Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

V Senci úspešne nasadili systém ESONA pre identifikáciu zberných nádob

Autor:
Roman Mališka
Zverejnené:
18. 11. 2019
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Ako je to u vás s odpadom? Triedite ho? Ak ešte nie, je najvyšší čas s tým začať. Už teraz sa pracuje na tom, aby ľudia, ktorí odpad triedia, platili za jeho vývoz menej. A musím povedať, že takýto model podporujú aj technológie. A dokonca slovenské. Systém ESONA totiž dokáže identifikovať zberné nádoby v meste či v obci a samosprávam pomáha zbierať dáta z tejto oblasti. Jedným z prvých miest, kde systém funguje je mesto Senec.

Dnešná konzumná spoločnosť vytvára množstvo komunálneho odpadu. Ak sa ale vôbec neseparuje, na skládky sa zbytočne ukladá asi 40 percent biologicky rozložiteľného odpadu a 40 percent recyklovateľných zložiek, ako sú plasty, papier, sklo a kov. Mnohé samosprávy pritom z rozpočtu doplácajú na financovanie odpadového hospodárstva, čo je dlhodobo neudržateľné. Často chýba kontrola vykazovaných výsypov odpadových nádob a používaný paušálny systém spoplatnenia odvozu a likvidácie odpadu je nespravodlivý a demotivujúci.

Vyriešiť by to však mohol systém, pri ktorom si občan zaplatí za také množstvo odpadu, ktoré vyprodukuje. Aby to ale v samosprávach takto fungovalo, musia byť zberné nádoby pod kontrolou. A práve to je parketa pre inovatívny systém ESONA z dielne slovenských vývojárov.

„Systém ESONA zabezpečuje evidenciu odpadových nádob. Preberá údaje o platiteľoch poplatkov a ich službách, aby priniesol používateľom komplexnú informáciu. Každá odpadová nádoba je označená elektronickým čipom, ktorý nesie informácie o objeme nádoby a type odpadu. Nádoba má v databáze pridelený jednoznačný identifikátor a prideleného platiteľa poplatkov,“ vysvetľuje pán Roman Čisár, MIM.

Tieto bezkontaktné RFID čipy sa dajú inštalovať na rôzne typy odpadových nádob, pre rôzne druhy odpadov. Každá nádoba je identifikovaná priamo pri odvoze odpadu, prostredníctvom čítačiek, umiestnených na vozidlách pre zber komunálneho odpadu. Toto riešenie pritom nezaťažuje ani zamestnancov zvozových spoločností.

„Ten systém je plne automatický. Je tam akustické aj vizuálne znamenie. Takže každý náš zamestnanec má pokyn, že vyklápa nádoby alebo vysýpa nádoby len tie, ktoré sú očipované. A pri tom výsype nádoby sa musí zaznamenať to, že ten čip sa načítal na čítačke,“ hovorí pán Peter Krasnec, generálny riaditeľ, AVE SK odpadové hospodárstvo.

„Pri každom vysypaní odpadovej nádoby pritom dochádza k zápisu údajov o jej obslúžení do centrálne databázy. Zaznamenávané údaje sú o dátume a čase. Zbierané údaje sú analyzované, vyhodnocované a poskytujú používateľom informácie o stave vývozov, o množstve skutočne vyvezeného odpadu. Rovnako sa uchovávajú aj GPS súradnice vývozu pre každú vysypanú odpadovú nádobu,“ dopĺňa pán Roman Čisár, MIM.

Práve GPS údaje môžu zvozovým spoločnostiam poslúžiť aj ako podklad pre optimalizáciu plánovania ciest vozidiel pre zber odpadu.

„V nových regiónoch a v novo rozrastajúcich sa sídliskách, usadlostiach a obciach tento systém určite napomôže aj k takzvanému trasovaniu,“ hovorí pán Peter Krasnec, generálny riaditeľ, AVE SK odpadové hospodárstvo.

„Dôležitou funkčnosťou systému je zber informácie o nekorektných stavoch, ktoré komplikujú alebo bránia vývozu odpadu. Môže to byť napríklad chýbajúci alebo poškodený čip, prípadne nádoba ku ktorej sa pracovník zvozu nedostal,“ dodáva pán Roman Čisár, MIM.

Systém ESONA by sa mohol postupne dostať do viacerých miest na Slovensku. Už niekoľko mesiacov ho využívajú v Senci pri rodinných domoch a firmách a samospráve už od začiatku pomohol.

„Vďaka tomu sme objavili takzvané čierne duše, čiže mnoho našich spoluobčanov malo k dispozícii nielen jednu odpadovú nádobu, ale aj viac. Takže prínos je v tom, že zavádzame presnejšiu evidenciu a zároveň tá sa nám preklopí aj do presnejšej kontroly faktúr, ktoré nám účtuje zvozová spoločnosť za vývoz komunálneho odpadu,“ hovorí pani Jarmila Répássyová, prednostka, MsÚ Senec.

Zavedenie množstvového zberu komunálneho odpadu, pomocou systému ESONA, motivoval mnohých občanov a podnikateľské subjekty v Senci, aby sa zodpovednejšie postavili k separácii odpadu. To sa za pomerne krátky čas fungovania pozitívne odrazilo aj na poklese vyvážaného odpadu.

„O 600 ton menej komunálneho odpadu sa vyviezlo na skládku.“

V Senci preto plánujú čipmi postupne vybaviť aj odpadové nádoby v komplexnej bytovej výstavbe. Samospráva, v spolupráci so šikovnými slovenskými vývojármi, pripravuje aj informačný systém pre svoj portál, kde sa občania dozvedia viac o vyvážaní ich odpadu.

„Aby každý z občanov, ktorý sa podieľa vlastne na tvorbe odpadu si samozrejme vedel skontrolovať na webovej stránke mesta, teda aj na aplikácii, že koľko teda toho odpadu bolo vyvezeného za ten kalendárny rok, čiže koľko zaplatil a či to bolo spravodlivé, je tam kontrola,“ uzatvára pani Jarmila Répássyová, prednostka, MsÚ Senec.

Nasadenie slovenského systému ESONA, s bezkontaktnou identifikáciou odpadových nádob, pri množstvovom zbere komunálneho odpadu, môže pomôcť znížiť náklady nielen samosprávam, ale v konečnom dôsledku aj občanom a firmám. A navyše tým všetci prispejú aj k ochrane životného prostredia.