Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Najväčší závod na priame zachytávanie vzduchu nasáva CO2 a mení ho na kameň

Autor:
Roman Mališka
Zverejnené:
10. 9. 2021
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Ambiciózny startup Climeworks, ktorý sa chce zaoberať svetovými emisiami uhlíka, si práve odhryzol najväčšie sústo a spustil najväčší závod na priame zachytávanie vzduchu a skladovanie CO2 na našej planéte. Najnovšie zariadenie je navrhnuté tak, aby nasávalo oxid uhličitý zo vzduchu a trvalo ho ukladalo do podzemia prostredníctvom priekopníckeho procesu mineralizácie. Nový modulárny dizajn pritom bude kľúčom k plánom spoločnosti na zvýšenie výroby.

Odkloniť sa od používania fosílnych palív a v prvom rade vytvárať menej oxidu uhličitého je kľúčom k nárastu globálnych teplôt. Stále viac sa však objavujú technológie, ktoré nám môžu pomôcť odstrániť to, čo už existuje, a mohli by mať svoj podiel na tom, aby sme sa vyhli nebezpečným úrovniam globálneho otepľovania.

Medzi nimi je aj takzvané priame zachytávanie vzduchu (direct air capture – v skratke DAC). To sa odlišuje od technológií na sekvestráciu uhlíka, ktoré čerpajú CO2 priamo z elektrární a namiesto toho sa ho táto technológia pokúša zbierať z okolitého vzduchu. Spoločnosť Climeworks pracuje v popredí tejto oblasti od jej založenia v roku 2009, pričom jej systém využíva obrovské ventilátory na nasávanie okolitého vzduchu. Ten prechádza cez filter, ktorý selektívne zachytáva CO2 na použitie v sýtených nápojoch alebo v skleníkoch na pomoc pri pestovaní zeleniny.

Najväčší závod na priame zachytávanie vzduchu na svete pre absorbciu CO2 a jeho skladovanie vo forme pevného kameňa.

Ukladanie CO2 do podzemných nádrží tradične predstavuje riziko únikov, no v roku 2016 samostatná skupina vedcov pracujúcich na projekte CarbFix urobila prielom v oblasti ukladania CO2. Vedci skúmali, ako reakcie medzi plynom a kamenistými podzemnými materiálmi môžu zmeniť CO2 na pevné minerály, čo je prirodzený proces, ktorý trvá stovky alebo dokonca tisíce rokov.

To viedlo k objavu techniky, ktorá výrazne urýchľuje tento proces a skracuje čas potrebný na mineralizáciu CO2 na menej ako dva roky. Tento prelomový proces mineralizácie CO2 upútal pozornosť spoločnosti Climeworks, ktorá sa v roku 2017 spojila s CarbFix na pilotnom projekte geotermálnej elektrárne ON Power v Hellisheidi na Islande. Tu bol prvý systém DAC použitý na zachytenie a bezpečné uloženie približne 12,5 ton CO2 počas troch mesiacov, čím sa stala prvou elektrárňou na svete s negatívnymi emisiami.

Najväčší závod na priame zachytávanie vzduchu na svete pre absorbciu CO2 a jeho skladovanie vo forme pevného kameňa.

Geotermálna elektráreň Hellisheidi je opäť domovom najnovšieho závodu DAC, ktorý spoločnosť Climeworks nazvala ako Orca. Práce na výstavbe závodu sa začali v máji 2020, pričom bola využitá modulárna konštrukčná metóda, kde je technológia DAC integrovaná v stohovateľných jednotkách. Tieto jednotky používajú polovicu ocele v porovnaní s predchádzajúcim návrhom a tiež efektívnejšie zachytávajú CO2. Vďaka ich umiestneniu v blízkosti elektrárne sú poháňané výlučne obnoviteľnou energiou.

Spoločnosť Climeworks pritom plánuje uzamknúť zachytený CO2 v čadičových skalných útvaroch len tri kilometre od geotermálnej elektrárne. Ako náhle je teda oxid uhličitý oddelený zo vzduchu, smeruje potrubím do susednej budovy, kde ho možno pripraviť na trvalé uloženie. Tu sa zmieša s veľkým množstvom vody, asi 27 ton vody na každú tonu oxidu uhličitého. Táto suspenzia potom cestuje len niekoľko sto metrov, než sa vstrekne hlboko do zeme. Sýtená voda reaguje s čadičovou horninou a vytvára uhličitanové minerály. V priebehu dvoch rokov to, čo bolo kedysi šumivou vodou, sa stane pevným kameňom.

Najväčší závod na priame zachytávanie vzduchu na svete pre absorbciu CO2 a jeho skladovanie vo forme pevného kameňa.

Aj keď je čadičová hornina na celom svete pomerne bežná, vulkanicky aktívny Island je obzvlášť vhodný na skladovanie oxidu uhličitého, pretože má relatívne mladší čadič. Čerstvý čadič je lepším domovom pre zachytený CO2, pretože je pórovitejší, CO2-jke dodá viac zákutí.

Závod Orca už začal svoju činnosť a podľa spoločnosti Climeworks by mal vyťažiť zo vzduchu každý rok 4 000 ton CO2. V súčasnej dobe je to síce len kvapka v oceáne v porovnaní s viac ako 30 miliardami ton CO2, ktoré ľudia každoročne vypúšťajú do vzduchu, no je to výrazné zlepšenie toho, čo bola spoločnosť schopná zachytiť pred niekoľkými rokmi. S postupným rozširovaním, spoločnosť Climeworks plánuje do druhej časti tohto desaťročia zväčšiť svoju kapacitu odstraňovania škodlivín zo vzduchu tak, aby zachytila až milióny ton CO2 ročne.