Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Inteligentný svet: Nástroje pre zefektívnenie energetického hospodárstva

Autor:
Roman Mališka
Zverejnené:
17. 7. 2019
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Energetický manažment je dnes veľkou témou. Časy neefektívneho využívania energií sú dávno preč. Rozhodne však treba najskôr poznať čo a kde sa na území samosprávy míňa. Ako fungujú verejné budovy a nedala by sa ich správa z pohľadu energií vylepšiť? Samozrejme, že dala. Vedenia samospráv dnes majú k dispozícii naozaj silné nástroje ako sa o energetickom hospodárstve dozvedieť viac. Rozhodne je za tým aj internet vecí.

Mestá a obce čelia v súčasnej dobe, z pohľadu spotreby energií, nárastu ich cien a rovnako aj tlaku spoločnosti na znižovanie prevádzkových nákladov. Aby však mohli samosprávy vykonať nápravné opatrenia a spotrebu energií zefektívniť, musia poznať ako verejné nehnuteľnosti fungujú. Pomocnú ruku v rámci Smart City technológií podávajú senzory spojené v sieti pre internet vecí.

„Vieme zbierať údaje, ako je spotreba elektrickej energie, zemného plynu, voda, teplo, ale aj prevádzkových parametrov, čiže teplota, vlhkosť a hladina CO2,“ hovorí pán Róbert Ruňanin, Engie Services.

Inštalácia IoT senzorov je jednoduchá a keďže sú to bezdrôtové zariadenia, nie sú potrebné žiadne náročné stavebné úpravy. Takéto získavanie digitálnych informácií o spotrebe budov je dnes už pre samosprávy dostupné aj ako komplexná služba, pri ktorej sa nemusia vôbec starať o technické zabezpečenie.

„Samotná obec nemusí investovať do týchto riešení svoje finančné prostriedky a na konci sa rozhodujú, aké opatrenia budú realizovať a v akom čase. Naše odporúčanie je, aby začali budovami, ktoré majú najväčšiu spotrebu, či sú to plavárne, zimné štadióny alebo telocvične. A postupne prechádzali aj objekty, ktoré majú nízku spotrebu energie.“

Po inštalácii IoT zariadení je dôležité dlhodobejšie monitorovanie prevádzkových stavov. Táto fáza trvá najčastejšie od troch mesiacov do jedného roka. Následne odborníci z externých spoločností získané dáta vyhodnotia a navrhnú úsporné opatrenia.

„V rámci miest a obcí najčastejšími opatreniami na zvyšovanie energetickej efektívnosti je zmena v oblasti zdroja tepla a samozrejme aj distribúcia a konečná spotreba.“

Pri spracovaní obrovského množstva dát z desiatok stovák až tisícov senzorov môže expertom na energetický manažment pomôcť aj platforma Sentinel. Tá namerané hodnoty vizualizuje a umožní vytváranie vzťahov medzi nimi.

„Napríklad vzťah medzi spotrebou tepla, vonkajšou teplotou a napríklad počtom návštevníkov v objekte. Čiže dokáže porovnávať jednotlivé prevádzkové stavy, dokáže porovnávať objekty medzi sebou, či technologické zariadenia fungujú efektívne a podľa nastavenia.“

Výsledkom spolupráce odborníkov so samosprávami by tak rozhodne malo byť šetrenie energií.

„Správnym nastavením energetického manažmentu a realizácie úsporných opatrení je možné dosiahnuť úsporu až do výšky 30 percent so spotreby na danom objekte,“ dopĺňa pán Róbert Ruňanin, Engie Services.

Otázka energetickej efektívnosti je nesporne dôležitá pre všetky mestá a obce na Slovensku. Riešením je teda aktívny energetický manažment, ktorého základom je získavanie digitálnych údajov o spotrebe. No a v tomto smere priniesli pokrok práve inovatívne technológie a riešenia, ktoré so sebou IoT siete prinášajú.