Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Projekt ACON umožnil digitalizáciu elektrického vedenia v okolí Trenčína

Autor:
Roman Mališka
Zverejnené:
29. 11. 2019
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Výpadok elektrickej energie spôsobí vrásky na tvári nielen používateľom, ale aj zamestnancom spoločností, ktoré distribuujú elektrickú energiu. Často sú za poruchami vyvrátené stromy vplyvom vetra a snehu. Aby sa preto podobným poruchám predišlo, rozhodli sa kompetentní pre vybudovanie prvej časti projektu ACON v okolí Trenčína.

Na kopcoch neďaleko mesta sa tak v rámci inteligentnej siete dostali vysokonapäťové káble zo vzduchu priamo do zeme a spolu s optickou sieťou, ktorá bude sieť monitorovať a pomáhať rýchlejšie diagnostikovať chybu v trafostaniciach.

Projekt ACON alebo Again Connected Network, vo voľnom preklade, znovu prepojené distribučné sústavy. Na tomto inovatívnom projekte inteligentnej elektrickej sústavy spolupracujú spoločnosti Západoslovenská energetika, Západoslovenská distribučná a sesterská česká spoločnosť E.ON Distribuce. Projekt pritom pokrýva šesť prihraničných okresov na Slovensku a prevažnú oblasť južných Čiech a južnej Moravy.

„ACON je výnimočný v tom, že je prvým európskym projektom na úrovni distribučných sústav, ktorý bol podporovaný Európskou úniou a je prvým projektom v regióne strednej a východnej Európy, ktorý získal naozaj vysokú podporu, rádovo 90, 91 miliónov eur. Ten projekt je naplánovaný na obdobie 2019 až 2024. Takže to je ten časový rámec, v rámci ktorého chceme tie všetky aktivity implementovať,“ hovorí pán Marian Rusko, člen predstavenstva ZSE.

Medzinárodný projekt ACON je zameraný na masívne nasadzovanie najmodernejších technológií. Má tri hlavné piliere, ktoré umožnia nástup takzvanej novej energetiky, vrátane výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov. Piliermi je teda digitalizácia, decentralizácia a dekarbonizácia.

„Dekarbonizácia, všetci hovoríme o tom životnom prostredí, šetrení CO2 emisií, a tak ďalej. Takže väčšie využitie obnoviteľných zdrojov pri výrobe elektriny. Čo sa týka decentralizácie, tak my vnímame, že je svetový trend k tomu, že zákazníci dostávajú možnosť vyrobiť si elektrinu sám. To znamená, že si tú elektrinu vyrobí, spotrebuje, uskladní, efektívne s ňou nakladá a tak ďalej. No a tretím je tá digitalizácia. Na to všetko, aby sme samozrejme v tomto decentralizovanom svete boli schopní našu distribučnú sústavu riadiť tak, ako je potrebné, tak ju musíme mať digitalizovanú alebo možno inteligentnú.“

K tomu poslúži aj vybudovanie infraštruktúry optickej siete pre rýchly prenos údajov o tom, čo sa v sústave deje. No a digitalizácia prinesie v konečnom dôsledku výhody nielen samotnej distribučnej spoločnosti.

„My sme schopní tým množstvom tých informácií, ktoré získame v tom reálnom čase samozrejme našu sieť riadiť ďaleko lepšie, zlepšiť tú kvalitu, znížiť poruchovosť nášho zariadenia a tak ďalej. A samozrejme je to aj v prospech zákazníka, ktorý je schopný si svoju spotrebu riadiť podľa nejakých svojich potrieb alebo podľa nejakých svojich predpokladov alebo podľa finančných predpokladov ceny elektriny na trhu a tak ďalej,“ dodáva pán Marian Rusko, člen predstavenstva ZSE.

Súčasťou rozsiahlej investície v projekte ACON je modernizácia jedného z najporuchovejších vedení na úseku, ktorý zabezpečuje distribúciu elektrickej energie do Trenčína a priľahlých obcí. Len tento rok totiž na tomto úseku zaznamenali viac ako 30 porúch.

„Je to neprístupný horský terén, veľmi komplikovaný, to vedenie prechádzalo alebo aj dnes prechádza vlastne skrz zalesnené úseky a v prípade nejakých veterných smrští alebo prípadne snehu alebo inej kalamitnej situácie, tak dochádzalo k tomu, že to vedenie bolo vlastne potrhané fyzicky pádom stromov alebo nejakým iným spôsobom,“ hovorí pán Tomáš Turek, Západoslovenská distribučná.

Na zrekonštruovanej distribučnej trase sa tak po novom presunulo silové vedenie zo vzduchu do zeme. Vymenené boli aj trafostanice, ktoré sú po novom inteligentné.

„Pokiaľ by k nejakej poruche, výpadku došlo, tak práve vďaka tej digitalizácii, to znamená tými Smart trafostanicami, ktoré sú konci a sú obsadené určitou inteligenciou, a vďaka tomu optickému vedeniu, po ktorom zberáme dáta, tak by malo prísť veľmi rýchlo k identifikácii poruchy a jej odstráneniu.“

Pri tradičnom klasickom, vzduchovom vedení sa v prípade poruchy muselo odstaviť celé vedenie. Stratu dodávky elektrickej energie tak pocítilo oveľa viac odberateľov ako pri novom systéme s digitalizovaným vedením.

„Máme možnosť na diaľku ovládať určité odpojovače alebo vypínače, ktoré sú na tom vedení. A potom aj na diaľku zmanipulovať to vedenie tak, aby sme obnovili dodávku do tých častí, kde môžeme, kde vlastne tá porucha nie je. To množstvo zákazníkov v tomto prípade je podstatne menšie, je to rádovo napríklad desatina ako vlastne v tom prípade toho starého prevedenia."

Nová inteligentná sieť ACON si prináša výhody aj v oblasti ekologického prístupu ku krajine. Kým doteraz potrebovalo vzdušné vedenie ochranné pásmo bez stromov, v dĺžke až 22 metrov, po novom stačí káblu v zemi ochranné pásmo len dva metre.

„Zhruba 20 metrov krát tých 8,5 - 9 kilometrov uvoľňujeme pre nejakú ako keby voľnú prírodu. Tam vlastne môžu rásť stromy, príroda s ním môže nakladať ako chce.“

Rovnaký úžitok prinesie inteligentná sieť v regióne aj živým tvorom vo vzduchu.

„To znamená, že keď vták, typicky dravec, dosadne niekam na ten podperný bod alebo blízko k nemu a svojimi krídlami premostí fázový vodič na zem, tak môže dôjsť k jeho zasiahnutiu elektrickým prúdom a úhynu. V prípade toho káblového vedenia, ktoré je uložené do zeme, tak k ničomu takému dôjsť nemôže,“ dodáva pán Tomáš Turek, Západoslovenská distribučná.

Systém ACON sa síce týka len časti Slovenska, no energetici plánujú podobný projekt, s názvom Danube Ingrid, priniesť aj do ďalších častí našej krajiny, zvlášť na juhu.

„Ingrid je skratkou Intelligent grid, takže inteligentná sústava alebo inteligentná sieť. A je to fakticky využitie týchto znalostí a zručností z tohto projektu i na slovensko-maďarskú spoluprácu. Takže Západoslovenská distribučná spolupracuje s kolegami z E.ONu v Maďarsku na podobných riešeniach inteligentných sietí a digitalizácie siete,“ uzatvára pán Marian Rusko, člen predstavenstva ZSE.

ACON je zatiaľ prvým projektom takéhoto typu, ktorý ocenila Európska únia a ktorý od nej získal významnú podporu. Aj preto sa zrejme budú prvé získané skúsenosti rozširovať na ďalšie územia, kde sa dodáva elektrická energia, a to nielen na Slovensku. V každom prípade sa tak dostáva distribúcia elektrickej energie, spolu so zavádzaním inteligentných elektromerov v domácnostiach, na novú úroveň, z čoho výrazne ťaží najmä spotrebiteľ.