Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Inovatívny systém geobuniek pomáha zvyšovať stabilitu podložia a svahov

Autor:
Roman Mališka
Zverejnené:
13. 4. 2021
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Mať pevné podložie je dôležité nielen pri výstavbe samotných budov, ale aj pri rôznych spevnených plochách, ako sú napríklad parkoviská, chodníky, príjazdové cesty či svahy. Pri vysokom zaťažení sa však môže časom stať, že sa tieto plochy zdeformujú a vytvoria sa na nich nerovnosti, ak nie sú napríklad podbetónované. Existuje však zaujímavá metóda, ktorá to dokáže aj o niečo jednoduchšie. Ide o zaujímavé geobunky, ktoré vďaka svojim vlastnostiam môžu pomôcť nielen pri zvyšovaní stability podložia.

Geobunky – systém, ktorý tvoria plastové pásy pospájané tak, aby po roztiahnutí vytvárali štruktúru akoby buniek. Táto inovatívna pomôcka pomáha udržať tvar sypkejším materiálom a takto zároveň spevňuje svahy, chodníky, strechy, parkoviská ale aj vozovky. Kým sa však pevné geobunky dostanú do svojej podoby, prejdú si zaujímavým spracovaním, ktoré začína tavením plastového granulátu.

„Vytvoria sa z neho jednotlivé pásy o šírke približne jeden meter. Tieto sa na základe požadovanej výšky režú na danú výšku. Narezané pásy sa medzi sebou spájajú ultrazvukom, čím vytvárajú samotné geobunky,“ vysvetľuje Vladimír Brveník, konateľ, GEOBUNKY.SK.

Plastové pásy sa v procese finalizácie môžu perforovať, aby sa zabezpečil prirodzený odvod dažďovej vody, napríklad aj na svahoch. Výsledné geobunky môžu svojim tvarom pripomínať včelie plásty. Ich najmenšia výška môže byť pritom len 2,5 centimetra.

„Do výšky 5 centimetrov nie sú perforované, aby bola v zásade dodržaná pevnosť materiálu. Od 5 centimetrov sa potom ďalšia škála posúva sedem a pol, 10, 15, 20, 25, niekedy až 30 centimetrov.“

Spevňujúce pásy sa však delia aj podľa priemeru ich buniek. Čím sú menšie, tým majú väčšiu nosnosť. Geobunky sú vyrábané v istých sekciách, ktoré sa rozkladajú na plochu.

„Geobunky, ktoré majú 36 buniek na meter štvorcový, majú sekciu 2,6 krát 6,3 metra štvorcového. Jedna geobunka v tom prípade vychádza niekde okolo 16 centimetrov priemer. Najväčšie geobunky sú 9 buniek na meter štvorcový, tam to vychádza niekde okolo 33 centimetrov, čo sa týka priemeru bunky. Najväčšie bunky sa používajú pri stabilizácii svahov, menšie bunky sa používajú na stabilizáciu podložia.“

Pri zabudovávaní geobuniek sa všetko začína vyrovnaním a zhutnením podkladu, pretože samotný komponent len kopíruje daný terén a s bunkami sa tak už nedajú robiť ďalšie úpravy. Nasleduje položenie geotextílie, na ktorú sa samotný systém rozprestrie. Do buniek sa potom uloží požadovaný substrát. Ako výplň môže poslúžiť akýkoľvek výplňový materiál, aj taký, ktorý je v danom prostredí dostupný.

„Dajú sa vypĺňať či už zeminou, dajú sa vypĺňať štrkodrvou, dajú sa vypĺňať pieskom, dajú sa vypĺňať asfaltovou drvou, kamenivo akejkoľvek frakcie.“

Vďaka svojej univerzálnosti sa geobunky využívajú na rôznych miestach, či už sú to podložia alebo svahy, ktoré je potrebné spevniť a stabilizovať. Môžu to byť napríklad aj príjazdové alebo dočasné cesty na stavenisku či v lese, kedy geobunky pomáhajú zabrániť erózii a tvorbe koľají.

„Geobunky pri využití pri dočasnej ceste sú v zásade aj ekologickým riešením daného problému, pretože po ukončení daných prác, v danej lokalite, je možné daný úsek rozobrať a geobunky z prostredia odstrániť.“

Okrem stabilizácie brehov a svahov riek môže byť systém vhodný aj pri tvarovaní svahových častí profilov, ktoré napríklad zastabilizujú substrát okolo novostavieb. Použiť sa dajú dokonca aj ako stabilizačný materiál pri realizácii zatrávnených striech. A to stále nie je všetko.

„Pre predstavu, vedeli by sme si z daných geobuniek vytvoriť prípadne aj nejakú dráhu na nejaký cyklokros. Výborné použitie geobunky je na stabilizáciu podložia pod zámkovú dlažbu, kde vlastne použitím geobunky nevznikajú deformácie. Geobunka nižších profilov je vhodná aj do betonáží. Namiesto tradičných spôsobov liatia betónu do kari rohoží sa môže geobunka použiť aj ako náhrada kari rohože pri betónovaní,“ uzatvára Vladimír Brveník, konateľ, GEOBUNKY.SK.

V porovnaní s tradičnými stabilizačnými metódami môže byť realizácia stavebných prác s použitím geobuniek rýchlejšia a menej nákladná, keďže si nevyžaduje nasadenie takého množstva strojov. Vďaka svojim vlastnostiam by si tak táto inovatívna technológia stabilizácie podložia a svahov mohla nájsť široké využitie v rôznych oblastiach stavebníctva, ale aj v záhradnej architektúre.