané v spolupráci so Slovenskou správou ciest,“ hovorí pán Tomáš Mésároš, projektový manažér, NSDI.

Mnoho používateľov pre získavanie dopravných informácií využíva svoj smartfón v spojení so zrejme najznámejším riešením, a to s aplikáciou Waze. Slúži ako online navigácia, ktorá má v sebe určité prvky sociálnej siete, pretože dopravné informácie vytvára priamo komunita používateľov. Funguje to tak, že tí používatelia, ktorí sa nachádzajú v blízkosti nejakej udalosti, ju môžu ostatným jednoducho označiť v aplikácii.

„Pomocou Waze viete sa vyhnúť upchatým cestám, viete byť upozornení na nebezpečné situácie na ceste, či sú to nehody, odstavené vozidlá, nebezpečné výtlky, alebo aj policajné hliadky. Nahlásenie udalosti vo Waze je otázkou dvoch klikov na displeji mobilu,“ hovorí pán Štefan Porubčan, koordinátor komunity, Waze Slovensko.

Aplikácia Waze sa však nespoliehala len na komunitu svojich používateľov, ale zároveň má v sebe aj inteligentný systém. Na základe toho stále odosiela GPS dáta používateľa, pričom v nich dokáže zašifrovať nielen smer a polohu, ale aj rýchlosť vozidiel. Čím viac je v danej oblasti zapojených vozidiel, tým sú získané dáta vyhodnotené presnejšie.

„Sú získavané automaticky, čiže automaticky systém vyhodnocuje rýchlosť každého z používateľov a podľa toho vie detegovať, ktorá cesta je upchatá, a ktorá je voľne prejazdná.“

Waze je zatiaľ zrejme jednou z najvyspelejších aplikácií, ktorá v sebe spája navigáciu s dopravnými informáciami. A hoci je bezplatná, jej majitelia do nej investujú stovky miliónov dolárov. No ani Waze by nebol ničím bez dopravných informácií, ktoré veľmi rýchlo starnú. V aplikácii ich tvoria ľudia, a hoci sa program snaží zverejňovať len overené informácie, na 100 percent to zatiaľ nie je. Navyše ani samotný používatelia aplikácie do nej nedokážu dostať všetky dôležité dopravné informácie.

NSDI - Národný systém dopravných informácií

Na mieste je preto aj systém, v ktorom bude dopravné informácie, plne overené, vytvárať aj samotný štát. V tomto smere má Slovensko veľkú podporu vďaka národnému systému dopravných informácií, v skratke NSDI.

„Výhodou systému NSDI oproti napríklad rádiám je to, že pracujeme s rôznymi organizáciami. To znamená, že danú informáciu môžeme prijať z rôznych zdrojov. Ak prijímame danú informáciu už z dvoch alebo z troch rôznych zdrojov, je asi viac ako pravdepodobné, že tá skutočnosť tam naozaj je a nebudeme informovať potom o nejakej udalosti, ktorá je len vymyslená,“ hovorí pán Tomáš Mésároš, projektový manažér, NSDI.

NSDI je automatizovane napojený na systémy Národnej diaľničnej spoločnosti a Slovenskej správy ciest. Vymieňajú sa dáta napríklad aj so Slovenským hydrometeorologickým ústavom, RTVS či policajným zborom. Systém dokáže zbierať údaje nielen z vozidiel údržby, ktoré napríklad odhŕňajú sneh, ale aj z takzvanej flotily vyhradených vozidiel.

„Čo sú vozidlá, ktoré bežne jazdia po cestách a poskytujú údaje o svojej GPS polohe, samozrejme anonymizovane, na základe ktorých sa znova tie údaje využívajú na výpočet hustoty dopravy, zdržania a ostatných náležitostí. Systém NSDI už v súčasnej dobe spracováva aj dáta anonymizované zo siete mobilného operátora. Takže aj používatelia mobilnej siete prispievajú svojimi anonymnými údajmi na výpočet hustoty dopravy,“ dodáva pán Tomáš Mésároš, projektový manažér, NSDI.

Informácie sú získavané aj z rôznych technologických zdrojov, ako sú kamery, inteligentné sčítače, či hydrometeorologické stanice. Štát si ich však nenecháva pre seba, ale sú ďalej poskytnuté verejnosti, ako aj iným organizáciám, ktoré napríklad do systému prispievajú. V súčasnosti existuje portál odoprave.info, kde sú všetky dopravné informácie prehľadne na dlani. Mapa Slovenska tam má navyše satelitnú podobu, ktorá má v tejto forme dokonca ešte väčšie rozlíšenie, ako mapa od Google.

Rovnako dokáže nový systém, na rozdiel od Google, určiť spomalenie na ceste dokonca až na sekundy. Zároveň tiež vytvára predikcie, ako sa bude dopravná situácia vyvíjať v nastavenú hodinu. O mnohé procesy sa v tomto smere stará dispečingové pracovisko s nepretržitou prevádzkou.

Viaceré informácie majú pritom vodiči k dispozícii aj prostredníctvom aplikácie „O doprave“ pre operačný systém iOS či Android. No oproti aplikácii Waze má čo doháňať. Na druhej strane však Waze zostáva v pokore pred informáciami, ktoré prináša práve štátna aplikácia. A Waze stále chýbajú.

„Waze dokáže efektívne spracovať údaje od svojich používateľov, ktoré však majú obmedzenú trvácnosť na to, aby nezostávali tie upozornenia v mape príliš dlho. Avšak sú udalosti, ktoré sú dlhodobého charakteru a tie pomocou aplikácie nevieme zadávať. Napojením na centrálny systém, ktorý drží overené informácie, by sme dokázali oveľa efektívnejšie a vo väčšej miere poskytovať tieto údaje používateľom,“ vysvetľuje pán Štefan Porubčan, koordinátor komunity, Waze Slovensko.

Overené informácie, ktoré sa do štátneho systému dostávajú z mnohých zdrojov, aj prostredníctvom vyspelých technológií, by však mohli putovať aj do aplikácie Waze. Podľa všetkého je to teda len otázkou krátkeho času a niektorých rokovaní, ktorými sa už začala riešiť obojstranná spolupráca.

„Ak bude technicky možné integrovať tam tieto dáta, tak veľmi radi ich do Waze naintegrujeme a bude potom vidieť, kde práve povedzme odhŕňajú sneh. A poprípade či kvôli tomu, že na diaľnici sa odhŕňa sneh, je tam nejaké spomalenie, ktoré už Waze deteguje automaticky. Štát z Waze môže získať jednak online udalosti, ktoré nahlasujú samotní používatelia, druhak do určitej miery historické dáta, ktoré potom môže použiť povedzme pri rozhodovaní o rozvoji v cestnej sieti alebo zmenách v cestnej sieti,“ dodáva pán Štefan Porubčan, koordinátor komunity, Waze Slovensko.

O technologickej vyspelosti Národného systému dopravných informácií niet teda pochýb. A s využitím jeho informácií v aplikáciách, ako je aj Waze, dostane vodič naozaj silnú zbraň. Pôjde totiž o najrýchlejší a najvyspelejší systém dopravných informácií. Rozhodne sa teda máme na čo tešiť a zostáva len veriť, že výsledok technologických kooperácií medzi NSDI a druhými stranami pomôže riešiť aj dopravnú situáciu na našich cestách.