Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Plne digitalizovaná elektrická stanica zaistí stabilné dodávky energie na Záhorí

Autor:
Roman Mališka
Zverejnené:
22. 9. 2021
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Vyzerá to tak, že na Záhorí sa môže naplno rozbehnúť výstavba rodinných domov a vítaní sú aj noví investori. Všetko totiž urýchli nová elektrická stanica neďaleko Borského Svätého Jura. Jej základom už bude množstvo technológií a digitalizácia. Aj preto sa dodávky elektrickej energie v regióne stabilizujú a zároveň je to záložná pomoc pre susedné Česko, napríklad v situáciách, aké boli pri tornáde.

Aby sa v regióne Záhorie významne posilnila stabilita distribučnej sústavy, začala sa tu výstavba modernej elektrickej stanice. Tá by mala v blízkej budúcnosti umožniť napojenie nových odberateľov a navyše poskytne aj možnosť takzvanej zelenej energie.

„Elektrická stanica bude dobudovaná a plne napojená do sústavy v roku 2023. A vlastne vďaka vybudovaniu tejto elektrickej stanice už sme začali dávať kladné stanoviská k pripojeniu, či už spotrieb tak alebo výrob v podobe obnoviteľných zdrojov,“ hovorí Tomáš Turek, predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ, Západoslovenská distribučná.

Výstavbe elektrickej stanice predchádzala pomerne dlhá príprava a je výsledkom takmer päťročnej spolupráce distribučných spoločností zo Slovenska a Čiech. Tento ekologický energetický projekt podporuje aj naša vláda.

„Veľmi sa tešíme z tejto dôležitej strategickej investície v podobe distribučného systému. Stanica pri Borskom Svätom Jure bude prispievať k posilneniu regionálnej energie a bezpečnosti na Záhorí. Jej výhody sa nebudú vzťahovať len pre tento región a Slovensko, ale aj pre susedné regióny v Českej republike,“ hovorí Markus Kaune, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSE.

Elektrická stanica na Záhorí vzniká pritom v rámci medzinárodného projektu s názvom ACON, ktorý je financovaný aj zo zdrojov Európskej únie.

„Meno je Again Connected, to znamená znova prepojenie sietí ako na českej, tak na slovenskej strane. Obe strany majú možnosť z toho projektu financovať i stavby na svojom vlastnom území, uprostred distribučného územia, nielen na hraniciach, ale aj posilniť tie takzvané smart časti. To znamená automatizácia, digitalizácia a prípravy na tú lepšiu alebo inú energetickú budúcnosť,“ vysvetľuje Zdeňek Bauer, predseda predstavenstva EG.D.

Práve budovaná elektrická stanica sa bude môcť pochváliť tým, že bude plne digitalizovaná. To by malo distribučnej spoločnosti, ako i samotným odberateľom, priniesť viacero výhod.

„Všetky merania, ovládania, ochrany, automatiky, tak budú plne digitálne. Budú vzájomne prepojené ako v rámci elektrickej stanice, tak budú potom napojené do nášho centrálneho riadiaceho systému pomocou optických trás, optických línií. A spolu s tým systémom centrálnym vlastne vytvorí taký organický celok, ktorý bude flexibilne v reálnom čase regulovať sústavu tak, aby sme zaistili stabilitu dodávky. My máme okamžitý prehľad o tom, čo sa deje v distribučnej sústave a pokiaľ sa začína diať niečo zlého, tak sme schopní rýchlo zareagovať,“ hovorí Tomáš Turek, predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ, Západoslovenská distribučná.

„Pre nás je to schopnosť riadiť siete na úrovni vysokého a veľmi vysokého napätia, čo už dneska robíme, ale my prechádzame už na dispečerské riadenie sietí nízkeho napätia. To znamená zber dát a zriadenie v podstate tých nízkonapäťových sietí, kde musíte poznať a mať informácie o každom jednotlivom dome, pilieri, odbernom mieste,“ dopĺňa Zdeňek Bauer, predseda predstavenstva EG.D.

Nová elektrická stanica bude mať okrem posilnenia distribučnej siete v regióne aj ďalší významný prínos. Poslúži totiž aj na prepájanie distribučných sústav medzi Slovenskom a Českou republikou. To by mohlo byť užitočné nielen ako príprava na rozvoj elektromobility a obnoviteľných zdrojov v blízkej budúcnosti. Takéto prepojenie by mohlo výrazne pomôcť aj v zabezpečení dodávok elektrickej energie v neočakávaných situáciách.

„Vďaka tomu, že vybudujeme vlastne túto elektrickú stanicu a ďalšie prepoje a úpravy na oboch stranách, tak budeme v budúcnosti schopní v prípade takých katastrof, ako bolo napríklad to tornádo, flexibilne si vypomôcť na jednu stranu hranice alebo na druhú stranu hranice,“ dodáva Tomáš Turek, predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ, Západoslovenská distribučná.

V rámci medzinárodného projektu ACON sa pripravuje ešte aj ďalší projekt spoločného záujmu, ktorý sa vyvíja v spolupráci s Maďarskom.

„V rámci tohto projektu budeme stavať dve ďalšie elektrické stanice. Jedna bude v tom južnom regióne pri maďarských hraniciach a jedna v regióne Bratislavy,“ uzatvára Tomáš Turek, predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ, Západoslovenská distribučná.

Vďaka použitiu najmodernejších technológií pre zaistenie stabilnej dodávky elektrickej energie by sa mohol región Záhorie stať atraktívny pre investorov. Energetický nadštandard by tak mohol pritiahnuť množstvo ľudí, ktorí tu budú mať snahu nielen podnikať, ale aj žiť. A vďaka inovatívnemu projektu ACON by takýchto oblastí na Slovensku mohlo pribúdať ešte viac.