Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Slovenský systém IMS automatizuje meranie spotreby elektrickej energie z odberných miest

Autor:
Ľubo Straka
Zverejnené:
10. 5. 2017
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Poznáte tú situáciu: v pondelok prídu odpočítavať elektromery, tak buďte doma, alebo dostanete avízo o tom, aby ste stav svojho elektromera nezabudli nahlásiť. Prosím vás, kto má v dnešnej dobe na to čas a hlavne držať to v hlave? Máme toho málo? Priatelia, našťastie boli hlasy vyslyšané, a tak nastupuje éra smart elektromerov, ktoré hlásia stav elektriny samé. Len hardvér však nestačí, a tak na to, aby to fungovalo bolo treba vyvinúť aj inteligentný softvér. A predstavte si, že za tým stoja opäť slovenskí vývojári.

V minulosti nemali odberatelia elektrickej energie príliš veľa možností, ako si sledovať svoju spotrebu a v niektorých prípadoch mohli byť nemilo prekvapení faktúrou za energie. Technológie však zaúradovali aj v tejto oblasti a tak prichádza systém IMS, čiže Inteligentný systém merania, ktorý medzi prvými na Slovensku zavádza aj spoločnosť SSE-D, vďaka vývojárom zo spoločnosti Aqist.

„Náš systém zaznamenáva údaje, ktoré sú zaznamenávané elektromermi namontovanými v domácnostiach. Tie údaje zaznamenajú, spracujú a v prednastavenom čase ich potom centrála stiahne do centrálneho systému,“ hovorí pán Alex Petrovič, AQIST.

Inteligentný systém posiela teda na diaľku požiadavky do elektromerov a tie mu odpovedajú zasielaním nameraných hodnôt. S centrálou pritom komunikujú cez modem, ktorý je v nich integrovaný a v súčasnosti využíva GSM sieť existujúcich operátorov.

Ani o výpadok GSM signálu sa netreba obávať. Ak by sa aj stalo, že signál vypadne práve v momente komunikácie s centrálou, sú všetky zozbierané údaje dlhodobo uskladnené v internej pamäti elektromeru.

„Systém dozberu funguje tým spôsobom, že tie elektromery, ktoré neposlali tie dáta, ako mali v stanovenej lehote, sú opakovane manuálne oslovené. To znamená že, do konca mesiaca sú všetky dáta zozbierané, doplnené a zároveň sú aj tie náhradné hodnoty opravené podľa reálnych,“ vysvetľuje pani Anna Rechtoríková, Stredoslovenská energetika – Distribúcia.

Po zozbieraní sa tieto údaje v centrále distribútora overia a do 24 hodín sú k dispozícii aj pre koncových odberateľov, ktorí k nim získajú prístup cez webový portál.

„Tí si môžu na tomto portáli skontrolovať všetky údaje, ktoré elektromer zaznamenáva. Nie sú to len samotné spotreby, ale zároveň sú to aj krivky, ktoré v pravidelných intervaloch elektromer zaznamenáva,“ dopĺňa pán Alex Petrovič, AQIST.

Smart metering elektromery pre systém IMS

Na základe toho si odberateľ môže potom optimalizovať režim používania elektrických zariadení. No systém IMS so Smart Metering elektromermi poskytuje viaceré výhody aj pre samotného distribútora. Ten tak vie na dennej báze, aké je zaťaženie sústavy a koľko elektriny treba preniesť ku koncovým odberateľom, alebo môže priamo z centrály vykonať rôzne úpravy odberného miesta.

„V prípade zmeny sadzby, pri ktorej nie je potrebné zmeniť elektrické parametre odberného miesta, je toto možné vykonať na diaľku. Zmenia sa parametre elektromera a ten ďalej meria podľa novej sadzby.“

Systém si však dokáže posvietiť aj na prípadných podvodníkov.

„Samozrejme, že pri tom dennom sťahovaní dát a vyhodnocovaní, áno aj takéto praktiky ako neoprávnené odbery alebo iné zásahy, ktoré sa na distribučnej sústave môžu vykonať vieme odhaliť včas,“ hovorí pani Anna Rechtoríková, Stredoslovenská energetika – Distribúcia.

A takéto neoprávnené miesta je potom pomocou systému IMS možné vypnúť aj na diaľku. Je
pritom prispôsobený tak, aby zvládal ovládať poriadne veľký počet pripojených elektromerov, ktoré však ani nemusia byť od jedného výrobcu.

„V tomto momente systém komunikuje so zhruba 40 000 elektromermi, pričom jeho rozšíriteľnosť je možná až na 1 milión zariadení. Tieto elektromery nie sú od jedného dodávateľa, sú rôznych typov a používajú rôzne protokoly. Preto je možné v rámci jednej centrály zbierať dáta z rôznych zdrojov, čo umožňuje distribúcii efektívne s týmito dátami ďalej pracovať,“ dodáva pán Alex Petrovič, AQIST.

Dôležité je aj to, že celé riešenie je zabezpečené a prístup k dátam je možný len cez špeciálne komunikačné kanály distribútora. Systém IMS teda uľahčí život nielen odberným miestam, ale aj distribútorom. Daná technológia pritom prináša aj možnosť pripájať v domácnostiach ďalšie zariadenia, ktoré budú komunikovať prostredníctvom Smart metrov s centrálnym systémom. Vyzerá to teda tak, že predzvesť inteligentnej elektrickej siete, čiže Smart Grid, je už tu.