Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Systém DOST pomáha šetriť náklady na vykurovanie v bytových domoch

Autor:
Roman Mališka
Zverejnené:
23. 4. 2018
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Mnohí z nás na jar začínajú bilancovať aká bola zima aj z pohľadu nákladov na kúrenie. Je ten náš vykurovací stále efektívny? Nie je už čas na inováciu? A viete, že možno aj áno. Technológie totiž pokročili aj v tomto smere, dokonca i pri centrálnom zásobovaní teplom. Príkladom sú takzvané domové odovzdávacie stanice tepla, ktoré v istých veciach predbehli aj vlastné domové kotolne v bytových domoch. Takýto moderný trend so šetrením nákladov sa cez výrobcu tepla VEOLIA rozbehol aj v bratislavskej Petržalke. No a ako to funguje, sa už teraz dozviete.

Asi netreba pripomínať minulé časy, v ktorých odberatelia tepla v bytovkách platili aj za vykurovanie chodníkov. Dodávateľ energie im totiž svoje straty zahrnul. Niektorí takto fungujú dodnes, no našťastie už na to existuje liek. A tým sú domové odovzdávacie stanice tepla, alebo v skratke DOST.

„Stanica je vďaka moderným technológiám určená na tlakovo a odberovo nezávislú dodávku tepla a teplej vody. Zariadenie je rozvodmi stále napojené na existujúce systémy centrálneho zásobovania teplom ako aj na potrubné systémy v samotnom dome. Princíp je však jasný - obyvatelia vďaka DOST platia len za toľko tepla, koľko v skutočnosti odoberú. Nič navyše,“ hovorí pán Ľubo Straka, šéfredaktor Techpedia.sk.

Na jeden z najefektívnejších spôsobov vykurovania bytového domu netreba naozaj veľa. V podstate sa technológie DOST, aj s obslužným priestorom, vtesnajú do 9 metrov štvorcových. Nielen v Petržalke je možné nájsť takéto priestory vo väčšine bytových domov. Len zväčša slúžia na odkladanie bicyklov, či kočíkov. Využiť ich na technológiu DOST má však pre bytový dom oveľa väčší význam, ako aj úžitok.

„Ako vidíte a hlavne počujete, DOST nebude svojim hlukom nikoho rušiť. Žiaden tu totiž nie je. Všetko sa pritom neustále monitoruje a sleduje na diaľku z centrály. Samotné zariadenie je teda bez obslužné a obyvatelia mu nemusia venovať žiadnu pozornosť. Snáď len na začiatku, kedy sa na schôdzi dohodnú aké teploty budú v systéme kúrenia a pri vyhrievaní teplej vody po celý deň, prípadne v ľubovoľných časoch. Teda presne tak ako pri domácom programovateľnom termostate.“

DOST - domová odovzdávacia stanica tepla.

DOST je vlastne kompaktný súbor zariadení. Nájdeme tu doskové výmenníky tepla, čerpadlá, elektromagnetické zariadenia pre úpravu vody, ventily - uzatváracie či regulačné, teplotné a tlakové snímače, regulačné a riadiace prvky, ďalej expanzné systémy, filtre, merače tepla, vodomery a v neposlednom rade aj komunikačné moduly pre diaľkový monitoring a riadenie.

„A ako to funguje? Teplo ako také je vyrobené spaľovaním, povedzme zemného plynu v centrálnej kotolni. Odtiaľ je distribuované prostredníctvom média, ktorým je chemicky upravená voda v tzv. primárnom rozvode. Ten „končí” pripojením na dynamicky pracujúci doskový výmenník už odovzdávacej stanici. Doskový výmenník pritom tlakovo oddeľuje vonkajšiu potrubnú sieť od vnútornej domovej. No a za stanicou DOST je už okruh sekundárny, ktorý vedie celým bytovým domom až priamo do bytov, kde koncovým prvkom je radiátor alebo teda vodovodná batéria s teplou vodou,“ vysvetľuje pán Ľubo Straka, šéfredaktor Techpedia.sk.

Všetky údaje sa zo stanice DOST dostávajú na dispečing bezdrôtovo pomocou komunikačného modulu cez mobilnú GSM sieť, či cez rádiovú ako je to pri vysielačkách. No platí to aj opačne. Nepretržitý dispečing vie touto cestou poslať riadiace signály aj do DOST stanice a tým optimalizovať jej chod na základe nastavenia požiadaviek obyvateľov domu.

„Non stop sledujeme činnosť, respektíve prevádzku domovej odovzdávacej stanice. Všetko je prehľadne zobrazované aj v grafoch pre okruh ústredného kúrenia a ohrevu teplej vody. Takto vieme všetko optimalizovať,“ hovorí pán Miroslav Svoboda, VEOLIA.

„DOST stanica má podľa odborníkov aj vysokú technickú životnosť, minimálne vraj 15 rokov. Okrem čerpadiel totiž neobsahuje žiadne točivé prvky. No a pravidelnou údržbou, servisom a revíziami, ktoré preberá na svoje plecia VEOLIA, je možné jej životnosť ešte predĺžiť,“ dodáva Ľubo Straka, šéfredaktor Techpedia.sk.

Hlavným prínosom domovej odovzdávacej stanice tepla je teda jej schopnosť prispôsobiť prevádzkovanie dodávky tepla požiadavkám koncových užívateľov. S touto technológiou sa pod taktovkou VEOLIE už stotožnilo niekoľko stoviek bytových domov, napríklad v Žiari nad Hronom, v Lučenci, ale aj v častiach Bratislavy ako je Dúbravka, Podunajské Biskupice či Petržalka.

Vlastníci bytov majú teda pre zlepšenie vykurovania vo svojich príbytkoch na svojej strane moderné technológie aj v podobe DOST. Rozhodne ide pri nich o oveľa spravodlivejšie meranie množstva spotrebovanej energie, kde sa pritom vylučuje pomerové rozpočítavanie medzi viacerými odberateľmi. A čo je doma, to sa počíta.

Viac informácií o DOST nájdete na webe http://www.vesr.sk/sk/dost. V prípade, že máte záujem o inštaláciu technológie DOST, kontaktujte dodávateľa na e-maile klient@veoliaenergia.sk.