Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Štúdia objemu mozgu odhalila potenciál chôdze po schodoch proti starnutiu

Štúdia objemu mozgu odhalila potenciál chôdze po schodoch proti starnutiu
Autor:
Roman Mališka
Zverejnené:
5. 8. 2022
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Hoci všeobecne chápeme, že cvičenie nám prospieva vo všetkých možných smeroch, vedci naďalej robia zaujímavé pokroky v oblasti špecifík tohto vzťahu. Najnovšie prišiel tím z Nemecka, ktorý zistil, že aj malé zmeny v pravidelnej fyzickej aktivite, ako napríklad chodenie po schodoch namiesto výťahu, môžu zabrániť úbytku objemu mozgu v oblastiach súvisiacich s vekom a chorobami.

Výskum ukázal, ako môže cvičenie pomôcť v boji proti niektorým dôsledkom starnutia. Patria sem štúdie, ktoré ukázali, že pravidelná fyzická aktivita môže zachovať pružnosť srdca, znížiť mierne kognitívne poruchy a navodiť hormóny, ktoré chránia pred Alzheimerovou chorobou a demenciou. Vedci z Nemeckého centra pre neurodegeneratívne ochorenia (DZNE) sa snažili doplniť tento rastúci počet dôkazov skúmaním vplyvu cvičenia na konkrétne oblasti mozgu.

„V predchádzajúcom výskume sa mozog zvyčajne posudzoval ako celok," hovorí Fabienne Fox, hlavná autorka štúdie. „Naším cieľom bolo pozrieť sa na mozog podrobnejšie a zistiť, na ktoré oblasti mozgu má fyzická aktivita najväčší vplyv“.

Na tento účel vedci využili údaje z populačnej štúdie, ktorej sa zúčastnilo viac ako 2 500 osôb vo veku 30 až 94 rokov. Išlo o analýzu objemu mozgu a hrúbky mozgovej kôry pomocou magnetickej rezonancie a hodnotenie ich fyzickej aktivity, pričom subjekty museli sedem dní nosiť na stehne akcelerometer.

„Podarilo sa nám preukázať, že fyzická aktivita mala výrazný vplyv na takmer všetky skúmané oblasti mozgu,“ povedala Fabienne Fox. „Vo všeobecnosti môžeme povedať, že čím vyššia a intenzívnejšia bola fyzická aktivita, tým väčšie boli oblasti mozgu, či už čo sa týka objemu alebo hrúbky kôry. Pozorovali sme to najmä v hipokampe, ktorý sa považuje za riadiace centrum pamäti. Väčšie objemy mozgu poskytujú lepšiu ochranu pred neurodegeneráciou ako menšie“.

Tí, ktorí z toho majú najväčší úžitok, môžu byť neaktívni starší ľudia. Vedci zistili, že najväčšie a takmer náhle zväčšenie objemu sa pozorovalo pri porovnaní neaktívnych osôb starších ako 70 rokov s mierne aktívnymi.

„V zásade je to veľmi dobrá správa - najmä pre tých, ktorí sa zdráhajú cvičiť,“ hovorí autor štúdie Ahmad Aziz. „Výsledky našej štúdie naznačujú, že aj malé zmeny v správaní, ako napríklad 15 minút chôdze denne alebo chodenie po schodoch namiesto výťahu, môžu mať podstatný pozitívny vplyv na mozog a potenciálne pôsobiť proti úbytku mozgovej hmoty súvisiacemu s vekom a rozvoju neurodegeneratívnych ochorení. Najmä starší dospelí môžu profitovať už z mierneho zvýšenia fyzickej aktivity nízkej intenzity“.

Genetická analýza oblastí mozgu, ktoré sú najviac ovplyvnené nárastom fyzickej aktivity, ukázala, že sa v nich nachádza veľké množstvo mitochondrií, ktoré nášmu telu dodávajú energiu, ale potrebujú na to veľa kyslíka.

„V porovnaní s inými oblasťami mozgu si to vyžaduje zvýšený prietok krvi,“ povedal Aziz. „Ten je zabezpečený obzvlášť dobre počas fyzickej aktivity, čo by mohlo vysvetľovať, prečo tieto oblasti mozgu profitujú z cvičenia“.

Analýza tiež odhalila veľké prekrývanie génov ovplyvnených fyzickou aktivitou a génov ovplyvnených chorobami, ako sú Alzheimerova a Parkinsonova choroba. To ponúka možné vysvetlenie ochranného prínosu cvičenia proti týmto typom ochorení.

„Našimi výsledkami chceme poskytnúť ďalší podnet na zvýšenie fyzickej aktivity - na podporu zdravia mozgu a prevenciu neurodegeneratívnych ochorení,“ povedala Fabienne Fox. „Aj malá fyzická aktivita môže pomôcť. Je to teda len malé úsilie, ale s veľkým pozitívnym dopadom“.

Výskum bol uverejnený v magazíne Neurology.