Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

V Žiline sa rozhodli riešiť dopravu cez systém preferencie MHD

Autor:
Roman Mališka
Zverejnené:
3. 10. 2019
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Smart City je rozhodne téma, ktorá je na pulze dňa, no kým mnohé samosprávy o tom len rozprávajú, nájde sa už dosť akčných, ktoré sa do toho pustili naplno. Medzi ne patrí aj Žilina, ktorá popri iných technológiách nasadila i inteligentné riadenie premávky. Vďaka pomoci slovenských odborníkov sa tak zároveň stala ich mestská hromadná doprava presnejšou.

Nepochybne sa už nejednému z nás stalo, že čas príchodu prostriedku mestskej hromadnej dopravy nesedel s informáciou v grafikone. V Žiline sa s tým však rozhodli bojovať pomocou technológií od slovenských odborníkov z firmy ALAM. Mesto tak začalo používať systém preferencie vozidiel mestskej hromadnej dopravy.

„Preferencia mestskej hromadnej dopravy je rozsahom a systémovo najväčším projektom na Slovensku dnes. V tom základnom nastavení je to obrovská pomoc tomu mestu a tým občanom. Za prvé, že naozaj výsledkom by mala byť doprava, ktorá bude chodiť načas,“ hovorí pán Peter Fiabáne, primátor mesta Žilina.

Druhou výhodou systému je to, že občania získajú prístup k okamžitým informáciám o polohe daného spoja, a to cez jednoduché responzívne webové rozhranie integračnej platformy Invipo a tiež cez mobilnú aplikáciu.

„Budú oveľa lepšie informovaní, kde majú spoj, či mešká, či ide načas. Či má zmysel si nájsť iný spoj alebo či nemá zmysel prejsť sa pešo, lebo niekde o pár ulíc ďalej je nehoda,“ dodáva pán Peter Fiabáne, primátor mesta Žilina.

Za zefektívnením riadenia mestskej hromadnej dopravy v Žiline stoja inteligentné technológie, s ktorými samospráve pomohol systémový integrátor ALAM. Všetko funguje na princípe komunikácie palubnej jednotky vo vozidle MHD s radičmi, ktoré sú nainštalované na deviatich svetelných križovatkách v Žiline.

Základom fungovania projektu je pritom rýchly zber dát a k tomu slúži novovybudovaná kompletná optická infraštruktúra. Tá prepojila všetky zainteresované svetelné križovatky tak, aby mohli efektívne komunikovať so systémom na dopravnom podniku.

„Táto komunikácia obojsmerná je veľmi rýchla a musí byť minimálne do 1 500 milisekúnd. Pomocou tejto infraštruktúry sa koordinujú križovatky, zbierajú sa jednotlivé dáta, ako pre riadenie križovatiek, tak aj zber dát, čo sa týka dopravného sčítania. Jednotlivé križovatky boli doplnené o magneto-detektory, ktoré umožňujú dynamické riadenie križovatiek,“ vysvetľuje pán Alfonz Lančarič, riaditeľ dopravných systémov, ALAM.

Vozidlo MHD po príchode na zastávku odošle signál do radiča svetelnej signalizácie. Radič na základe jedinečného čísla vozidla monitoruje jeho pohyb a vie, z ktorého smeru príde do svetelnej križovatky a ktorým smerom ju opustí. Radič má pritom k dispozícii informácie z grafikonu.

„To znamená, že vieme, či vozidlo je v omeškaní alebo je v grafikone. Podľa toho zaradí toto vozidlo v signálnom pláne na prejazd cez križovatku. Naše radiče berú presný čas, sa synchronizujú pomocou GPSka. A to isté majú vlastne aj vozidlá mestskej hromadnej dopravy, takže ten čas je rovnaký ako v ich systéme, tak v našom systéme,“ pokračuje pán Alfonz Lančarič, riaditeľ dopravných systémov, ALAM.

„Vodiči dostávajú presné informácie tak povediac na sekundy. Či sa má už pohnúť z tej zastávky alebo sa nemá pohnúť z tej zastávky. Už neproduktívne nebude stáť alebo jazdiť na ceste smerom ku križovatke, lebo by to ešte neprešiel na tú zelenú, ale má napríklad otvorené dvere a môžu prichádzať ďalší cestujúci, ktorí inak by už nestihli tento spoj,“ dopĺňa pán Ján Barienčík, riaditeľ dopravného podniku mesta Žiliny.

Celý systém pritom priniesol Dopravnému podniku, okrem dodržiavania grafikonu, aj ďalšie výhody.

„Ten systém je nastavený tak, že vozidlo zo svojej zastávky plynulo prejde svetelne riadenou križovatkou. Sprievodným javom je samozrejme, že menej krát brzdí, zastavuje, menej razy sa to vozidlo rozbieha. Čo samozrejme prináša to, že dochádza k menšej spotrebe, k menšiemu opotrebovaniu,“ dodáva pán Ján Barienčík, riaditeľ dopravného podniku mesta Žiliny.

Systém preferencie vozidiel mestskej hromadnej dopravy je, spolu s ďalšími dopravnými informáciami a zábermi z kamier, integrovaný v softvérovej platforme Invipo. Tá nielenže na webovej adrese smart.zilina.sk poskytuje obyvateľom informácie o doprave v meste, ako napríklad dojazdové časy, alebo informácie o uzáverách, ale je to aj efektívny nástroj pre dispečerov dopravného podniku.

„Kde si môže zobraziť samotnú križovatku alebo takzvaný pásový diagram, pomocou ktorého sú zaznamenané jednotlivé výzvy, ktoré chodia od palubných jednotiek do radiča. A takisto na tom pásovom diagrame si môže pozrieť, koľko sekúnd bola podržaná zelená pre daný smer. Pomocou kamier sleduje všetky štyri ramená, to znamená, nemôže eliminovať, ale môže zistiť určitý zdroj možného meškania, dopravná nehoda, pokazené auto,“ vysvetľuje pán Alfonz Lančarič, riaditeľ dopravných systémov, ALAM.

Aj vďaka odborníkom z ALAMu sa teda v Žiline dokázala zlepšiť dopravná situácia. Práve automatický systém riadenia dopravy je jedným zo základných prvkov inteligentných miest. Systém preferencie vozidiel mestskej hromadnej dopravy môže byť zároveň aj istým receptom na neustále narastajúci počet automobilov v mestách.