Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Nový autorský zákon nám zvýši ceny smart televízorov!

Nový autorský zákon nám zvýši ceny smart televízorov!
Autor:
Roman Mališka
Zverejnené:
1. 7. 2015
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Výška náhrad autorských odmien za vyhotovenie kópie diela bez súhlasu autora bude súčasťou ceny výrobkov uvádzaných na slovenský trh umožňujúcich vyhotovenie rozmnoženín diel. Toto rieši nový autorský zákon, ktorý má byť schválený dnes, 1.7.2015.

Medzi takéto inteligentné zariadenia patria aj Smart TV, ktoré umožňujú záznam programu na disk alebo USB kľúč. V praxi to bude znamenať, že Slováci zaplatia za nový televízor o 3 %  viac ako doteraz.

IT Asociácia Slovenska upozornila na závažný fakt, ktorý hrozí prijatím nového autorského zákona a dotkne sa všetkých občanov, rovnako predajcov elektrotechniky a jeho dôsledky ponesie aj štátna pokladnica. Zdražovanie televízorov tak môže viesť k nákupnej turistike v zahraničí. IT Asociácia Slovenska spolupracovala s ministerstvom kultúry v procese prípravy zákona, ako aj v pripomienkovom konaní a dosiahla úpravu výšky mnohých náhrad odmien.

autorský zákon, Slovensko, televízor, smart televízor, smart TV, ITAS, IT Asociácia Slovenska, vyjadrenie, cena, zdražovanie, technológie, novinky, TV, inteligentné zariadenia, USB

Mobilné telefóny a tablety, kde bola sadzba upravená z 3 % navrhnutých organizáciami kolektívnej správy práv autorov a iných vlastníkov príslušných práv (SOZA, LITA a pod.) na 0,7 % z ceny. U osobných počítačov všetkých druhov sa sadzba upravila z navrhnutých 3 % na 1 % z ceny. Vysoká sadza 3 % na smart televízory je podľa asociácie neopodstatnená, pretože túto funkciu využíva zlomok používateľov a navyše sa nahratý záznam dá prehrávať výlučne na konkrétnom TV prijímači, z ktorého bol záznam uložený. Táto funkcia je teda u smart televízorov zabezpečená proti rozmnožovaniu a z tohto pohľadu je navrhovaný poplatok neprimeraný.

autorský zákon, Slovensko, televízor, smart televízor, smart TV, ITAS, IT Asociácia Slovenska, vyjadrenie, cena, zdražovanie, technológie, novinky, TV, inteligentné zariadenia, USB

V porovnaní s okolitými krajinami ČR a v Poľsku sú náhrady za vyhotovenie kópií autorský diel nižšie. Trojpercentné navýšenie ceny u elektroniky je jednoznačne dôvodom pre trhové správanie sa spotrebiteľa, a tým pádom odliv predaja do zahraničia a aj príjmov štátneho rozpočtu reprezentovaný poklesom príjmu z DPH v násobnej výške oproti poplatkom. Televízory predstavujú až 2/3 z obratu celkového predaja audiovizuálnej techniky a ťažiskový segment v spotrebnej elektronike.

autorský zákon, Slovensko, televízor, smart televízor, smart TV, ITAS, IT Asociácia Slovenska, vyjadrenie, cena, zdražovanie, technológie, novinky, TV, inteligentné zariadenia, USB

IT Asociácia Slovenska navrhuje vzhľadom na tieto fakty nezavádzať na smart TV žiadnu sadzbu – t.j. vylúčiť tento segment spotrebnej elektroniky zo zoznamu spoplatnených zariadení. Druhou alternatívou, ktorú navrhli bolo spresniť v zákone definíciu zariadenia, ktoré do kategórie spoplatnených zariadení bude spadať, a to nasledovne: smart TV, ktoré umožňujú vyhotovenie alebo uloženie rozmnoženiny záznamu vysielania na externé zariadenie alebo záznamové médium, ktoré je možné prehrávať na iných zariadeniach.

Zástupcovia ITAS predložili pozmeňovacie návrhy Ministerstvu kultúry, členom Výboru NR SR pre kultúru a médiá, ako aj predsedovi NR SR.

autorský zákon, Slovensko, televízor, smart televízor, smart TV, ITAS, IT Asociácia Slovenska, vyjadrenie, cena, zdražovanie, technológie, novinky, TV, inteligentné zariadenia, USB

(Zdroj: Tlačová správa IT Asociácia Slovensko)