Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

2014: Čo spotrebitelia očakávajú od mobilných technológií?

2014: Čo spotrebitelia očakávajú od mobilných technológií?
Autor:
Alžbeta Harry Gavendová
Zverejnené:
11. 2. 2014
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Výskumné centrum Ericsson ConsumerLab sa zaoberá štúdiom ľudského chovania, spôsobmi využívania produktov a služieb v oblasti informačných a komunikačných technológií i ľudských hodnôt. Ročne oslovia viac ako 100,000 ľudí z viac než 40 krajín.

Výskumné centrum Ericsson ConsumerLab zverejnilo svoj súhrn najdôležitejších spotrebiteľských trendov roku 2014 v rámci mobilných technológií.

1. Aplikácie zmenia celú spoločnosť: Používatelia intenzívne využívajú množstvo aplikácií vo všetkých sférach svojho života (starostlivosť o zdravie, rodinu, nakupovanie ale aj komunikácia s úradmi)

2. Ľudské telo ako prístupové heslo: Až 52% používateľov smartfónov potvrdilo, že chce využívať biometrické údaje namiesto hesla.

3. Naše telo v číslach: Počet prejdených krokov, krvný tlak či pulz – toto je iba zlomok z toho čo nám umožňujú dnes merať naše mobilné zariadenia. 40% opýtaných má záujem na tom, aby smartfón monitoroval ich telo.

4. Pokrytie internetom sa očakáva všade: Signál dostatočný na hovor či SMS nezaručuje dobré pripojenie k internetu a preto používatelia očakávajú rast kvality pokrytia signálom. Má to vytvoriť tlak na poskytovateľov.

5. Smartfóny pomôžu znížiť digitálnu priepasť: Smartfóny sú cenovo dostupné alternatívy k počítačom i laptopom a drahé zariadenia pre využitie internetu už nie sú nutnosťou. 51% používateľov uvádza, že práve smartfón je pre nich primárnym nástrojom na využívanie internetu.

6. Na webe budeme opatrnejší a múdrejší: 56% ľudí znepokojuje miera ochrany ich súkromia, spotrebitelia sa budú však skôr vzdelávať v ochrane súkromia v online priestore.

7. Video on Command: Výber sledovaných videí bude stále viac ovplyvňovaný našimi známymi a komunitami. 38% opýtaných potvrdzuje, že kliká na videá odporúčané priateľmi. Tento trend sa bude ešte zvyšovať.

8. Prehľad o dátovej spotrebe: 48% spotrebiteľov používa aplikácie na pochopenie spotreby dát, no z rôznych dôvodov – chcú poznať svoju spotrebu, no zároveň chcú napríklad vedieť, či boli dáta operátorom účtované správne, prípadne merajú rýchlosť svojho pripojenia.

9. Senzory budú všade: Senzory rozoznávajúce tváre, ŠPZ áut, dopravné značky, interaktívne odporúčania reštaurácií či obchodov... to všetko by sa malo stať súčasťou každodenného života.

10. Spustiť, zastaviť a neskôr pokračovať v sledovaní inde: Očakáva sa nárast ďalších ponúk video obsahu na internete, ktorý súvisí so stále väčšou rýchlosťou internetového pripojenia. Prinesie to zmeny v spôsobe sledovania TV, videí a ten sa má presúvať viac do mobilných zariadení. Má rásť dopyt po riešeniach, ktoré umožnia zastavenie filmu na jednom zariadení a neskoršom pokračovaní v pozeraní na inom zariadení v mieste posledného zastavenia.