Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Hotel Kaskády: Využitie kogeneračnej jednotky pre výrobu elektriny a tepla

Autor:
Roman Mališka
Zverejnené:
14. 1. 2016
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Asi netreba hovoriť o tom, že s energiami je rozumné narábať úsporne a ekologicky, to si povedali aj v modernom wellness komplexe hotela Kaskády a tak si tam vyrábajú vlastnú elektrickú energiu a tiež teplo pre ohrev vody bazénov a na kúrenie s pomocou technológií vo forme kogeneračnej jednotky.

Kogenerácia - kombinovaný spôsob výroby elektrickej energie a zostatkového tepla, ktorý funguje na princípe spaľovania zemného plynu. Aj na Slovensku si táto technológia našla svoje uplatnenie. Miesto si pritom hľadá vo väčších prevádzkach. V tejto súvislosti má takéto progresívne myslenie aj moderné zariadenie Hotel Kaskády, neďaleko Zvolena.

„Aktuálne my používame na spaľovanie zemný plyn, ktorý sa spaľuje v nákladnom motore Mann, ktorý je napojený na generátor. Z rotora motora sa prenáša hnacia sila na generátor a ten následne vyrába elektrickú energiu. Tá sa vlastne potom už používa v hoteli na spotrebu,“ vysvetľuje pán Branislav Mala, technický riaditeľ, Hotel Kaskády.

Už v počiatočnom plánovaní kogenerácie sa pritom v hoteli Kaskády muselo uvažovať nad tým, ako čo najlepšie vyprodukovanú elektrickú energiu využiť. V takomto komplexe je totiž veľký rozdiel medzi nočným a denným odberom elektrickej energie, a tak je treba dbať na správnu reguláciu.

„Fungujeme ako ostrovný systém, to znamená jednotlivé vetvy odberu elektrickej energie pripájame len podľa potreby. Máme vlastné regulačné systémy, ktorými si regulujeme, aby sme v úvodzovkách, neprešvihli výkon kogenerácie tým, že odpájame niektoré spotrebiče keď sa blíži ten maximálny výkon. A zároveň musíme regulovať tak, aby sme išli minimálne na 50 percentný výkon kogenerácie, pretože tá kogeneračná jednotka zhasína, ako každý motor.“

Kogenerácia pri svojej činnosti zároveň vytvára zostatkové teplo. A aj to samozrejme pri prevádzke sielnického wellness komplexu vhodne využili.

„Táto jednotka má dokonca ešte dodatočný odber tepla zo spalín, takže aj tá efektívnosť je potom vidieť v tej tvorbe toho tepla. Okamžitý výkon je 200 kilowatthodín, popri tom sa vytvorí 263 kilowatt tepla. S tým, že to používame na doohrev bazénov, doohrev TUVčky a v zime samozrejme na predohrev ústredného kúrenia.“

Ako médium sa na rozvod tepla používa upravená voda, ktorá putuje v potrubí do výmenníkov.

„Máme tri výmenné okruhy. Jeden tvorí kogeneračka samotná, druhý je nejaký medzistupeň, ktorým sa šíri voda medzi kotolňou a kogeneračkou. A samozrejme je pripojená cez ďalší výmenník kotolne. Prechádza cez kondenzačné kotle a následne ako úžitková alebo voda do ústredného kúrenia prechádza do celého hotela.“

Izby sú na Kaskádach vykurované podlahovým kúrením a fancoilovým systémom, ktorý je kombinovaný, čiže poskytuje teplo a v lete aj chlad.

„Je to radiátor, ktorý funguje s pomocou ventilátorov. Samozrejme ten výmenník a tie priemery sú oveľa menšie.

Teplotný komfort v izbe si pritom ovláda ubytovaný hosť cez digitálny termostat, prepojený na celý systém. Vďaka vyregulovanému systému je na izbách ihneď k dispozícii aj teplá úžitková voda. Hosť tak nemusí čakať na to, kým sa bude z batérie valiť teplá voda.

„Na Kaskádach je to vyriešené cirkulačným okruhom a akumulačnou nádržou, ktorá udržuje požadovanú teplotu v celom rozvode.“

Regulácia teplej vody v jednotlivých okruhoch, ako aj ovládanie celého systému, je pritom zabezpečené centrálne.

„Máme samozrejme centrálny dispečing, ktorý sleduje kotlovú vodu, TUVčku, činnosť čerpadiel, snímače teplôt v rôznych častiach hotela. Samozrejme vzduchotechnika a takisto kogeneračka. Sú ďalšie snímače na najvzdialenejších bodoch, ktoré určujú tú výšku teploty a samozrejme sú tie priestorové termostaty, ktoré vám zabezpečujú komfort na izbe,“ vysvetľuje pán Branislav Mala, technický riaditeľ, Hotel Kaskády.

Kogeneračný systém v hoteli Kaskády už teraz prináša svoje ovocie nielen návštevníkom, ale výrazne prispieva aj k zníženiu celkových nákladov prevádzky hotela. Návratnosť by sa pritom mala pohybovať zhruba okolo piatich rokov. Aj preto by sa teda mohla kogenerácia stať vhodným sekundárnym zdrojom elektrickej energie a tepla aj pre iné väčšie prevádzky či dokonca bytové domy na Slovensku.