Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Slovenské domácnosti môžu odoberať elektrinu zo 100 % obnoviteľných zdrojov

Autor:
Roman Mališka
Zverejnené:
13. 2. 2020
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

A teraz ruku na srdce, koľkí z vás sa zamysleli nad tým, koľko elektrickej energie, ktorú denne potrebujeme, je vyrobenej bez jadrovej, či fosílnej elektrárne? Na Slovensku je to zhruba len 25 percent. Zvyšok patrí výrobe, ktorá prináša pomerne dosť emisií. Asi netreba pripomínať, že práve tie nám likvidujú kvalitu vzduchu a teda aj naše životy. Dobrou správou však je, že aj u nás to môžeme zmeniť. Prichádza totiž nový systém, cez ktorý dokážete využívať zelenú energiu aj keď si ju nevyrábate.

Európska únia sa čoraz viac snaží presadzovať elektrárne, ktoré vyrábajú elektrinu z obnoviteľných zdrojov, či už je to vietor, voda alebo slnko. No príroda je nevyspytateľná a zdroje poskytuje vtedy, kedy môže a nie vtedy, kedy chceme my. Je to však práve voda, ktorá pomáha preklenúť dobu, počas ktorej je matka príroda na zdroje skúpa.

„To sú prečerpávacie vodné elektrárne, ktoré umožňujú skladovanie elektriny. Únia zvažuje alebo zavádza do svojich podporných mechanizmov aj kapitoly na podporu baterkových úložísk. Tak vlastne aj tieto podpory na úrovni Európskej únie postupne budú motivovať investorov k výstavbe batériových úložísk. Pravdepodobne viac rozprestreté po celej Európskej únii,“ hovorí pán Marek Tomeš, ZSE Energia.

Zelenou cestou sa rozhodlo už pred časom ísť aj ZSE a tak prináša možnosť využívať elektrickú energiu, vyrobenú z obnoviteľných zdrojov, každej domácnosti na Slovensku, a to bez akýchkoľvek potrebných technológií. 100 percentnú zelenú elektrinu pritom garantuje nakúpenými zárukami pôvodu.

„Záruka pôvodu je cenný papier, ktorý je vydávaný iba tým zeleným elektrárňam alebo zeleným zdrojom, ktoré nie sú inak podporované. Je to cenný papier, ktorý tieto elektrárne môžu ďalej obchodovať a získava za ne dodatočné peniaze, dodatočné zdroje príjmu pre svoju prevádzku. Spotrebiteľ obstaraním si tohto produktu jednak získava dobrý pocit, že prispieva k blokácii klimatickej zmeny. A na druhú stranu vlastne podporuje v celo európskom meradle spravodlivým spôsobom rozvoj zelených elektrární, prípadne úložísk elektriny k týmto elektrárňam,“ vysvetľuje pán Marek Tomeš, ZSE Energia.

Aj takýmto spôsobom teda môžeme výrazne pomôcť k ochrane životného prostredia, čo by si mali všetci uvedomiť. No nájde sa aj dosť ľudí, ktorí sa rozhodli vyrábať si zelenú elektrickú energiu sami, napríklad pomocou fotovoltaických panelov. Tie môžu byť polykryštalické alebo monokryštalické. Pri ich výbere by však nemali rozhodovať len obstarávacie náklady.

„Z tých monokryštalických panelov, za relatívne porovnateľnú cenu, viete dostať o niekoľko percent viac výkonu. Dôvod je hlavne ten, že majú lepšiu konverziu energie, povedzme na úrovni 19 až 20 percent zo slnka,“ hovorí pán Miroslav Bištuť, produktový manažér, ZSE Energia.

Aby bola pokrytá spotreba elektriny bežnej domácnosti, je vhodné na strechu rodinného domu osadiť najmenej 8 panelov, no efektívnejšie je i viac. Pri takejto skupine panelov je však dôležité, aby s nimi riadiaca jednotka efektívne komunikovala a využila ich plný výkon. V tomto smere má pritom ZSE na konte unikátnu patentovanú technológiu, ktorá pri nežiaducom znížení výkonu jedného panela zabráni zníženiu výkonu celej skupiny.

„Naše riešenie konkrétne umožňuje viaceré polohovanie na viaceré orientácie, svetové strany. Každý panel má takzvaný optimizér a ten komunikuje s individuálnym panelom po vlastnej línii. A pokiaľ jeden z tých panelov má problém, telefónny kábel zrovna tieni ten panel, ten panel sa izoluje ten výkon zníži, ale ostatná elektráreň funguje v plnom výkone.“

Patent z dielne ZSE je uznávaný na celom svete a jeho vysoká efektívnosť sa preukázala aj viacerými meraniami v praxi.

„Už keď ste na tej úrovni 98 percent a plus tej konverzie tej energie DC/AC, tak ste považovaný za svetovú špičku. Naše riešenie má 99 a pol, a to je konzervatívny odhad.“

Nie vždy však dokáže domácnosť vyrobenú elektrickú energiu využiť okamžite. Aj preto sa stále viac diskutuje o úložných riešeniach. ZSE má v tomto smere pre používateľov k dispozícii nielen tradičnú fyzickú batériu, ale aj batériu virtuálnu. Pomocou merača sa tak automaticky zisťuje množstvo elektriny odovzdanej do verejnej siete, ktorú si viete potom neskôr kedykoľvek vyčerpať.

„Fyzická batéria má väčšiu efektivitu, ale je nákladnejšia. Virtuálna batéria vlastne ukladá len tú silovú zložku elektriny. To znamená, distribúciu treba platiť, ale tým pádom jej prevádzka je veľmi lacná a nevyžaduje sa žiadna investícia,“ dopĺňa pán Miroslav Bištuť, produktový manažér, ZSE Energia.

Aby sa výhody zelenej elektriny rozšírili medzi ľudí vo väčšej miere, rozhodlo sa ZSE vybudovať aj sieť odborných poradcov. Tí by mali vedieť pomôcť navrhnúť optimálne riešenie pre danú domácnosť alebo pre konkrétny prípad.

Rozhodne by sme sa teda mali všetci zamyslieť na tým, akú elektrickú energiu budeme využívať a či vôbec elektrinu dokážeme využívať efektívne. No a ak si na technické riešenie netrúfneme, prípadne nemáme na neho vhodné podmienky, môže byť pre všetkých zaujímavým ekologickým riešením aj práve využívanie služby Zelená elektrina.