Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Slovensko-český energetický projekt ACON myslí na obnoviteľné zdroje

Autor:
Roman Mališka
Zverejnené:
19. 7. 2019
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Výroba elektrickej energie zo Slnka je nepochybne úžasným objavom. No ak ju nemáte kde skladovať, jedným z riešení je odovzdávať ju do distribučnej siete. Čo však, ak by si to povedala celá ulica? Značný prebytok energie na jednej vetve môže spôsobiť rovnaké problémy ako jej nedostatok.

Ak by ale tok elektrickej energie dokázala distribučná spoločnosť monitorovať a usmerňovať, mohli by sme naraz vyrábať energiu zo Slnka hneď viacerí. Možné to však bude. A nielen to. Na svete je totiž slovensko-český energetický projekt ACON Smart Grids. Táto inteligentná sieť tak umožní nástup novej generácie energetiky, ktorá bude založená aj na lokálnych obnoviteľných zdrojoch.

ACON Smart Grids je jedným z prvých projektov inteligentnej sústavy, ktorý chce vďaka svojim inovatívnym technológiám zlepšiť prepojenie sietí a zvýšiť ich stabilitu. V budúcnosti umožní využívať distribučné sústavy aj na širšie nasadenie obnoviteľných zdrojov, ako aj na prístup k digitálnej infraštruktúre.

„S ACONom chceme vytvoriť podmienky pre vysoko efektívny systém elektrizačnej sústavy s malými distribučnými stratami a s vysokou kvalitou a bezpečnosťou dodávok. Aby sme tento cieľ naplnili, implementujeme technológie inteligentnej rozvodnej siete, ktoré budú technickým základom pre budúce nasadenie iných inteligentných riešení,“ hovorí pán Jochen Kley, predseda predstavenstva ZSE.

„To znamená, že sa dá aj tá elektromobilita, že sa dajú napríklad uskladňovacie formy typu batérie, využiť k tomu tú energiu ponechať v tom regióne. Nechať ju v tom regióne k využitiu a mať ju tam akoby k dispozícii,“ dodáva pán Marian Rusko, člen predstavenstva ZSE.

Slovensko-český projekt ACON sa bude týkať vybraných lokalít okolo spoločných hraníc. Zo slovenskej strany to budú predovšetkým okresy Malacky, Senica, Myjava, Skalica, Trenčín a Nové Mesto nad Váhom.

„Tento rok bude prevažne prípravným rokom a konkrétne investície sa začnú potom spúšťať v ďalšom roku do toho konca roku 2024. Sa to rozvíjať región po regióne.“

ACON je pritom prvý medzinárodný projekt distribučných spoločností v regióne strednej a východnej Európy, ktorý uspel medzi projektmi spoločného záujmu Európskej únie a môže sa pochváliť aj tým, že získal historicky najvyšší grant.

„Projekt inteligentnej sústavy ACON má celkovú hodnotu viac ako 180 miliónov eur. Viac ako 50 percent, teda 91 miliónov z tejto sumy, je financovaných z Európskej únie,“ hovorí pán Jochen Kley, predseda predstavenstva ZSE.

V rámci modernizácie sa bude implementácia inteligentných technológií týkať z veľkej časti trafostaníc, ktoré sú rozmiestnené v regiónoch.

„Budeme schopní v rámci tých trafostaníc zbierať všetky údaje a tieto údaje budeme následne využívať ako pre riadenie našej siete, tak pre údržbu našej siete. Nájdete tam veľa technológií prvkov senzorov, nejakých inteligentných vyhodnocovačov toho stavu nášho zariadenia,“ vysvetľuje pán Marian Rusko, člen predstavenstva ZSE.

Vďaka prepojeniu s inteligentnými elektromermi v domácnostiach získa distribučná spoločnosť aj informácie o tom, ako sa spotrebiteľ správa pri spotrebe či výrobe energie, kedy jej má prebytok a kedy nedostatok. Aby sa veľké množstvo zozbieraných údajov dostalo čo najrýchlejšie k distribútorovi, súčasťou projektu je aj výstavba optickej siete.

„Tie všetky dáta, ktoré sa v tej trafostanici pozbierajú, tak ich cez túto infraštruktúru dostaneme do centrály. A tam bude stáť IT infraštruktúra, ktorá ich bude naďalej spracovávať a vyhodnocovať.“

Keďže sa údaje v sieti môžu stať lákadlom pre hackerov, myslelo sa v projekte aj na zvýšenú kybernetickú bezpečnosť.

„Jednou z najväčších častí je tiež kybernetická istota tých všetkých zariadení, pretože zbierame rôzne dáta z rôznych regiónov, aby sme naozaj dosiahli to, že tá naša sieť bude aj do budúcna dostatočne spoľahlivá a dostatočne zaistená,“ dopĺňa pán Marian Rusko, člen predstavenstva ZSE.

Dôležitosť nasadenia inteligentnej sústavy zdôrazňuje aj podpísanie Vyhlásenia o podpore projektu ACON rezortnými ministrami Slovenskej a Českej republiky, spolu s partnermi projektu.

„My v súčasnosti 55 percent elektrickej energie vyrábame z jadra a táto výroba je bez emisná. Ďalších 26 percent vyrábame z obnoviteľných zdrojov, čiže 80 percent elektriny, ktorá sa vyrába na Slovensku je bez emisná. Vďaka projektom, ako je tento, budeme môcť v budúcnosti oveľa rozsiahlejšie využívať obnoviteľné zdroje a aj digitálnu infraštruktúru,“ hovorí pán Peter Žiga, minister hospodárstva SR.

Projekt ACON nielenže umožní efektívnejšie a bezpečnejšie monitorovanie a riadenie distribučných sietí, no otvára aj nové možnosti zapojenia výrobcov elektrickej energie, ako sú domácnosti s fotovoltikou, pre dodávanie elektrickej energie do lokálnej siete.

Spoločnosť ZSE pritom pracuje s kolegami z Maďarska aj na ďalšom projekte s názvom InGRID, ktorého cieľom je rozšírenie inteligentnej distribučnej sústavy aj na zvyšok regiónu západného Slovenska. To by mohlo v budúcnosti ešte viac podporiť rozvoj využívania obnoviteľných zdrojov, batériových úložísk, elektromobility a ďalších inovatívnych technológií aj v oblasti inteligentných miest a obcí.