Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Viete, ako rýchlo získať prácu po štúdiu na Stavebnej fakulte?

Autor:
Roman Mališka
Zverejnené:
25. 4. 2019
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Nielen stavebníci vedia, že postaviť dom bez podrobne spracovanej projektovej dokumentácie je takmer nemožné. Kedysi sa robila prácne ručne, no dnes je to našťastie už digitálne, s pomocou počítačových programov. No aj tie sa vyvíjajú a ďalším evolučným krokom v projektovaní je nepochybne systém BIM, takzvané informačné modelovanie stavieb. Tejto modernej technológii sa venujú aj študenti na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorí dokonca vyhrali na svetovej súťaži univerzít.

Stavebníctvo má na Slovensku dlhú tradíciu a v každej jeho oblasti budú potrební kvalifikovaní stavební inžinieri. Aj preto sa na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave snažia, aj v rámci vlastného nového projektu „Stavebná revolúcia 4.0“, rozširovať inovatívne prvky vo výučbe, ktoré študenti využijú i v praxi.

„Zavádzame rôzne softvérové vybavenie a snažíme sa, aby študenti do toho teda vpadli, aby sa naučili robiť v týchto softvéroch. Aby vedeli potom v praxi, hneď ako skončia školu, pracovať pre firmy, ktoré potrebujú projektantov, ktorí vlastne vedia robiť s tými najmodernejšími programami,“ hovorí pani Katarína Gajdošová, prodekanka, Stavebná fakulta STU v Bratislave.

Vďaka systému Building Information Modeling, v skratke BIM, je možné vytvárať inteligentný proces informačného modelovania stavieb v 3D priestore, kde sú už všetky profesie vzájomne previazané. Projektanti tak pracujú na spoločnom projekte a okamžite vidia všetky vykonané zmeny a ich súvislosti.

„Keď započítame aj časové plánovanie, harmonogramy, tak v podstate sme v 4D virtuálnom priestore, kde robíme objekty, v ktorých sa dokážeme poprechádzať predtým, ako sú vôbec postavené. A dokážeme si simulovať nástup zaťažení, vidíme, čo robí vietor s takouto budovou, robíme počítačové simulácie.“

Svoje znalosti práce v BIMe si môžu vysokoškolskí študenti otestovať aj na súťaži BIM Challenge, ktorú na Slovensku už štvrtý rok spoluorganizuje Stavebná fakulta STU v Bratislave. Jej študenti pritom zaznamenali úspech aj v celosvetovom meradle.

„Pred dvoma rokmi vyhrali naši študenti medzinárodnú súťaž, teda boli na prvom mieste v súťaži, kde sa zúčastnilo 14 univerzít prestížnych z celého sveta. Bolo to v podstate 4D BIM plánovanie, kde oni zohľadnili bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v rámci výstavby objektov,“ dodáva pani Katarína Gajdošová, prodekanka, Stavebná fakulta STU v Bratislave.

Ako vidno, BIM je rozhodne budúcnosťou v projektovaní stavieb a vďaka tejto metóde sa dá znížiť chybovosť, časová náročnosť aj finančné náklady. Študenti zo Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave tak už na škole získajú vedomosti a zručnosti v tomto smere. No a tie im nepochybne pomôžu lepšie sa uplatniť v silnom konkurenčnom prostredí stavebníctva.