Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Projekt DCOM: Elektronizácia verejnej správy, ktorá nám uľahčí komunikáciu s úradmi

Autor:
Ľubo Straka
Zverejnené:
14. 1. 2016
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Určite sa každý z vás už nejeden krát vybral na mestský úrad niečo vybaviť a zostal prekvapený množstvom dokumentov, ktoré od vás požadovali. No vy ste ich práve v tej chvíli nemali.

Tieto zbytočné byrokratické situácie by však mal zmeniť nový národný projekt – Dátové centrum obcí a miest. Už teraz je v ňom zapojených viac ako 1500 samospráv, v ktorých dokážete cez počítač priamo z domu využiť až 138 rôznych elektronických služieb.

Komunikácia občana s obecným či mestským úradom už bude jednoduchšia. V rámci národného projektu elektronizácie verejnej správy sa totiž spustila jedna jeho časť, ktorá súvisí so samosprávami.

„Hlavným cieľom bolo vytvoriť dátové centrum obcí a miest tak, aby obce a mestá mohli z tohto dátového centra poskytovať svoje služby, teda originálne kompetencie, občanom a podnikateľom,“ hovorí pán Adrián Belánik, výkonný riaditeľ združenia DEUS.

Kým doteraz sa občania stretávali na úradoch samospráv s náročnosťou a zdĺhavosťou jednotlivých úkonov, museli prísť vždy osobne alebo komunikovali poštou, nový systém to má zmeniť. A to aj vo vzťahu komunikácie samospráv k verejnej správe.

„Po novom všetci by mali komunikovať teda smerom k cloudu Dátového centra obcí a miest, kde bude bežať aplikácia informačného systému Dátového centra obcí a miest, ktorá by mala samostatne komunikovať s jednotlivými účastníkmi pri spracovaní tejto agendy,“ hovorí pán Rudolf Horváth, vedúci oddelenia podpory zákazníkov, obcí a ISO.

Už od začiatku tak budú samosprávy, ktoré sú zapojené do projektu, naplno, v elektronickej forme, komunikovať s 9timi hlavnými štátnymi partnermi.

„V prvom rade je to samozrejme komunikácia na ústredný portál verejnej správy, cez ktorý by sme mali komunikovať. No a následne vieme komunikovať s registrom fyzických osôb, registrom adries, evidenciou vozidiel, vieme ísť na kataster nehnuteľností, register právnických osôb, sociálnu poisťovňu, finančnú správu a samozrejme na ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny,“ pokračuje pán Rudolf Horváth, vedúci oddelenia podpory zákazníkov, obcí a ISO.

„Z technologického hľadiska je to Cloud, v ktorom celé toto riešenie beží, ale tá filozofia je to IT služba ako servis. To znamená, že DEUS ako partner obcí poskytuje obciam železné vybavenie, či už koncové body alebo centrálnu výpočtovú kapacitu, poskytuje obciam softvérové riešenie a poskytuje obciam kompletné portfólio služieb,“ hovorí pán Marián Marek, zástupca konzorcia dodávateľov, PosAm.

V tomto projekte sa tak na 1511 samospráv, ktoré sa do projektu dobrovoľne prihlásili, dostalo zhruba 7730 počítačov. To všetko má zrýchliť vybavovanie žiadostí občanov.

„Bude platiť princíp jedenkrát a dosť, to znamená, nebude už musieť občan chodiť pre potvrdenia na iné úrady, s potvrdeniami z jedného úradu na druhý a tam zase od neho vypýtajú ďalšie, ale v podstate systém si zozbiera a zabezpečí automaticky všetky potrebné doklady k vybaveniu konkrétnej žiadosti, konkrétneho podania,“ hovorí pán Milan Muška, výkonný podpredseda ZMOS.

K dispozícii bude až 138 elektronických služieb, ktoré samospráva poskytuje. Či už platenie rôznych miestnych poplatkov, napríklad za psa, či komunálne odpady, daň z nehnuteľností a mnohé ďalšie. To všetko sa bude dať spraviť v jednom kroku nielen pri jednorazovej osobnej návšteve na úrade v obci, či meste, ale aj priamo z domu, zo svojho počítača.

„Tým základným predpokladom na komunikáciu občana s obcou alebo mestom je vlastne vlastníctvo elektronického občianskeho preukazu a internet. Teda ako vstupná brána na to, aby mohla byť zaslaná požiadavka voči samospráve,“ hovorí pán Adrián Belánik, výkonný riaditeľ združenia DEUS.

„Samotné aplikácie dátového centra obcí a miest sú čisto webové aplikácie a sú prevádzkovateľné na drvivej väčšine bežne používaných prehliadačoch to znamená Safari, Firefox, Internet Explorer a Chrome samozrejme,“ hovorí pán Ľuboš Petrík, zástupca konzorcia dodávateľov, DATALAN.

Vzhľadom na použitie nových cloudových technológií samosprávy oceňujú aj vyššiu bezpečnosť údajov, s ktorými denno-denne pracujú.

„K tým dátam sa vždy dostane len ten človek, ktorý sa k nim úradne má dostať, a to platí jednak voči zamestnancom toho nášho úradu, a jednak aj voči externým ľuďom, ktorí z toho systému môžu potom čerpať len tie údaje, na ktoré majú nejakým spôsobom zákonné právo. Čiže nemusia sa občania obávať o to, že by došlo k nejakému aj inému zneužitiu dát,“ hovorí pán Ľubomír Lörincz, starosta obce Santovka.

Slovensko teda čaká výrazná elektronizácia samospráv, ktorá sa dá v tomto smere určite prirovnať k digitálnej revolúcii.

„Je to projekt, ktorý je unikátnym projektom v celej Európe. Neexistuje dnes v Európe projekt podobného rozsahu, ktorý zahŕňa tak veľké množstvo samosprávnych orgánov ako je to na Slovensku, že môže byť inšpiráciou pre celú Európu,“ konštatuje pán Pavel Bojňanský, generálny riaditeľ sekcie informatizácie spoločnosti.

A zrejme aj bude, keďže si ho začínajú všímať i vo svete. Tak napríklad v súťaži EuroCloud Europe Award sa dostal medzi 3 najzaujímavejšie projekty a aj českí kolegovia k nám už chodia pre rozumy z tohto riešenia. V každom prípade je to však celé pre samotného občana, a v tomto smere by mu teda mohol systém naozaj výrazne uľahčiť jeho administratívny život.